Poradie seminára Malynar, 30. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 ? 9 ? 9 45
2. Katarína Šestáková Z4 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 8 -- 9 -- 9 44
3. ŠImon Jonaštík Z4 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 ? 6 ? 9 42
4. Katarína Tóthová Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 ? 9 ? 1 37
5. - 11. Timotej Války Z5 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 ? 9 ? 9 36
Stanislav Beneš Z4 PS 107 9 9 ? 9 ? -- 36
Daniela Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 ? 9 ? 9 36
Alena Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 ? 9 ? 9 36
Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 9 ? 9 ? -- 36
Alica Foldesová Z4 Greenbrier Elementary School 9 9 ? -- ? 9 36
Žofia Bartová Z6 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 ? 9 ? 9 36
12. - 13. Marie Kasalová Z6 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 ? 9 ? 7 34
Magdaléna Škriabová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 ? 9 ? 7 34
14. Matej Hrin Z4 Súkromná základná škola Sabinov 4 6 ? 9 ? 5 33
15. - 16. Ladislav Kliment Z4 Základná škola Laca Novomeského 9 7 ? 4 ? 3 32
Peter Kovalik Z4 Súkromná základná škola Sabinov 3 2 ? 9 ? 9 32
17. - 19. Hana Ihnátová Z5 Základná škola Obchodná 9 9 ? 4 ? 9 31
Ondrej Medo Z4 Schule Schmitten 4 9 ? 9 ? -- 31
Attila Zajdek Z4 Základná škola s VJM Buzica 4 9 ? 9 ? -- 31
20. Gréta Zajdek Z3 Základná škola s VJM Buzica 5 6 ? 9 ? -- 29
21. Ľuboš Šesták Z6 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 6 5 ? 8 ? 9 28
22. - 24. Hana Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 ? 9 ? -- 27
Vojto Bálint Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 9 9 -- -- ? -- 27
Eliška Brajerčíková Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 4 6 ? 9 ? 8 27
25. Leon Maximilian Falat Z4 Súkromná základná škola Sabinov 3 2 ? 7 ? 3 22
26. - 27. František Bublák Z6 Gymnázium A. Bernoláka 3 6 ? 8 ? 1 18
Šimon Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 7 ? 7 -- -- 18
28. - 29. Daniel Takáč Z6 Gymnázium Alejová 1 4 4 ? 0 ? 8 16
Michal Szöllös Z2 ZŠ s MŠ Cádrova 8 -- -- -- -- -- 16
30. Damián Fedor Z5 Základná škola Juh 1054 4 9 -- -- ? 1 14
31. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 4 1 -- -- ? 3 12
32. Natália Kropuchová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- ? -- ? -- 9
33. - 34. Adam Bakoš Z6 Základná škola F. Kráľa 6 2 -- -- ? -- 8
Silvia Grausová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 3 2 ? -- ? 3 8
35. Marián Jurčiak Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 4 1 -- 1 ? -- 6
36. Tomáš Petík Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 1 -- -- -- 0 3
37. Zora Fedorová Z4 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 1 0 ? -- -- -- 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 -- ? ? -- -- -- 0
Hana Ihnátová Z5 Základná škola Obchodná ? ? -- -- -- -- 0
Timotej Války Z5 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava ? ? ? ? ? ? 0
Hana Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 ? ? ? -- -- -- 0
Ladislav Kliment Z4 Základná škola Laca Novomeského ? ? ? ? -- ? 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 ? 9 ? 9 -- ? ? -- -- -- 45
2. Katarína Šestáková Z4 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 8 -- 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- 44
3. ŠImon Jonaštík Z4 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 ? 6 ? 9 -- -- -- -- -- -- 42
4. Katarína Tóthová Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 ? 9 ? 1 -- -- -- -- -- -- 37
5. - 11. Timotej Války Z5 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 ? 9 ? 9 ? ? ? ? ? ? 36
Alica Foldesová Z4 Greenbrier Elementary School 9 9 ? -- ? 9 -- -- -- -- -- -- 36
Stanislav Beneš Z4 PS 107 9 9 ? 9 ? -- -- -- -- -- -- -- 36
Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 9 ? 9 ? -- -- -- -- -- -- -- 36
Žofia Bartová Z6 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 ? 9 ? 9 -- -- -- -- -- -- 36
Alena Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 ? 9 ? 9 -- -- -- -- -- -- 36
Daniela Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 ? 9 ? 9 -- -- -- -- -- -- 36
12. - 13. Magdaléna Škriabová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 ? 9 ? 7 -- -- -- -- -- -- 34
Marie Kasalová Z6 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 ? 9 ? 7 -- -- -- -- -- -- 34
14. Matej Hrin Z4 Súkromná základná škola Sabinov 4 6 ? 9 ? 5 -- -- -- -- -- -- 33
15. - 16. Ladislav Kliment Z4 Základná škola Laca Novomeského 9 7 ? 4 ? 3 ? ? ? ? -- ? 32
Peter Kovalik Z4 Súkromná základná škola Sabinov 3 2 ? 9 ? 9 -- -- -- -- -- -- 32
17. - 19. Hana Ihnátová Z5 Základná škola Obchodná 9 9 ? 4 ? 9 ? ? -- -- -- -- 31
Attila Zajdek Z4 Základná škola s VJM Buzica 4 9 ? 9 ? -- -- -- -- -- -- -- 31
Ondrej Medo Z4 Schule Schmitten 4 9 ? 9 ? -- -- -- -- -- -- -- 31
20. Gréta Zajdek Z3 Základná škola s VJM Buzica 5 6 ? 9 ? -- -- -- -- -- -- -- 29
21. Ľuboš Šesták Z6 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 6 5 ? 8 ? 9 -- -- -- -- -- -- 28
22. - 24. Eliška Brajerčíková Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 4 6 ? 9 ? 8 -- -- -- -- -- -- 27
Hana Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 ? 9 ? -- ? ? ? -- -- -- 27
Vojto Bálint Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 9 9 -- -- ? -- -- -- -- -- -- -- 27
25. Leon Maximilian Falat Z4 Súkromná základná škola Sabinov 3 2 ? 7 ? 3 -- -- -- -- -- -- 22
26. - 27. Šimon Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 7 ? 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
František Bublák Z6 Gymnázium A. Bernoláka 3 6 ? 8 ? 1 -- -- -- -- -- -- 18
28. - 29. Michal Szöllös Z2 ZŠ s MŠ Cádrova 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Daniel Takáč Z6 Gymnázium Alejová 1 4 4 ? 0 ? 8 -- -- -- -- -- -- 16
30. Damián Fedor Z5 Základná škola Juh 1054 4 9 -- -- ? 1 -- -- -- -- -- -- 14
31. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 4 1 -- -- ? 3 -- -- -- -- -- -- 12
32. Natália Kropuchová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- ? -- ? -- -- -- -- -- -- -- 9
33. - 34. Silvia Grausová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 3 2 ? -- ? 3 -- -- -- -- -- -- 8
Adam Bakoš Z6 Základná škola F. Kráľa 6 2 -- -- ? -- -- -- -- -- -- -- 8
35. Marián Jurčiak Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 4 1 -- 1 ? -- -- -- -- -- -- -- 6
36. Tomáš Petík Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 1 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 3
37. Zora Fedorová Z4 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 1 0 ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Chybička v zadaní..
sa našla v úlohe 3 v 2. sérii Malynára. Je už opravená, aj v časopise, aj v sekcii Príklady. Veľmi sa ospravedlňujeme :)
(30. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.