Zadania seminára Malynar, 30. ročník - Letný semester


Vzorové riešenia 1. série nájdeš v časopise Malynar-30-5
Vzorové riešenia 2. série nájdeš v časopise Malynar-30-6
Prosíme všetkých riešiteľov, aby dbali na čitateľnosť nahratých riešení - namiesto odfotenia riešenia zo zošita riešenie radšej napíšte na čistý papier formátu A4, oskenujte (prípadne využite mobilné aplikácie, ktoré skener nahradia) a nahrajte ho správne orientované vo formáte PDF. Riešiteľ riskuje stratu bodov za všetko, čo opravovatelia neprečítajú.
Pozri sa na pár tipov, ktoré ti pomôžu pri riešení.
1. Obrus mal tvar štvorcovej mriežky $6\times6$. V nej boli vypálené dve sivé diery, ktoré vytvorili na obruse trojuholníkový vzor ako na obrázku. Aký obsah sa dráčikovi podarilo vypáliť?
obrazok
2. Výberu na ligu vo wingbale sa zúčastnili $4$ dráčikovia. Každý dráčik hral práve raz proti každému inému dráčikovi. Vidíte nasledujúcu tabuľku zápasov, kde je zaznačený počet výhier, remíz a prehier jednotlivých dráčikov a aj celkové skóre daného dráčika za všetky zápasy (ak je skóre $6:2$, tak to znamená, že vo všetkých zápasoch dokopy $6$ gólov dal a $2$ dostal). Zistite, akým výsledkom skončil zápas medzi Brunom a Chrisom?
Výhry Remízy Prehry Skóre
Dalibor 2 1 0 6:2
Chris 1 1 1 1:2
Bruno 0 2 1 2:3
Albert 0 2 1 0:2
3. Draci stáli v zástupe otočení dopredu. Niektorí z nich sú klamodraci a vždy klamú, niektorí sú pravdodraci a vždy hovoria pravdu. Každý tvrdí, že pred sebou vidí viac klamodrakov, než pravdodrakov. Dokážte, že je v zástupe aspoň toľko klamodrakov, koľko pravdodrakov (chceme ukázať, že to platí vždy, aj keď nevieme, koľko presne drakov je dokopy v zástupe).
4. Dalibor spolu s ockom rozložili na stôl $19$ kamienkov. Postupne sa striedajú v ťahoch (Dalibor začína) a každý z nich si vždy zoberie $2$, $3$ alebo $4$ kamienky. Ten z nich, ktorý už nemá z čoho ťahať, prehráva. Existuje pre niektorého z nich víťazná stratégia? Ak áno, ukážte aká a ak nie tak prečo?
5. Drago sa snažil usporiadať medaily do štvorca, ktorý je tvorený niekoľkými riadkami a rovnako veľa stĺpcami, ktoré sú celé zaplnené medailami (napr. na vyplnenie štvorca $3\times3$ potrebuje práve $9$ medailí). Avšak nepodarilo sa mu to, lebo mu ostalo $89$ medailí. Skúsil teda štvorec zväčšiť o jeden riadok a stĺpec, no ani to sa mu nepodarilo, ostalo mu $50$ medailí. Koľko medailí má Drago dokopy?
6. Na žrebíku sú v políčkach tabuľky $3\times3$ napísané čísla od $1$ do $9$, každé práve raz. Čísla sú rozmiestnené tak, že každý zo štyroch $2\times2$ blokov (v rohoch tabuľky) má rovnaký súčet čísel v ňom. Aký najväčší môže byť tento súčet? Vysvetlite, prečo sa väčší súčet určite nedá dosiahnuť a nakreslite rozmiestnenie čísel v tabuľke pri najväčšom súčte.

Vzorové riešenia 1. série nájdeš v časopise Malynar-30-5
Vzorové riešenia 2. série nájdeš v časopise Malynar-30-6
Prosíme všetkých riešiteľov, aby dbali na čitateľnosť nahratých riešení - namiesto odfotenia riešenia zo zošita riešenie radšej napíšte na čistý papier formátu A4, oskenujte (prípadne využite mobilné aplikácie, ktoré skener nahradia) a nahrajte ho správne orientované vo formáte PDF. Riešiteľ riskuje stratu bodov za všetko, čo opravovatelia neprečítajú.
Pozri sa na pár tipov, ktoré ti pomôžu pri riešení.
1. Dalibor sa snaží zistiť číslo domu hostinca. Okolopopíjajúci o ňom povedali nasledovné:
  • Peťo: Číslo je násobkom $3$.
  • Kubo: Číslo je násobkom $6$.
  • Martin: Číslo je násobkom $2$.
  • Dano: Číslo je násobkom $4$.
  • Spišo: Číslo je väčšie ako $10$.
Prezradili ešte, že práve jeden z nich nehovoril pravdu. Kto to bol? Najmenšie číslo, ktoré spĺňa štyri z uvedených výrokov a jeden nespĺňa, je číslo hostinca. Aké číslo má hostinec?
2. Pomocníci chodia na vodu k potoku. Vedierko každého z pomocníkov je inak veľké: majú objemy $3$, $4$, $5$, $6$, $7$, $8$ a $9$ litrov. Pomocníci si vedierka medzi sebou nepožičiavajú a vždy ich prinesú úplne plné vody.
  • Števo prinesie vo svojom vedierku viac vody ako Samo.
  • Matúš by musel ísť po vodu trikrát, aby priniesol práve toľko vody, koľko Erik v jednom svojom vedierku.
  • Jančiho vedierko je len o dva litre väčšie ako Samove.
  • Sám Ľubo prinesie toľko vody, koľko Matúš a Samo dokopy.
  • Keď idú po vodu Janči a Ľubo, prinesú rovnako veľa vody ako Kubo, Števo a Samo dokopy.
Koľko vody prinesú Števo a Ľubo dohromady?
3. Nezbedník písal na tabuľu do radu čísla. Začal tým, že napísal $5$ a $17$. Potom pokračoval nasledovne: Ak bolo posledné napísané číslo deliteľné $3$, tak ako ďalšie číslo napísal tretinu tohto posledného čísla. Inak napísal súčet posledných dvoch čísel, ktoré boli na tabuli. Aké číslo napísal ako $157.$?
4. Elfovia mali $2$ hracie kocky, jednu červenú a jednu modrú. Na rozdiel od normálnych kociek na nich neboli čísla od $1$ do $6$. Na červenej kocke boli čísla $1$, $2$, $2$, $3$, $3$, $4$. Na modrej kocke bolo $6$ celých čísel väčších ako $0$. Vieme, že každý súčet dvoch čísel na týchto dvoch kockách môže elf hodiť rovnako veľa spôsobmi ako keby tieto kocky mali na stenách klasicky čísla od $1$ do $6$. (Napríklad súčet $4$ vieme dvoma klasickými kockami hodiť ako $1+3$, $2+2$ a $3+1$. Musia teda existovať práve $3$ spôsoby ako hodiť súčet $4$ aj našimi elfskými kockami - červenou a modrou.) Aké čísla boli na modrej kocke?
5. Mapa trasy bola v tvare trojuholníka $ABC$ v ktorom platí, že $|AC| > |AB|$. Na jeho strane $AC$ sa medzi bodmi $A$ a $C$ nachádza mesto $D$ tak, aby platilo $|AB| = |AD|$. Vieme navyše, že rozdiel uhlov $ABC$ a $ACB$ (v tomto poradí) je $30$ stupňov. Zistite veľkosť uhla $CBD$.
6. Na stole je položených do radu niekoľko mincí, niektoré rubom nahor a niektoré lícom. Mince si Dalibor pozrie, odíde z miestnosti a skúšajúci za jeho neprítomnosti odoberie jednu mincu. Ostatné mince môže poobracať nasledujúcim spôsobom: vyberie si nejaké dve ľubovoľné mince a obe ich obráti, potom si môže vybrať ďalšie dve ľubovoľné mince a obrátiť ich atď...Tento postup môže opakovať koľkokrát chce. Potom Dalibora zavolá späť a dovolí mu si prezrieť ako sú aktuálne mince otočené. Na záver mu položí otázku, či odobral rub alebo líc. Dokáže to Dalibor s istotou zistiť? Ak áno, tak ako? Ak nie, tak prečo?

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!