Pravidlá Mamutu

Mamut je určený pre žiakov 4. - 6. ročníka základných škôl a prímy osemročných gymnázií, ktorí súťažia v päťčlenných tímoch (tím je spravidla zložený zo žiakov tej istej školy). Trvanie súťaže je 120 minút. Úlohy sú rozdelené podľa obťažnosti na 1-bodové (ľahké), 3-bodové (stredné) a 5-bodové (ťažké). Na začiatku súťaže každé družstvo dostane prvých päť úloh: tri ľahké, jednu strednú a jednu ťažkú. Súťažiaci v tíme riešia ľubovoľnú z piatich úloh, ktoré majú k dispozícii. Po vyrátaní úlohy súťažiaci odovzdá výsledok opravovateľovi, ktorý vyhodnotí jeho správnosť. Ak je výsledok správny, tak úlohu odovzdá zadávateľovi, ktorý mu zaráta body a vymení ju za novú úlohu zvolenej obtiažnosti. V opačnom prípade môže tím v riešení úlohy pokračovať a odovzdávať ju znova. Po treťom zlom odovzdaní úlohy môže opravovateľ vyžadovať okrem výsledku aj postup riešenia. Tím, ktorý vyrieši všetky súťažné úlohy pred uplynutím časového limitu, dostane za každú ušetrenú minútu 1 bod. Počas súťaže nie je dovolené používať kalkulačky, rysovacie pomôcky ani žiadnu literatúru.

Spolu so zadaniami úloh obdrží na začiatku súťaže každý tím tri žetóny. Každý žetón žiakom umožňuje v druhej polovici súťaže (od 60 minúty až do konca súťaže) vymeniť úlohu za inú úlohu zvolenej obtiažnosti. Po použití tohto žetóna sa žiaci nemôžu vrátiť k riešeniu úlohy, ktorú odovzdali spolu so žetónom.

Okrem matematických úloh žiaci môžu počas súťaže absolvovať aj 3 športové úlohy, ktoré sú vyhlasované po 30, 60 a 90 minútach od začiatku súťaže. Za splnenie každej športovej úlohy získajú súťažiaci 1 príklad navyše, podľa zvolenej obtiažnosti.

Aby sa vyrovnali vekové rozdiely medzi súťažiacimi, na začiatku súťaže získajú družstvá za každého štvrtáka 5 bodov, za každého piataka 3 body a za každého šiestaka, resp. primána 1 bod.

Pri zhodnom počte bodov dvoch tímov bude rozhodovať počet bodov za úlohy, ak aj tu nastane rovnosť, bude rozhodovať počet vyriešených úloh. V prípade, že ani toto kritérium nerozhodne, poradie sa určí podľa času odovzdania poslednej vyriešenej úlohy.

Kritéria výberu družstiev na Mamut

V prípade, že sa na súťaž prihlási viac družstiev, ako je kapacita, tak vyberáme družstvá postupne podľa nasledovných pravidiel:

1. Najprv zoberieme jedno družstvo z každej školy zaradom podľa času vyplnenia prihlasovacieho formulára až do naplnenia kapacity.

2. V prípade, že kapacita nie je naplnená, tak pokračujeme druhým družstvom z každej školy opäť zaradom podľa času vyplnenia prihlasovacieho formulára až do naplnenia kapacity.

Tímy z domácej školy sú vyberané prednostne.

Časový harmonogram súťaže:

8.30 - 9.40 prezentácia účastníkov
10.00 - 10.10 otvorenie súťaže
10.10 - 12.10 priebeh súťaže
12.30 - 13.00 vyhodnotenie súťaže

Priestor súťaže bude pre súťažné tímy prístupný od 8.30.

Ďalšie informácie:

Víťazi súťaže získajú diplomy a hodnotné ceny. Pre učiteľov bude počas priebehu súťaže zabezpečené občerstvenie.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@strom.sk.

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!