Poradie seminára Malynar, 25. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 7. Daniela Dobisová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 9 9 9 54
Lucia Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
Kristína Melicherová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Samuel Kalivoda Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 9 9 54
Richard Vodička Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 -- 54
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Eva Krajčiová Z3 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 54
8. - 10. Milan Gál Z4 Základná škola Sokolíkova 2 8 9 4 9 9 9 53
Hana Lučanská Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 9 9 53
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 8 9 4 9 9 9 53
11. - 13. Matej Kundrík Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 7 52
Katarína Farbulová Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 7 4 9 9 9 52
Olívia Jánošíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 2 52
14. - 15. Matúš Mandzák Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 6 8 51
Tomáš Gaja Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 8 9 8 9 9 51
16. - 17. Ľuboš Bucher Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 6 7 49
Alžbeta Szabová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 4 9 9 9 49
18. - 21. Margaréta Berecká Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 9 8 9 48
Matej Vasky Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 8 9 9 48
Terézia Stanová None 9 8 4 9 9 9 48
Matej Šoltés Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 4 9 6 9 48
22. - 23. Ema Černická Z6 Základná škola Bruselská 18 7 9 4 9 9 9 47
Adam Bednář Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 8 9 9 4 9 47
24. - 27. Lucia Triščíková Z4 Súkromná základná škola Sabinov 9 9 4 4 6 9 46
Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 9 6 9 46
Klára Macková Z6 Základná škola ul. S. Tomášika 1 9 9 4 9 6 9 46
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 8 2 7 46
28. - 30. Natália Kapustová Z6 Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 9 8 4 9 6 9 45
Anna Legátová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 5 4 9 9 9 45
Sara Gašparová Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 5 4 9 9 9 45
31. - 34. Tomáš Vysoký Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 9 9 2 44
Timotej Jakubov Z6 Základná škola Štefánikova 31 9 9 4 7 7 8 44
Štefan Vašak Z6 Základná škola Kežmarská 30 8 8 1 9 9 9 44
Peter Rudišin Z6 Základná škola Štefánikova 31 9 9 4 9 7 6 44
35. Eduard Fedorčuk Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 8 4 9 4 8 42
36. - 37. Oliver Demjan Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 9 4 9 4 9 41
Magdaléna Kozáková Z6 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 8 9 9 9 -- 6 41
38. - 44. Barbora Gbúrová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 5 9 8 7 2 40
Karol Jakubčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 8 4 5 7 9 40
Emma Kotuľáková Z6 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 7 9 4 9 6 5 40
Nina Švarcová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 7 7 4 9 6 7 40
Oskar Hritz Z6 Základná škola Polianska 1 7 5 4 9 6 9 40
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 -- 5 9 -- 40
Richard Gerboc Z6 Základná škola Štefánikova 31 9 6 4 6 6 9 40
45. - 47. Elena Hanusová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 4 9 4 3 37
Barbara Michalíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 1 4 9 7 9 37
Adam Harmanský Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 4 8 -- 4 37
48. - 50. Martin Kovalcik Z4 Základná škola apoštola Pavla 9 7 4 4 3 2 36
Veronika Vodičková Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 -- -- 36
Jakub Blišťan Z6 Gymnázium Alejová 1 4 7 3 4 9 9 36
51. - 54. Pavol Komlós Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 4 9 6 6 1 35
Ľuboš Kunay Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 9 9 8 35
Adela Horváthová Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 7 4 4 5 6 35
Miriam Horváthová Z6 Základná škola Komenského 1 8 7 4 8 6 2 35
55. Branislav Diro Z6 Základná škola Bernolákova 21 9 6 2 2 6 9 34
56. - 58. Jakub Horvát Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 4 3 5 3 32
Veronika Nemjová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 9 -- 2 32
Ľubomír Vargovčík Z6 Základná škola Kežmarská 30 8 8 4 4 6 2 32
59. - 62. Jakub Kozák Z5 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 9 9 9 4 0 -- 31
Janina Maliňáková Z6 Základná škola Školská 20 3 9 4 6 6 3 31
Sophia Sabovčíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 4 9 9 -- 31
Claudia Ciganová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 1 4 9 6 2 31
63. Lenka Horváthová Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 9 4 8 -- 0 30
64. - 67. Simona Horňáková Z5 Základná škola Klčové 87 7 8 4 4 3 2 29
Miroslav Ivan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 4 8 -- -- 29
Filip Kuchta Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 6 3 4 9 4 2 29
Ján Brajerčík Z5 Základná škola Šmeralova 25 8 8 4 0 5 2 29
68. Filip Deák Z6 Základná škola Ždaňa 7 4 4 7 3 2 27
69. - 70. Timea Slavkovská Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 3 4 2 6 2 26
Tereza Pažinová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 5 5 -- 2 26
71. Peter Lukáč Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- 7 25
72. - 74. Zuzana Paňková Z5 Základná škola Park Angelinum 8 6 3 2 -- 5 6 24
Matej Pokorný Z6 Gymnázium Alejová 1 7 8 4 0 4 1 24
Miroslava Soľáková Z6 Základná škola Školská 20 4 9 4 0 6 1 24
75. Hana Samčíková Z5 Spojená základná škola Slobody 1 4 3 4 8 2 2 23
76. - 79. Jakub Imrich Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 1 5 7 6 2 22
Martin Gubik Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 4 -- -- 9 22
Dominika Bridová Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 6 1 4 1 9 -- 22
Šimon Hajkovský Z5 Základná škola Námestie Š. Moyzesa 23 4 4 4 8 -- 1 22
80. Ivana Hajdušeková Z5 Súkromná základná škola Starozagorská 8 8 1 4 4 -- 2 20
81. - 82. Ivonne Hančikovská Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 6 5 -- -- -- 19
Erika Gregová Z6 Gymnázium Alejová 1 4 4 4 3 3 1 19
83. - 84. Dominik Čabrák Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 9 18
Roland Korečko Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 2 -- -- 0 18
85. - 86. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 9 6 0 1 17
Martin Šima Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 3 4 0 0 1 17
87. Adam Varinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- 4 -- 9 15
88. - 92. Pavol Liščinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 6 -- -- -- 14
Diana Baňačkai Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- -- -- -- 14
Veronika Cipková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 1 4 -- -- -- 14
Laura Szilágyová Z6 Gymnázium Alejová 1 4 1 4 3 1 1 14
Martin Takáč Z5 Základná škola Kežmarská 30 1 3 3 2 4 1 14
93. - 94. Branislav Knap Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 4 -- 9 13
Peter Borták Z6 Gymnázium Alejová 1 1 4 4 2 2 0 13
95. Bianka Gurská Z6 Gymnázium Alejová 1 4 1 4 1 -- 1 11
96. Martina Proksová Z6 Gymnázium Trebišovská 12 6 1 3 0 0 0 10
97. - 98. Antonka Gernátová Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 1 6 2 0 0 0 9
Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
99. Viktor Ružinský Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 4 1 -- 2 8
100. Marek Štofánik Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 -- 1 3 1 -- 2 7
101. Tamara Radvanská Z4 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 1 1 1 1 -- 0 5
102. Šimon Peter Z5 Základná škola Tribečská 22 1 1 2 0 0 0 4
103. Oliver Orosz Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 0 -- -- -- 1

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Lucia Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
Tomáš Gaja Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Matej Vasky Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Eva Krajčiová Z3 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 54
5. - 7. Sara Gašparová Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 8 9 9 9 9 53
Oskar Hritz Z6 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 9 9 53
Adam Bednář Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 8 9 9 9 9 53
8. - 14. Matúš Mandzák Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 4 52
Milan Gál Z4 Základná škola Sokolíkova 2 7 8 9 9 9 8 52
Miroslav Ivan Z6 Gymnázium Alejová 1 8 8 9 9 9 9 52
Olívia Jánošíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 6 52
Matej Šoltés Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 8 9 7 52
Adela Horváthová Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 8 9 9 9 0 52
Richard Vodička Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 6 9 8 52
15. - 17. Matej Kundrík Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 6 9 8 51
Katarína Farbulová Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 6 9 9 9 2 51
Veronika Vodičková Z5 Základná škola Bernolákova 16 -- 8 9 9 9 8 51
18. - 19. Lucia Triščíková Z4 Súkromná základná škola Sabinov 9 5 9 9 9 5 50
Jakub Kozák Z5 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 8 8 9 8 9 -- 50
20. - 21. Daniela Dobisová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 8 9 9 9 5 49
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 5 8 9 5 9 9 49
22. - 24. Ján Brajerčík Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 6 9 9 9 4 48
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 6 9 7 9 1 48
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 5 6 9 9 9 6 48
25. - 28. Simona Horňáková Z5 Základná škola Klčové 87 6 8 9 9 9 1 47
Terézia Stanová None 9 8 9 9 7 5 47
Miriam Horváthová Z6 Základná škola Komenského 1 8 6 9 9 9 6 47
Jakub Blišťan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 6 9 7 47
29. Oliver Demjan Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 4 7 46
30. - 31. Tomáš Vysoký Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 5 9 5 45
Štefan Vašak Z6 Základná škola Kežmarská 30 9 8 7 7 9 5 45
32. - 34. Ľuboš Bucher Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 7 2 44
Karol Jakubčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 6 9 9 9 6 44
Emma Kotuľáková Z6 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 5 8 9 6 9 7 44
35. - 36. Timea Slavkovská Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 6 9 9 9 1 43
Samuel Kalivoda Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- 9 9 5 43
37. - 40. Natália Kapustová Z6 Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 9 6 8 6 9 4 42
Sophia Sabovčíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 5 9 9 9 5 42
Claudia Ciganová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 6 9 8 9 1 42
Klára Macková Z6 Základná škola ul. S. Tomášika 1 9 6 9 4 7 7 42
41. - 42. Magdaléna Kozáková Z6 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 9 9 -- 6 9 8 41
Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 6 9 9 7 1 41
43. - 47. Anna Legátová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 8 9 9 5 0 40
Martin Kovalcik Z4 Základná škola apoštola Pavla 5 2 8 9 7 0 40
Margaréta Berecká Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 6 9 7 9 1 40
Veronika Nemjová Z6 Gymnázium Alejová 1 8 3 9 9 9 2 40
Alžbeta Szabová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 6 9 6 9 1 40
48. - 50. Ivana Hajdušeková Z5 Súkromná základná škola Starozagorská 8 8 5 6 6 9 -- 39
Matej Pokorný Z6 Gymnázium Alejová 1 5 5 7 9 9 4 39
Marek Štofánik Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 1 6 9 9 9 3 39
51. Peter Rudišin Z6 Základná škola Štefánikova 31 5 7 7 9 9 1 38
52. Elena Hanusová Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 6 8 4 9 4 37
53. - 54. Jakub Imrich Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 5 7 5 9 1 36
Michal Chovančák Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 2 9 9 7 5 36
55. - 56. Ema Černická Z6 Základná škola Bruselská 18 5 6 9 6 8 1 35
Barbara Michalíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 8 6 6 9 5 35
57. - 60. Hana Lučanská Z6 Gymnázium Alejová 1 7 8 1 4 9 4 33
Ľubomír Vargovčík Z6 Základná škola Kežmarská 30 7 6 1 9 9 1 33
Lenka Horváthová Z5 Základná škola Šmeralova 25 -- 6 8 6 9 2 33
Richard Gerboc Z6 Základná škola Štefánikova 31 6 7 9 2 9 0 33
61. - 62. Dominika Bridová Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 5 6 9 0 9 1 31
Filip Fabry Z4 Základná škola Komenského 6 Spišské Vlachy 9 1 0 3 9 0 31
63. Janina Maliňáková Z6 Základná škola Školská 20 -- 6 9 6 9 0 30
64. Filip Deák Z6 Základná škola Ždaňa 5 1 6 5 9 3 29
65. Peter Lukáč Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 9 9 -- 27
66. - 67. Timotej Jakubov Z6 Základná škola Štefánikova 31 4 6 1 3 8 2 24
Martin Šima Z5 Základná škola Šmeralova 25 7 5 -- 1 9 1 24
68. - 69. Filip Šašala Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 5 6 -- 3 3 23
Eduard Fedorčuk Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 7 5 2 5 -- 2 23
70. Tamara Radvanská Z4 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 5 5 -- 5 1 1 22
71. Tereza Pažinová Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 1 2 6 9 1 21
72. - 73. Kristína Melicherová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 7 3 19
Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 3 9 -- -- 1 19
74. - 76. Ivonne Hančikovská Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 9 0 5 3 18
Ľuboš Kunay Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 9 18
Adam Harmanský Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 6 -- 6 -- -- 18
77. - 78. Dominik Čabrák Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 -- -- 9 -- 17
Antonka Gernátová Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 5 1 2 -- 8 1 17
79. Peter Borták Z6 Gymnázium Alejová 1 4 5 7 -- -- -- 16
80. Martin Gubik Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 8 -- -- -- -- 15
81. Petra Chomová Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 1 0 -- 7 1 14
82. Diana Baňačkai Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 9 -- 13
83. - 84. Laura Szilágyová Z6 Gymnázium Alejová 1 1 1 1 4 3 0 10
Maximilian Bak Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 9 1 10
85. Chiara Lukáčová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- -- 3 0 5
86. Pavol Komlós Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 2 -- 1 0 4
87. - 90. Samuel Petroc Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 3 -- 3
Adam Varinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 3 -- -- 3
Roland Korečko Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- 1 3
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 1 1 -- 3
91. - 92. Pavol Liščinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- 1 2
Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 1 -- -- 2


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Lucia Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Eva Krajčiová Z3 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
3. Richard Vodička Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 6 9 8 106
4. - 5. Milan Gál Z4 Základná škola Sokolíkova 2 8 9 4 9 9 9 7 8 9 9 9 8 105
Tomáš Gaja Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 105
6. Olívia Jánošíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 2 9 9 9 8 9 6 104
7. - 10. Daniela Dobisová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 5 103
Katarína Farbulová Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 7 4 9 9 9 9 6 9 9 9 2 103
Matúš Mandzák Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 6 8 9 8 9 9 9 4 103
Matej Kundrík Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 7 9 8 9 6 9 8 103
11. - 13. Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 8 9 4 9 9 9 5 8 9 5 9 9 102
Matej Vasky Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 102
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 5 6 9 9 9 6 102
14. - 15. Adam Bednář Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 8 9 9 4 9 9 8 9 9 9 9 100
Matej Šoltés Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 4 9 6 9 9 9 9 8 9 7 100
16. Sara Gašparová Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 5 4 9 9 9 9 8 9 9 9 9 98
17. Samuel Kalivoda Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 9 9 9 6 -- 9 9 5 97
18. Lucia Triščíková Z4 Súkromná základná škola Sabinov 9 9 4 4 6 9 9 5 9 9 9 5 96
19. Terézia Stanová None 9 8 4 9 9 9 9 8 9 9 7 5 95
20. Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 8 2 7 8 6 9 7 9 1 94
21. - 22. Oskar Hritz Z6 Základná škola Polianska 1 7 5 4 9 6 9 9 8 9 9 9 9 93
Ľuboš Bucher Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 6 7 8 9 9 9 7 2 93
23. - 25. Štefan Vašak Z6 Základná škola Kežmarská 30 8 8 1 9 9 9 9 8 7 7 9 5 89
Tomáš Vysoký Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 9 9 2 9 8 9 5 9 5 89
Alžbeta Szabová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 4 9 9 9 9 6 9 6 9 1 89
26. - 27. Klára Macková Z6 Základná škola ul. S. Tomášika 1 9 9 4 9 6 9 9 6 9 4 7 7 88
Margaréta Berecká Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 9 8 9 8 6 9 7 9 1 88
28. - 32. Natália Kapustová Z6 Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 9 8 4 9 6 9 9 6 8 6 9 4 87
Oliver Demjan Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 9 4 9 4 9 9 9 9 8 4 7 87
Adela Horváthová Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 7 4 4 5 6 9 8 9 9 9 0 87
Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 9 6 9 9 6 9 9 7 1 87
Veronika Vodičková Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 -- -- -- 8 9 9 9 8 87
33. Hana Lučanská Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 9 9 7 8 1 4 9 4 86
34. Anna Legátová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 5 4 9 9 9 9 8 9 9 5 0 85
35. - 36. Karol Jakubčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 8 4 5 7 9 5 6 9 9 9 6 84
Emma Kotuľáková Z6 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 7 9 4 9 6 5 5 8 9 6 9 7 84
37. Jakub Blišťan Z6 Gymnázium Alejová 1 4 7 3 4 9 9 9 7 9 6 9 7 83
38. - 41. Magdaléna Kozáková Z6 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 8 9 9 9 -- 6 9 9 -- 6 9 8 82
Ema Černická Z6 Základná škola Bruselská 18 7 9 4 9 9 9 5 6 9 6 8 1 82
Miriam Horváthová Z6 Základná škola Komenského 1 8 7 4 8 6 2 8 6 9 9 9 6 82
Peter Rudišin Z6 Základná škola Štefánikova 31 9 9 4 9 7 6 5 7 7 9 9 1 82
42. - 43. Jakub Kozák Z5 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 9 9 9 4 0 -- 8 8 9 8 9 -- 81
Miroslav Ivan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 4 8 -- -- 8 8 9 9 9 9 81
44. Ján Brajerčík Z5 Základná škola Šmeralova 25 8 8 4 0 5 2 9 6 9 9 9 4 77
45. - 46. Martin Kovalcik Z4 Základná škola apoštola Pavla 9 7 4 4 3 2 5 2 8 9 7 0 76
Simona Horňáková Z5 Základná škola Klčové 87 7 8 4 4 3 2 6 8 9 9 9 1 76
47. Elena Hanusová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 4 9 4 3 6 6 8 4 9 4 74
48. - 51. Richard Gerboc Z6 Základná škola Štefánikova 31 9 6 4 6 6 9 6 7 9 2 9 0 73
Kristína Melicherová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 -- -- -- 9 7 3 73
Sophia Sabovčíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 4 9 9 -- 5 5 9 9 9 5 73
Claudia Ciganová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 1 4 9 6 2 9 6 9 8 9 1 73
52. - 53. Barbara Michalíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 1 4 9 7 9 1 8 6 6 9 5 72
Veronika Nemjová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 9 -- 2 8 3 9 9 9 2 72
54. Timea Slavkovská Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 3 4 2 6 2 9 6 9 9 9 1 69
55. Timotej Jakubov Z6 Základná škola Štefánikova 31 9 9 4 7 7 8 4 6 1 3 8 2 68
56. - 57. Ľubomír Vargovčík Z6 Základná škola Kežmarská 30 8 8 4 4 6 2 7 6 1 9 9 1 65
Eduard Fedorčuk Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 8 4 9 4 8 7 5 2 5 -- 2 65
58. - 59. Matej Pokorný Z6 Gymnázium Alejová 1 7 8 4 0 4 1 5 5 7 9 9 4 63
Lenka Horváthová Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 9 4 8 -- 0 -- 6 8 6 9 2 63
60. Janina Maliňáková Z6 Základná škola Školská 20 3 9 4 6 6 3 -- 6 9 6 9 0 61
61. Ivana Hajdušeková Z5 Súkromná základná škola Starozagorská 8 8 1 4 4 -- 2 8 5 6 6 9 -- 59
62. Jakub Imrich Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 1 5 7 6 2 5 5 7 5 9 1 58
63. Filip Deák Z6 Základná škola Ždaňa 7 4 4 7 3 2 5 1 6 5 9 3 56
64. Adam Harmanský Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 4 8 -- 4 6 6 -- 6 -- -- 55
65. - 66. Dominika Bridová Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 6 1 4 1 9 -- 5 6 9 0 9 1 53
Ľuboš Kunay Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 9 9 8 9 -- -- -- -- 9 53
67. Peter Lukáč Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- 7 -- 9 -- 9 9 -- 52
68. Tereza Pažinová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 5 5 -- 2 2 1 2 6 9 1 47
69. Marek Štofánik Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 -- 1 3 1 -- 2 1 6 9 9 9 3 46
70. Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 -- 5 9 -- -- -- -- 1 1 -- 43
71. Martin Šima Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 3 4 0 0 1 7 5 -- 1 9 1 41
72. - 73. Nina Švarcová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 7 7 4 9 6 7 -- -- -- -- -- -- 40
Barbora Gbúrová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 5 9 8 7 2 -- -- -- -- -- -- 40
74. Pavol Komlós Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 4 9 6 6 1 -- 1 2 -- 1 0 39
75. - 76. Ivonne Hančikovská Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 6 5 -- -- -- -- 1 9 0 5 3 37
Martin Gubik Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 4 -- -- 9 7 8 -- -- -- -- 37
77. - 78. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 9 6 0 1 6 3 9 -- -- 1 36
Michal Chovančák Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 4 2 9 9 7 5 36
79. Dominik Čabrák Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 9 -- 8 -- -- 9 -- 35
80. Branislav Diro Z6 Základná škola Bernolákova 21 9 6 2 2 6 9 -- -- -- -- -- -- 34
81. Jakub Horvát Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 4 3 5 3 -- -- -- -- -- -- 32
82. Filip Fabry Z4 Základná škola Komenského 6 Spišské Vlachy -- -- -- -- -- -- 9 1 0 3 9 0 31
83. - 84. Peter Borták Z6 Gymnázium Alejová 1 1 4 4 2 2 0 4 5 7 -- -- -- 29
Filip Kuchta Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 6 3 4 9 4 2 -- -- -- -- -- -- 29
85. - 86. Tamara Radvanská Z4 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 1 1 1 1 -- 0 5 5 -- 5 1 1 27
Diana Baňačkai Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- -- -- -- 4 -- -- -- 9 -- 27
87. Antonka Gernátová Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 1 6 2 0 0 0 5 1 2 -- 8 1 26
88. - 90. Zuzana Paňková Z5 Základná škola Park Angelinum 8 6 3 2 -- 5 6 -- -- -- -- -- -- 24
Laura Szilágyová Z6 Gymnázium Alejová 1 4 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 0 24
Miroslava Soľáková Z6 Základná škola Školská 20 4 9 4 0 6 1 -- -- -- -- -- -- 24
91. - 92. Hana Samčíková Z5 Spojená základná škola Slobody 1 4 3 4 8 2 2 -- -- -- -- -- -- 23
Filip Šašala Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 6 5 6 -- 3 3 23
93. Šimon Hajkovský Z5 Základná škola Námestie Š. Moyzesa 23 4 4 4 8 -- 1 -- -- -- -- -- -- 22
94. Roland Korečko Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 2 -- -- 0 2 -- -- -- -- 1 21
95. Erika Gregová Z6 Gymnázium Alejová 1 4 4 4 3 3 1 -- -- -- -- -- -- 19
96. Adam Varinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- 4 -- 9 -- -- -- 3 -- -- 18
97. Pavol Liščinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 6 -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 16
98. - 100. Martin Takáč Z5 Základná škola Kežmarská 30 1 3 3 2 4 1 -- -- -- -- -- -- 14
Veronika Cipková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 1 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Petra Chomová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 5 1 0 -- 7 1 14
101. Branislav Knap Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 4 -- 9 -- -- -- -- -- -- 13
102. - 103. Bianka Gurská Z6 Gymnázium Alejová 1 4 1 4 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- 11
Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- 11
104. - 105. Martina Proksová Z6 Gymnázium Trebišovská 12 6 1 3 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 10
Maximilian Bak Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 1 10
106. Viktor Ružinský Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 4 1 -- 2 -- -- -- -- -- -- 8
107. Chiara Lukáčová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- 3 0 5
108. Šimon Peter Z5 Základná škola Tribečská 22 1 1 2 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 4
109. Samuel Petroc Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- 3
110. Oliver Orosz Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!