Poradie seminára Malynar, 31. ročník - Zimný smester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 13. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 ? -- ? -- -- -- 0
Hana Erdélyiová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 ? -- ? -- ? -- 0
Max Hložek Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- ? ? ? -- -- 0
Ladislav Kliment Z5 Základná škola Laca Novomeského ? ? ? ? ? ? 0
Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 ? ? -- ? -- ? 0
Hugo Volný Z7 SZŠ Bajkalská ? ? ? -- -- -- 0
Juraj Andrejko Z6 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? -- -- -- 0
Šimon Lukačín Z6 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? ? ? ? 0
Michal Hudak Z5 Súkromná základná škola, Lermontovova, Košice ? ? ? ? ? -- 0
Patrik Murín Z5 Základná škola, Krosnianska 4 ? ? ? ? ? ? 0
DominikHrdina Z6 Gymnázium Ladislava Novomeského ? ? -- -- ? ? 0
Lila Kondžurová Z6 Základná škola Májové námestie 1, Prešov ? ? ? ? ? ? 0
Jakub Katrák Z6 Základná škola Polianska 1 ? ? ? ? -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 13. Hugo Volný Z7 SZŠ Bajkalská ? ? ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 ? -- ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Ladislav Kliment Z5 Základná škola Laca Novomeského ? ? ? ? ? ? -- -- -- -- -- -- 0
Michal Hudak Z5 Súkromná základná škola, Lermontovova, Košice ? ? ? ? ? -- -- -- -- -- -- -- 0
Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 ? ? -- ? -- ? -- -- -- -- -- -- 0
Juraj Andrejko Z6 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Patrik Murín Z5 Základná škola, Krosnianska 4 ? ? ? ? ? ? -- -- -- -- -- -- 0
Hana Erdélyiová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 ? -- ? -- ? -- -- -- -- -- -- -- 0
Lila Kondžurová Z6 Základná škola Májové námestie 1, Prešov ? ? ? ? ? ? -- -- -- -- -- -- 0
DominikHrdina Z6 Gymnázium Ladislava Novomeského ? ? -- -- ? ? -- -- -- -- -- -- 0
Šimon Lukačín Z6 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? ? ? ? -- -- -- -- -- -- 0
Jakub Katrák Z6 Základná škola Polianska 1 ? ? ? ? -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Max Hložek Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- ? ? ? -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresu