Pravidlá Malynára

Pokyny pre riešiteľov

Malynár je tu pre žiakov 4. - 6. ročníka ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov OG, ale ak si mladší a chceš si to skúsiť, môžeš sa tiež zapojiť. Táto matematická súťaž má počas polroka dve série zaujímavých úloh. Zapojiť sa môžu aj starší (im však odporúčame seminár Matik -- viac o ňom sa dozviete na stránke  http://matik.strom.sk ).

Na tejto stránke alebo v časopise nájdeš zadania úloh oboch sérií spolu s príbehom. Úlohy treba vyriešiť a do termínu odoslania poslať. My si Tvoje riešenia prečítame, upozorníme ťa na prípadné chyby, obodujeme riešenia a spolu s priebežným poradím riešiteľov a vzorovými riešeniami Ti ich pošleme späť. Po dvoch sériách sa uskutoční sústredenie pre najlepších riešiteľov. Nezabudni vyriešiť a poslať aj druhú sériu.

Ako písať riešenie?

Výsledok úlohy je síce dôležitý, pre nás je ale dôležitejšie, ako si úlohu riešil. Zaujíma nás spôsob, ako si sa k výsledku dostal, vysvetlenie Tvojho postupu a zdôvodnenie jeho správnosti. Nezabudni preto všetky tieto veci do Tvojho riešenia napísať. Len výsledok, aj keď správny, nestačí na plný počet bodov. Predstav si, že chceš svoje riešenie príkladu niekomu vysvetliť, a napíš nám, čo by si mu hovoril.

Riešenie každej úlohy posielaj na osobitnom papieri formátu A4 (veľký zošit). Ak sú na jednom papieri riešenia viacerých úloh, veľmi nám to sťažuje prácu. Každú úlohu totiž opravuje niekto iný a ľahko sa môže stať, že Ti niektoré úlohy neopravíme. Svoje riešenia nám môžeš posielať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Poslať na nasledujúcu adresu:

  MALYNÁR
  Združenie STROM
  Jesenná 5
  041 54 Košice 1,

  Obálku s riešeniami odošli najneskôr v deň termínu uvedeného v zadaniach. Rozhodujúca je pre nás pečiatka na obálke.
 • Nahrať na stránku po prihlásení, najneskôr v deň termínu série do 20.00.  (Elektronické odovzdávanie)
 • V prípade technických problémov na našej strane posielajte na e-mailovú adresu riesenia@strom.sk s predmetom Malynár, ideálne vo formáte PDF, najneskôr v deň termínu série do 20.00. (Pozor na to, že maximálna veľkosť mailu je 10MB.)

Dbaj na dodržanie termínu odoslania série, či už svoje riešenia nahrávaš elektronicky, posielaš emailom alebo poštou. 

Riešenie úlohy sa snaž písať čitateľne a prehľadne. Na každý papier s riešením napíš svoje meno a priezvisko, presnú adresu školy, triedu, číslo série a úlohy.

Elektronické odovzdávanie je možné do uvedeného termínu cez nový webový portál na stránke malynar.strom.sk. Súbor s riešením odovzdáte jednoducho po prihlásení do svojho užívateľského účtu - tlačidlo Odovzdať pri konkrétnom príklade v sekcii Príklady. Úlohy odovzdávajte primárne vo formáte PDF, portál na vaše riziko zvládne aj konverziu z iných formátov ako je JPG, PNG, či DOC. 

Máme pre teba aj jednoduchý návod, kde sa dozvieš ako na to.

Bodovanie

Za úlohu môžeš získať najviac 9 bodov, ak je správne vyriešená aj zdôvodnená. Riešenie úlohy píš samostatne. Za nápadne podobné riešenia budeme strhávať body. Navyše, nielen kvôli bodom je pre Teba lepšie riešiť úlohy poctivo a sám. Bez odpisovania sa toho môžeš oveľa viac naučiť a dozvedieť.

Aby sa vyrovnal rozdiel vo vedomostiach medzi ročníkmi, do celkového poradia sa body riešiteľom z rôznych ročníkov započítavajú rozličným spôsobom:

 • šiestaci/primáni  - všetky vyriešené úlohy,
 • piataci - 5 najlepšie vyriešených úloh + minimum z týchto 5 úloh,
 • štvrtáci - 5 najlepšie vyriešených úloh + maximum z týchto 5 úloh,
 • mladší - budú hodnodení ako štvrtáci.

Príklad

Traja bratia, šiestak Vlado, piatak Jaro a štvrták Marcel vyriešili všetky úlohy úplne rovnako (zhodou náhod, že) - za 3, 2, 4, 1, 7 a 4 body. Vlado potom získal 3+2+4+1+7+4=21 bodov, Jaro (3+2+4+7+4)+2=22 bodov a Marcel (3+2 +4+7+4)+7=27 bodov. Jasné, nie?

V každej sérii sú ťažšie i ľahšie príklady. Samozrejme ich nemusíš vyriešiť všetky - vyrieš tie, ktoré vieš. K ostatným sa môžeš pokúsiť aspoň o nejaký ten nápad alebo čiastočné riešenie. Pokiaľ bude správne, tak Ti zaň radi dáme nejaké body.

Evidenčný lístok

Pred odosielaním prvých príkladov sa nezabudni zaregistrovať na našej stránke http://malynar.strom.sk, aby sme mali na teba nejaký kontakt. Registrácia na našej stránke funguje ako vyplnenie prihlášky do nášho semináru. Ak sa na našej stránke nezaregistruješ, tak sa môže stať, že o tebe nebudeme mať dostatok informácií. To môže dopadnúť napríklad tak, že ti nebudeme môcť poslať späť tvoje opravené úlohy alebo tvoje hodnotenia nebude možné zobraziť v poradí. Dokonca sa môže stať, že ťa nebudeme môcť kontaktovať v prípade, že získaš možnosť sa zúčastniť sústredenia. Keďže si neplnoletý, je potrebné, aby si pri registrácií uviedol i kontakt na rodiča, ktorý ako tvoj zákonný zástupca potvrdzuje správnosť údajov. Ak za teba evidenčný lístok vyplní škola, je potrebné, aby mala od rodiča súhlas na poskytnutie týchto údajov.

Aby sme ti vypĺňanie uľahčili vytvorili sme jednoduchý návod.

Aktuality

Nový semester začína!
Termín prvej série zimnej časti je už 23.10., preto neváhajte a pozrite sa na príklady v časopise.
(18. september 2017)

MAMUT 2017
Poradie z oboch súťažných miest nájdete v časti MAMUT
(03. jún 2017)

Ešte to nebolo za nami
Ale už je. K dispozícii je časopis aj poradie po druhej a poslednej sérii. Nezabudnite si preštudovať príspevok, čo som napísal (tak, tak, nie som dáma). V ňom nájdeš všeličo vrátane pozvánky na sústredenie
(25. máj 2017)

MAMUT 2017
Zverejnili sme zoznam prihlásených tímov. Nájdete ich v časti MAMUT
(22. máj 2017)

Zmena termínu
Termín druhej série Malynáru sa presúva na 2.5.2017!
(20. apríl 2017)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.