Poradie seminára Malynar, 32. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 7. Ondrej Medo Z6 Schule Schmitten 9 9 9 9 9 9 54
Matúš Adamuščín Z4 ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 9 9 9 9 9 8 54
Peter Medo Z4 Schule Schmitten 9 9 9 9 9 -- 54
Lucia Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 -- 9 54
Viktoriia Boyko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 9 54
Hana Lascsáková Z5 Základná škola, Hroncova 23 9 6 9 9 9 9 54
Artem Pivnenko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 7 54
8. - 10. Agáta Halamičková Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 8 9 9 6 53
Elena Mikušová Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 9 7 8 53
Tomáš Budaj Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 1 8 53
11. - 13. Richard Semanišin Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 8 8 9 51
Alica Földesová Z6 Village School 9 9 7 9 9 8 51
Filip Saxa Z4 Základní škola sv. Voršily v Praze 9 9 9 -- 7 8 51
14. - 15. Stanislav Beneš Z6 PS 107 9 9 9 9 9 5 50
Marek Mičko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 7 50
16. Filip Rybar Z4 ZS Nevadzova 3 9 9 9 -- 9 48
17. - 18. Michal Hudák Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 1 8 45
Zuzana Bábeľová Z3 Základná škola Bruselská 18 9 9 9 9 -- -- 45
19. Damián Dušenko Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 2 9 6 9 9 44
20. - 22. Šimon Jonaštík Z6 Gymnázium Grösslingová 18 7 9 9 9 1 8 43
Patrik Murín Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 9 1 8 43
Barbora Vojtaníková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 3 5 43
23. Dorota Feňovčíková Z4 Základná škola Belehradská 21 9 -- 9 9 0 6 42
24. Simona Stahovcová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 5 9 9 -- 9 41
25. - 29. Patrik Sklenár Z6 Gymnázium Terézie Vansovej 9 9 9 7 0 6 40
Richard Futáš Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 7 9 9 1 5 40
Elena Kundríková Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 9 9 9 -- 9 40
Adam Horváth Z6 Gymnázium Alejová 1 9 4 9 9 0 9 40
Jakub Jančiga Z6 ZŠ sv. Gorazda 9 9 9 9 0 4 40
30. Katarína Tóthová Z6 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 4 9 9 -- 8 39
31. Marek Babuščák Z6 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 9 1 5 38
32. Filip Feher Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 -- 9 9 0 9 36
33. Adam Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 8 9 -- 1 4 35
34. Martina Kováčová Z6 Základná Škola Ďumbierska 17 9 6 2 9 0 8 34
35. - 36. Ladislav Kliment Z6 Gymnázium Alejová 1 8 9 2 9 0 5 33
Richard Halamiček Z4 ZŠ s MŠ Milana Hodžu 6 6 6 5 0 4 33
37. Emilián Frischer Z6 Gymnázium Alejová 1 4 5 9 7 1 5 31
38. Kristofer Noel Rjabinčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 5 9 7 -- -- 30
39. - 40. Jakub Porubsky Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 -- 9 9 0 -- 27
David Hanzel Z5 Základná škola Trieda SNP 20 4 6 9 -- -- 4 27
41. Matej Vaško Z6 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 -- 9 -- -- 26
42. - 43. Sandra Futášová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 5 0 1 9 0 5 20
Michal Szollos Z4 Základná škola s materskou školou Cádrova 9 0 1 -- -- 5 20
44. Jakub Tomasz Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- 1 -- 19
45. Jakub Strizko Z5 Základná Škola Pri kríži 11 9 5 -- -- -- -- 14
46. Oliver Rohutný Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 3 -- 1 9 -- -- 13
47. - 48. Veronika Štiavnická Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 9 -- -- -- 12
Jakub Tomči Z5 Základná škola J. Švermu 3 6 3 -- 0 0 12
49. - 50. Dávid Borták Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 4 -- -- -- 11
Terézia Baniková Z5 Základná škola J. Švermu 3 5 1 1 0 -- 11
51. Roman Schütz Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- 7 -- -- 10
52. - 53. Tomáš Gajdoš Z6 Základná škola Pugačevova 1381/7 Humenné 9 -- -- -- -- -- 9
Richard Varecha Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 0 -- -- -- 9
54. Andrej Onderisin Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- -- 6
55. Tomáš Szabó Z4 ZŠ Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským 0 0 1 0 3 0 5
56. - 57. Emma Műlbauerová Z5 Základná škola Juh 1054 3 -- 1 -- -- -- 4
Lívia Kropuchová Z4 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 4 -- -- -- 4
58. Zina Zbihlej Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Elena Mikušová Z5 Súkromná základná škola Felix 9 8 9 9 9 9 54
Lucia Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 9 -- 54
Viktoriia Boyko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 9 54
Hana Lascsáková Z5 Základná škola, Hroncova 23 9 9 9 9 9 9 54
5. - 8. Agáta Halamičková Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 9 4 8 53
Matúš Adamuščín Z4 ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 9 8 9 9 9 3 53
Filip Saxa Z4 Základní škola sv. Voršily v Praze 9 9 9 -- 9 8 53
Artem Pivnenko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 8 9 9 7 9 53
9. Peter Medo Z4 Schule Schmitten 9 8 9 4 9 8 52
10. Šimon Jonaštík Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 6 9 51
11. - 13. Richard Semanišin Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 5 9 50
Alica Földesová Z6 Village School 9 8 9 9 6 9 50
Elena Kundríková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 9 9 7 50
14. Ondrej Medo Z6 Schule Schmitten 9 9 9 4 9 8 48
15. - 16. Kristofer Noel Rjabinčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 5 9 9 6 9 45
Filip Rybar Z4 ZS Nevadzova 7 -- 8 9 8 5 45
17. - 18. Marek Mičko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 3 6 9 43
Damián Dušenko Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 4 9 9 6 6 43
19. Richard Halamiček Z4 ZŠ s MŠ Milana Hodžu 9 7 2 9 4 3 41
20. - 21. Katarína Tóthová Z6 Základná škola s materskou školou Hôrky 7 9 9 -- 9 6 40
Tomáš Budaj Z5 Základná škola Park Angelinum 8 8 5 9 4 2 9 40
22. - 23. Richard Futáš Z6 ZŠ Park Angelinum 8 7 3 9 3 9 5 36
Jakub Jančiga Z6 ZŠ sv. Gorazda 9 7 9 2 6 3 36
24. Martina Kováčová Z6 Základná Škola Ďumbierska 17 7 4 9 2 7 3 32
25. - 27. Patrik Murín Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 6 9 3 7 -- 30
Michal Szollos Z4 Základná škola s materskou školou Cádrova 5 5 -- 6 4 5 30
Zuzana Bábeľová Z3 Základná škola Bruselská 18 -- 7 7 9 -- -- 30
28. Marek Babuščák Z6 Gymnázium Alejová 1 6 6 9 6 2 0 29
29. Adam Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 6 9 -- -- 2 9 28
30. Barbora Vojtaníková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 5 9 -- 4 -- 27
31. Ladislav Kliment Z6 Gymnázium Alejová 1 3 3 9 8 1 0 24
32. - 33. Adam Horváth Z6 Gymnázium Alejová 1 6 -- 9 -- -- 7 22
Sandra Futášová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 3 4 9 3 3 -- 22
34. Emilián Frischer Z6 Gymnázium Alejová 1 8 4 2 1 4 2 21
35. Jakub Porubsky Z6 ZŠ Park Angelinum 8 5 -- 9 -- -- 5 19
36. Filip Feher Z6 ZŠ Park Angelinum 8 6 0 7 -- 2 3 18
37. Patrik Sklenár Z6 Gymnázium Terézie Vansovej -- 6 -- 9 2 -- 17
38. Richard Varecha Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 -- -- -- -- 12
39. - 42. Tomáš Gajdoš Z6 Základná škola Pugačevova 1381/7 Humenné 9 -- -- -- -- -- 9
Roman Schütz Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 7 -- -- -- 9
Dorota Feňovčíková Z4 Základná škola Belehradská 21 -- -- 9 -- -- -- 9
Lena Kusá Z4 West End State School -- 1 -- 7 -- -- 9
43. Dávid Borták Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- 1 -- -- 3
44. Štefan Azari Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- 1
45. Veronika Štiavnická Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 0 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Viktoriia Boyko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Lucia Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 9 9 -- 108
Hana Lascsáková Z5 Základná škola, Hroncova 23 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
4. - 6. Matúš Adamuščín Z4 ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 9 9 9 9 9 8 9 8 9 9 9 3 107
Elena Mikušová Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 9 7 8 9 8 9 9 9 9 107
Artem Pivnenko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 7 9 8 9 9 7 9 107
7. - 8. Agáta Halamičková Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 8 9 9 6 9 9 9 9 4 8 106
Peter Medo Z4 Schule Schmitten 9 9 9 9 9 -- 9 8 9 4 9 8 106
9. Filip Saxa Z4 Základní škola sv. Voršily v Praze 9 9 9 -- 7 8 9 9 9 -- 9 8 104
10. Ondrej Medo Z6 Schule Schmitten 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 8 102
11. - 12. Alica Földesová Z6 Village School 9 9 7 9 9 8 9 8 9 9 6 9 101
Richard Semanišin Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 8 8 9 9 9 9 9 5 9 101
13. Šimon Jonaštík Z6 Gymnázium Grösslingová 18 7 9 9 9 1 8 9 9 9 9 6 9 94
14. - 16. Tomáš Budaj Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 1 8 8 5 9 4 2 9 93
Marek Mičko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 7 9 7 9 3 6 9 93
Filip Rybar Z4 ZS Nevadzova 3 9 9 9 -- 9 7 -- 8 9 8 5 93
17. Elena Kundríková Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 9 9 9 -- 9 9 7 9 9 9 7 90
18. Damián Dušenko Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 2 9 6 9 9 9 4 9 9 6 6 87
19. Katarína Tóthová Z6 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 4 9 9 -- 8 7 9 9 -- 9 6 79
20. - 21. Jakub Jančiga Z6 ZŠ sv. Gorazda 9 9 9 9 0 4 9 7 9 2 6 3 76
Richard Futáš Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 7 9 9 1 5 7 3 9 3 9 5 76
22. - 23. Kristofer Noel Rjabinčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 5 9 7 -- -- 7 5 9 9 6 9 75
Zuzana Bábeľová Z3 Základná škola Bruselská 18 9 9 9 9 -- -- -- 7 7 9 -- -- 75
24. Richard Halamiček Z4 ZŠ s MŠ Milana Hodžu 6 6 6 5 0 4 9 7 2 9 4 3 74
25. Patrik Murín Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 9 1 8 5 6 9 3 7 -- 73
26. Barbora Vojtaníková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 3 5 9 5 9 -- 4 -- 70
27. Marek Babuščák Z6 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 9 1 5 6 6 9 6 2 0 67
28. Martina Kováčová Z6 Základná Škola Ďumbierska 17 9 6 2 9 0 8 7 4 9 2 7 3 66
29. Adam Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 8 9 -- 1 4 6 9 -- -- 2 9 63
30. Adam Horváth Z6 Gymnázium Alejová 1 9 4 9 9 0 9 6 -- 9 -- -- 7 62
31. - 32. Ladislav Kliment Z6 Gymnázium Alejová 1 8 9 2 9 0 5 3 3 9 8 1 0 57
Patrik Sklenár Z6 Gymnázium Terézie Vansovej 9 9 9 7 0 6 -- 6 -- 9 2 -- 57
33. Filip Feher Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 -- 9 9 0 9 6 0 7 -- 2 3 54
34. Emilián Frischer Z6 Gymnázium Alejová 1 4 5 9 7 1 5 8 4 2 1 4 2 52
35. Dorota Feňovčíková Z4 Základná škola Belehradská 21 9 -- 9 9 0 6 -- -- 9 -- -- -- 51
36. - 37. Stanislav Beneš Z6 PS 107 9 9 9 9 9 5 -- -- -- -- -- -- 50
Michal Szollos Z4 Základná škola s materskou školou Cádrova 9 0 1 -- -- 5 5 5 -- 6 4 5 50
38. Jakub Porubsky Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 -- 9 9 0 -- 5 -- 9 -- -- 5 46
39. Michal Hudák Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 1 8 -- -- -- -- -- -- 45
40. Sandra Futášová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 5 0 1 9 0 5 3 4 9 3 3 -- 42
41. Simona Stahovcová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 5 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- 41
42. David Hanzel Z5 Základná škola Trieda SNP 20 4 6 9 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 27
43. Matej Vaško Z6 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
44. Richard Varecha Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 0 -- -- -- 9 3 -- -- -- -- 21
45. - 46. Jakub Tomasz Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 19
Roman Schütz Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- 7 -- -- 2 -- 7 -- -- -- 19
47. Tomáš Gajdoš Z6 Základná škola Pugačevova 1381/7 Humenné 9 -- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 18
48. - 49. Jakub Strizko Z5 Základná Škola Pri kríži 11 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Dávid Borták Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 4 -- -- -- 2 -- -- 1 -- -- 14
50. Oliver Rohutný Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 3 -- 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
51. - 52. Veronika Štiavnická Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 12
Jakub Tomči Z5 Základná škola J. Švermu 3 6 3 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 12
53. Terézia Baniková Z5 Základná škola J. Švermu 3 5 1 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 11
54. Lena Kusá Z4 West End State School -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 7 -- -- 9
55. Andrej Onderisin Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
56. Tomáš Szabó Z4 ZŠ Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským 0 0 1 0 3 0 -- -- -- -- -- -- 5
57. - 58. Emma Műlbauerová Z5 Základná škola Juh 1054 3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Lívia Kropuchová Z4 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
59. Štefan Azari Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1
60. Zina Zbihlej Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!