Zmena zadania 3. úlohy

Milí riešitelia! Nedopatrením sme urobili chybu, kvôli ktorej sme museli pozmeniť zadanie 3. úlohy. Aktuálne zadanie nájdete aj v časopise s riešeniami prvej série, aj na tejto stránke v sekcii Príklady. Za chybu sa vám ospravedlňujeme a želáme vám veľa šťastia pri riešení.

Počet komentárov: 0

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresu