Poradie seminára Malynar, 33. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 8. Lucia Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 -- 9 9 9 54
Viktoriia Boyko Z5 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 9 54
Dorota Feňovčíková Z5 Základná škola Belehradská 21 9 6 9 9 9 9 54
Hana Lascsáková Z6 Základná škola, Hroncova 23 9 9 9 9 9 9 54
Artem Pivnenko Z5 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 9 54
Adam Kšenžigh Z5 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 9 9 9 9 9 9 54
Branislav Jendroľ Z6 Česká 10, Bratislava 9 9 9 9 9 9 54
Stanislav Cabúk Z4 Základná škola Švedlár 9 9 9 9 9 9 54
9. - 10. Peter Medo Z5 Schule Schmitten 8 9 9 6 9 9 53
Filip Foldes Z4 Greenbrier Elementary School 9 8 8 9 9 9 53
11. - 13. Filip Saxa Z5 Základní škola sv. Voršily v Praze 9 9 9 7 -- 9 52
Margaréta Škriabová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 9 9 -- 52
Andrej Mišuth Z4 Základná škola Matky Alexie 9 5 9 7 9 9 52
14. - 15. Ivana Kiselá Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 5 9 4 50
Peter Pavol Ihnát Z4 ZŠ Ostrava-Krásné Pole 8 8 9 6 7 9 50
16. - 17. Paulína Pokorná Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 2 9 4 9 9 49
Zoran Pšenica Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 7 9 49
18. Marko Vasiľ Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 5 9 48
19. Bruno Kovács Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 4 8 -- 9 9 47
20. Pavol Murín Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 5 7 -- 46
21. Alica Bágeľová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 7 2 45
22. Matúš Varhoľák Z6 Základná škola sv. Cyrila a Metoda 9 1 9 4 9 9 41
23. - 24. Marek Žežula Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 6 7 -- 39
Filip Komjáti Z6 Gymnázium Alejová 1 7 7 -- 9 9 7 39
25. - 26. Tomáš Budaj Z6 Základná škola Park Angelinum 8 9 5 9 6 9 -- 38
Zuzana Bábeľová Z4 Základná škola Bruselská 18 9 9 -- -- 7 4 38
27. Pavol Fejko Z6 Základná škola s materskou školou Zalužice 6 7 9 4 7 3 36
28. Lucia Babjakova Z6 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 6 8 -- 9 3 35
29. - 30. Patrik Novotný Z5 Základná škola Juh 1054 9 3 8 4 5 4 34
Daniel Feher Z4 Základná škola Park Angelinum 8 -- 9 7 9 -- -- 34
31. Adam Feher Z6 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 -- 6 9 -- 33
32. Mirra Volchenko Z6 Gymnázium Alejová 1 8 4 4 4 7 4 31
33. Viliam Frischer Z4 Základná škola Park Angelinum 8 5 9 -- 5 2 -- 26
34. Jakub Vadovič Z2 Základná škola Košická 9 4 -- -- -- 6 25
35. Slávka Humeníková Z6 Gymnázium Alejová 1 4 3 6 3 1 6 23
36. Elena Švecová Z6 Gymnázium sv. Edity Steinovej 8 5 -- 3 -- 2 18
37. - 38. Elena Mikušová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 -- 9 -- 6 -- -- 15
Richard Palenčar Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 0 3 4 -- -- 15
39. Jakub Madžo Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 2 2 4 0 0 12
40. Dávid Borták Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 4 6 -- 10
41. Roman Schütz Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 2 -- -- 5 -- 9
42. - 43. Marko Minarčik Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- -- 3 -- 5
Teodor Kopčik Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 2 -- -- -- -- 5
44. Matúš Kováč Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 1 1 0 0 0 4
45. Matúš Szabo Z6 Základná škola Komenského 1 2 0 -- -- -- -- 2
46. Richard Varecha Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 0 -- 1
47. Andrej Onderisin Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 7. Viktoriia Boyko Z5 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 0 54
Dorota Feňovčíková Z5 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 54
Filip Saxa Z5 Základní škola sv. Voršily v Praze 9 9 9 9 9 -- 54
Paulína Pokorná Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 9 9 54
Matúš Varhoľák Z6 Základná škola sv. Cyrila a Metoda 9 9 9 9 9 9 54
Filip Foldes Z4 Greenbrier Elementary School 6 9 9 9 9 9 54
Andrej Mišuth Z4 Základná škola Matky Alexie 9 9 9 9 9 8 54
8. - 9. Lucia Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 8 9 9 9 9 -- 53
Artem Pivnenko Z5 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 8 9 9 9 9 8 53
10. Marko Vasiľ Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 7 52
11. - 12. Margaréta Škriabová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- 6 51
Branislav Jendroľ Z6 Česká 10, Bratislava 9 8 8 9 9 8 51
13. Peter Pavol Ihnát Z4 ZŠ Ostrava-Krásné Pole 8 6 9 9 9 4 50
14. Peter Medo Z5 Schule Schmitten 8 9 8 9 -- 4 46
15. - 16. Bruno Kovács Z5 Základná škola Šmeralova 25 8 8 9 9 3 2 45
Jakub Vadovič Z2 Základná škola Košická 8 5 9 5 9 -- 45
17. Stanislav Cabúk Z4 Základná škola Švedlár 9 9 2 8 3 6 44
18. - 19. Adam Feher Z6 Základná škola Park Angelinum 8 8 8 9 9 9 -- 43
Pavol Murín Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 3 -- 7 43
20. Hana Lascsáková Z6 Základná škola, Hroncova 23 9 9 9 9 2 3 41
21. Elena Mikušová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 9 5 9 -- 40
22. Daniel Feher Z4 Základná škola Park Angelinum 8 8 9 9 3 -- -- 38
23. - 24. Lucia Babjakova Z6 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 8 9 9 9 -- 2 37
Alica Bágeľová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 9 9 -- 2 37
25. - 28. Tomáš Budaj Z6 Základná škola Park Angelinum 8 8 9 9 5 1 3 35
Zuzana Bábeľová Z4 Základná škola Bruselská 18 8 9 -- 9 -- -- 35
Adam Kšenžigh Z5 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 8 9 9 2 3 3 35
Zoran Pšenica Z6 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 9 8 -- 35
29. Marek Žežula Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- 7 34
30. Patrik Novotný Z5 Základná škola Juh 1054 8 9 3 4 2 4 32
31. - 33. Ivana Kiselá Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 3 2 2 5 30
Slávka Humeníková Z6 Gymnázium Alejová 1 3 8 9 1 4 5 30
Filip Komjáti Z6 Gymnázium Alejová 1 8 9 3 -- 4 6 30
34. Pavol Fejko Z6 Základná škola s materskou školou Zalužice 3 7 9 4 1 2 26
35. Mirra Volchenko Z6 Gymnázium Alejová 1 8 8 3 1 3 2 25
36. - 37. Richard Palenčar Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 3 4 -- 1 -- 17
Lucia Bágeľová Z6 Gymnázium Metodova 2 -- 8 9 -- -- -- 17
38. Laura Musinska Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 9 -- -- -- -- 13
39. Július Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 1 -- -- 2
40. - 41. Marko Minarčik Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 0 -- -- 1
Ľubomír Ondrůšek Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- 0 -- 0 1


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Dorota Feňovčíková Z5 Základná škola Belehradská 21 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Viktoriia Boyko Z5 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 108
3. - 5. Filip Foldes Z4 Greenbrier Elementary School 9 8 8 9 9 9 6 9 9 9 9 9 107
Artem Pivnenko Z5 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8 107
Lucia Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 -- 9 9 9 8 9 9 9 9 -- 107
6. - 7. Filip Saxa Z5 Základní škola sv. Voršily v Praze 9 9 9 7 -- 9 9 9 9 9 9 -- 106
Andrej Mišuth Z4 Základná škola Matky Alexie 9 5 9 7 9 9 9 9 9 9 9 8 106
8. Branislav Jendroľ Z6 Česká 10, Bratislava 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 8 105
9. - 10. Margaréta Škriabová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 9 9 -- 9 9 9 9 -- 6 103
Paulína Pokorná Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 2 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 103
11. - 12. Peter Pavol Ihnát Z4 ZŠ Ostrava-Krásné Pole 8 8 9 6 7 9 8 6 9 9 9 4 100
Marko Vasiľ Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 5 9 9 9 9 9 9 7 100
13. Peter Medo Z5 Schule Schmitten 8 9 9 6 9 9 8 9 8 9 -- 4 99
14. Stanislav Cabúk Z4 Základná škola Švedlár 9 9 9 9 9 9 9 9 2 8 3 6 98
15. - 16. Matúš Varhoľák Z6 Základná škola sv. Cyrila a Metoda 9 1 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 95
Hana Lascsáková Z6 Základná škola, Hroncova 23 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 95
17. Bruno Kovács Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 4 8 -- 9 9 8 8 9 9 3 2 92
18. - 19. Pavol Murín Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 5 7 -- 8 9 9 3 -- 7 89
Adam Kšenžigh Z5 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 9 9 9 9 9 9 8 9 9 2 3 3 89
20. Zoran Pšenica Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 7 9 -- 9 9 9 8 -- 84
21. Alica Bágeľová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 7 2 9 8 9 9 -- 2 82
22. Ivana Kiselá Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 5 9 4 9 8 3 2 2 5 80
23. Adam Feher Z6 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 -- 6 9 -- 8 8 9 9 9 -- 76
24. - 26. Zuzana Bábeľová Z4 Základná škola Bruselská 18 9 9 -- -- 7 4 8 9 -- 9 -- -- 73
Marek Žežula Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 6 7 -- 9 9 9 -- -- 7 73
Tomáš Budaj Z6 Základná škola Park Angelinum 8 9 5 9 6 9 -- 8 9 9 5 1 3 73
27. - 28. Lucia Babjakova Z6 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 6 8 -- 9 3 8 9 9 9 -- 2 72
Daniel Feher Z4 Základná škola Park Angelinum 8 -- 9 7 9 -- -- 8 9 9 3 -- -- 72
29. Jakub Vadovič Z2 Základná škola Košická 9 4 -- -- -- 6 8 5 9 5 9 -- 70
30. Filip Komjáti Z6 Gymnázium Alejová 1 7 7 -- 9 9 7 8 9 3 -- 4 6 69
31. Patrik Novotný Z5 Základná škola Juh 1054 9 3 8 4 5 4 8 9 3 4 2 4 66
32. Pavol Fejko Z6 Základná škola s materskou školou Zalužice 6 7 9 4 7 3 3 7 9 4 1 2 62
33. Mirra Volchenko Z6 Gymnázium Alejová 1 8 4 4 4 7 4 8 8 3 1 3 2 56
34. Elena Mikušová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 -- 9 -- 6 -- -- 9 8 9 5 9 -- 55
35. Slávka Humeníková Z6 Gymnázium Alejová 1 4 3 6 3 1 6 3 8 9 1 4 5 53
36. Richard Palenčar Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 0 3 4 -- -- 8 3 4 -- 1 -- 32
37. Viliam Frischer Z4 Základná škola Park Angelinum 8 5 9 -- 5 2 -- -- -- -- -- -- -- 26
38. Elena Švecová Z6 Gymnázium sv. Edity Steinovej 8 5 -- 3 -- 2 -- -- -- -- -- -- 18
39. Lucia Bágeľová Z6 Gymnázium Metodova 2 -- -- -- -- -- -- -- 8 9 -- -- -- 17
40. Laura Musinska Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 4 9 -- -- -- -- 13
41. Jakub Madžo Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 2 2 4 0 0 -- -- -- -- -- -- 12
42. Dávid Borták Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 4 6 -- -- -- -- -- -- -- 10
43. Roman Schütz Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 2 -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- 9
44. Marko Minarčik Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- -- 3 -- -- 1 -- 0 -- -- 6
45. Teodor Kopčik Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5
46. Matúš Kováč Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 1 1 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 4
47. - 48. Matúš Szabo Z6 Základná škola Komenského 1 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Július Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- 2
49. - 50. Richard Varecha Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
Ľubomír Ondrůšek Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 0 1 -- 0 -- 0 1
51. Andrej Onderisin Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!