Poradie seminára Malynar, 30. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Timotej Války Z5 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 9 9 9 9 54
Stanislav Beneš Z4 PS 107 9 9 9 9 9 9 54
Hana Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
Ondrej Medo Z4 Schule Schmitten 9 9 9 9 9 -- 54
Alica Foldesová Z4 Greenbrier Elementary School 9 9 9 9 9 -- 54
7. - 8. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 6 9 9 9 7 52
Daniela Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 8 -- 52
9. Žofia Bartová Z6 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 5 9 9 9 9 50
10. Tomáš Saksun Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 9 9 7 49
11. Ladislav Kliment Z4 Základná škola Laca Novomeského 9 2 7 9 8 6 48
12. Michaela Sobinovská Z5 Základná škola Družicová 4 9 2 9 9 9 5 46
13. - 15. Jakub Hutník Z6 Gymnázium Alejová 1 3 9 9 9 9 6 45
Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 5 9 -- 8 5 45
Matúš Merčiak Z6 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 9 9 7 6 5 45
16. Dominik Merčiak Z6 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 6 6 9 9 5 44
17. ŠImon Jonaštík Z4 Súkromná základná škola Znievska 2 9 2 7 1 9 6 42
18. Katarína Tóthová Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 1 9 9 3 -- 40
19. Hana Ihnátová Z5 Základná škola Obchodná 5 2 9 8 6 6 39
20. Ľuboš Šesták Z6 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 3 9 9 3 5 38
21. - 22. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 2 9 -- 3 5 37
Martin Boledovič Z6 Súkromná základná škola Felix 9 2 9 3 9 5 37
23. Eliška Brajerčíková Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 6 5 8 3 4 36
24. - 26. Katarína Šestáková Z4 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 9 4 -- 3 -- 34
Robbin Šimko Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 5 9 9 3 5 34
Attila Zajdek Z4 Základná škola s VJM Buzica 6 1 6 7 3 5 34
27. Magdaléna Škriabová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 8 9 1 5 33
28. Matej Hrin Z4 Súkromná základná škola Sabinov 9 2 5 3 3 3 32
29. - 31. Barbora Brindžáková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 4 6 9 3 -- 31
Juraj Kozák Z5 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 1 3 9 8 9 -- 31
Zora Fedorová Z4 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 9 0 3 9 1 -- 31
32. - 33. Anna Krupová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 -- 3 30
Gréta Zajdek Z3 Základná škola s VJM Buzica 1 1 4 8 3 6 30
34. Hana Benejová Z6 Základná škola J. Švermu 9 1 4 6 3 5 28
35. - 36. Šimon Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 2 3 4 3 6 27
Daniela Štulajterová Z5 Základná škola, Krosnianska 4 9 2 9 -- 1 5 27
37. - 39. Miriam Varechová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 2 7 3 3 -- 24
Jakub Matracz Z6 Základná škola Kežmarská 30 8 -- 9 7 -- -- 24
Alexandra Juhásová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 2 6 4 3 0 24
40. - 41. Daniel Takáč Z6 Gymnázium Alejová 1 5 2 6 6 2 1 22
Tomáš Petík Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 -- 5 8 -- -- 22
42. - 44. Barbora Menšíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 6 -- 4 -- 20
Silvia Grausová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 9 4 1 6 0 -- 20
Natália Kropuchová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 2 -- 9 -- -- 20
45. Filip Fekete Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 4 3 0 3 -- 19
46. Oleg Mauks Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- -- -- 18
47. Martin Poľanský Z3 Základná škola Košická 8 0 1 -- -- -- 17
48. Adam Bakoš Z6 Základná škola F. Kráľa 1 -- 6 9 -- -- 16
49. Anna Birková Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 1 9 -- 1 -- 15
50. Jakub Stramba Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 1 9 0 3 0 14
51. - 53. František Bublák Z6 Gymnázium A. Bernoláka 8 1 3 1 -- -- 13
Hana Hricová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 4 -- 13
Max Hložek Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 0 3 -- 1 -- 13
54. Leo Torma Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 7 -- -- -- 12
55. - 58. Peter Kovalik Z4 Súkromná základná škola Sabinov -- -- 2 -- 3 3 11
Maxim Skička Z6 Gymnázium Alejová 1 0 2 2 6 1 0 11
Damián Fedor Z5 Základná škola Juh 1054 0 0 4 6 1 -- 11
Lucia Horváthová Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 1 1 2 3 3 0 11
59. - 64. Šarlota Šustová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 1 -- -- -- 10
Samuel Šimurda Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 1 4 -- 3 -- 10
Adela Polomská Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 1 -- 10
René Ivan Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 4 -- -- -- 10
David Hlaváč Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 0 8 1 0 10
Richard Kavacký Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 0 1 2 1 3 3 10
65. Lenka Harmanska Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 1 -- -- -- -- 9
66. - 69. Marko Strompf Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 1 3 -- 0 6
Adam Futej Z5 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 0 1 2 0 1 2 6
Saskia Laura Machovičová Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 2 2 0 1 0 6
Marek Šulák Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 1 3 1 -- 6
70. - 76. Michal Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- 3 -- 4
Samuel Bakoš Z4 Základná škola Žarnovica 2 -- -- -- -- -- 4
Richard Hendrichovský Z5 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 0 0 2 0 1 1 4
Martin Janoško Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 2 -- -- -- -- 4
Michal Blažovský Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 1 2 -- 1 -- 4
Július Hajdóni Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 2 -- 1 -- 4
Michal Német Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 2 0 1 0 4
77. - 78. Zuzana Uhrovičová Základná škola Ul. Dr. Janského 0 0 2 -- 1 -- 3
Filip Kútik Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 1 -- 1 0 3
79. - 80. Daniela Harmanska Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- 2
Martin Kukučka Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 -- 0 -- -- 1 2
81. - 82. Natália Lovasová Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 0 0 0 1 0 1
Róbert Plencner Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 0 -- -- -- -- 1
83. - 84. Oliver Šály Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 -- -- -- -- -- 0
Juraj Pastirčák Z5 Základná škola Juh 1054 0 -- -- -- -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Timotej Války Z5 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 9 9 8 9 54
Hana Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
ŠImon Jonaštík Z4 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 9 9 6 9 54
5. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 8 7 53
6. - 10. Jakub Hutník Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 7 9 52
Daniela Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 8 8 52
Tomáš Saksun Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 7 9 52
Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 7 -- 52
Alica Foldesová Z4 Greenbrier Elementary School 9 9 9 9 -- 7 52
11. Stanislav Beneš Z4 PS 107 9 9 9 9 6 -- 51
12. Žofia Bartová Z6 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 5 9 50
13. - 14. Ondrej Medo Z4 Schule Schmitten 9 9 9 8 5 -- 49
Attila Zajdek Z4 Základná škola s VJM Buzica 9 9 7 9 -- 6 49
15. Magdaléna Škriabová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 3 48
16. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 9 9 7 4 -- 47
17. - 18. Hana Ihnátová Z5 Základná škola Obchodná 9 1 9 8 6 7 45
Matej Hrin Z4 Súkromná základná škola Sabinov 9 7 6 8 4 6 45
19. Katarína Tóthová Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 7 9 9 -- -- 43
20. - 21. Eliška Brajerčíková Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 5 9 7 5 7 42
Gréta Zajdek Z3 Základná škola s VJM Buzica 9 9 6 9 -- -- 42
22. - 23. Miriam Varechová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 7 -- 41
Ladislav Kliment Z4 Základná škola Laca Novomeského 9 9 6 5 3 -- 41
24. - 25. František Bublák Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 6 6 -- 39
Matúš Merčiak Z6 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 9 9 7 3 2 39
26. - 28. Šimon Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 2 9 7 5 6 38
Katarína Šestáková Z4 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 9 6 -- 5 -- 38
Silvia Grausová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 9 9 5 7 4 -- 38
29. Michaela Sobinovská Z5 Základná škola Družicová 4 9 6 7 7 4 2 37
30. Peter Kovalik Z4 Súkromná základná škola Sabinov 4 5 5 5 5 8 36
31. - 32. Barbora Menšíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 -- -- 35
Daniel Takáč Z6 Gymnázium Alejová 1 9 5 5 7 9 -- 35
33. - 34. Barbora Brindžáková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 3 7 -- 34
Natália Kropuchová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 -- -- 34
35. Ľuboš Šesták Z6 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 2 9 7 8 7 -- 33
36. - 37. Dominik Merčiak Z6 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 9 9 0 3 2 32
Robbin Šimko Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 6 9 9 -- -- 32
38. Maxim Skička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 0 4 6 4 0 23
39. Heidi Piliarová Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského 9 5 0 7 -- 0 21
40. Marko Strompf Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 6 3 -- 2 20
41. Martin Poľanský Z3 Základná škola Košická 9 -- 1 -- -- -- 19
42. Damián Fedor Z5 Základná škola Juh 1054 9 1 1 7 -- -- 18
43. Anna Krupová Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 4 6 -- -- -- 16
44. Zora Fedorová Z4 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 5 1 0 4 -- -- 15
45. Samuel Šimurda Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 9 -- -- -- 12
46. - 47. Tomáš Petík Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 -- 2 -- -- -- 11
Richard Kavacký Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 2 1 2 2 4 0 11
48. Michal Német Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 9 0 0 1 0 0 10
49. - 54. Lenka Harmanska Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
Marián Jurčiak Z5 Súkromná základná škola Sabinov 9 -- 0 0 -- -- 9
Adela Polomská Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
Martin Janoško Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
Róbert Plencner Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
Daniela Štulajterová Z5 Základná škola, Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- -- 9
55. Richard Orosz Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 8 -- -- -- 8
56. - 57. Jakub Stramba Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 6 -- -- 7
Daniela Harmanska Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 7 -- -- -- 7
58. Adam Bakoš Z6 Základná škola F. Kráľa -- -- 6 -- -- -- 6
59. Adam Futej Z5 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 0 1 0 4 0 0 5
60. René Ivan Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 4 -- -- -- 4
61. - 63. Šarlota Šustová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 3 -- -- -- 3
Anna Birková Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 -- -- -- -- 3
Viktoria Hujová Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 1 2 -- -- -- 3
64. Max Hložek Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 2 -- -- 2
65. Natália Lovasová Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 0 1 0 0 0 1


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Timotej Války Z5 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 108
Alena Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Hana Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
4. Alica Foldesová Z4 Greenbrier Elementary School 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 -- 7 106
5. - 6. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 6 9 9 9 7 9 9 9 9 8 7 105
Stanislav Beneš Z4 PS 107 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 -- 105
7. Daniela Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 8 -- 9 9 9 9 8 8 104
8. Ondrej Medo Z4 Schule Schmitten 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 8 5 -- 103
9. Tomáš Saksun Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 9 9 7 9 9 9 9 7 9 101
10. Žofia Bartová Z6 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 100
11. - 12. Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 5 9 -- 8 5 9 9 9 9 7 -- 97
Jakub Hutník Z6 Gymnázium Alejová 1 3 9 9 9 9 6 9 9 9 9 7 9 97
13. ŠImon Jonaštík Z4 Súkromná základná škola Znievska 2 9 2 7 1 9 6 9 9 9 9 6 9 96
14. Ladislav Kliment Z4 Základná škola Laca Novomeského 9 2 7 9 8 6 9 9 6 5 3 -- 89
15. - 17. Hana Ihnátová Z5 Základná škola Obchodná 5 2 9 8 6 6 9 1 9 8 6 7 84
Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 2 9 -- 3 5 9 9 9 7 4 -- 84
Matúš Merčiak Z6 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 9 9 7 6 5 9 9 9 7 3 2 84
18. - 20. Michaela Sobinovská Z5 Základná škola Družicová 4 9 2 9 9 9 5 9 6 7 7 4 2 83
Katarína Tóthová Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 1 9 9 3 -- 9 7 9 9 -- -- 83
Attila Zajdek Z4 Základná škola s VJM Buzica 6 1 6 7 3 5 9 9 7 9 -- 6 83
21. Magdaléna Škriabová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 8 9 1 5 9 9 9 9 9 3 81
22. Eliška Brajerčíková Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 6 5 8 3 4 9 5 9 7 5 7 78
23. Matej Hrin Z4 Súkromná základná škola Sabinov 9 2 5 3 3 3 9 7 6 8 4 6 77
24. Dominik Merčiak Z6 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 6 6 9 9 5 9 9 9 0 3 2 76
25. - 26. Gréta Zajdek Z3 Základná škola s VJM Buzica 1 1 4 8 3 6 9 9 6 9 -- -- 72
Katarína Šestáková Z4 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 9 4 -- 3 -- 9 9 6 -- 5 -- 72
27. Ľuboš Šesták Z6 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 3 9 9 3 5 2 9 7 8 7 -- 71
28. Robbin Šimko Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 5 9 9 3 5 8 6 9 9 -- -- 66
29. - 31. Miriam Varechová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 2 7 3 3 -- 9 9 9 7 7 -- 65
Šimon Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 2 3 4 3 6 9 2 9 7 5 6 65
Barbora Brindžáková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 4 6 9 3 -- 9 9 6 3 7 -- 65
32. Silvia Grausová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 9 4 1 6 0 -- 9 9 5 7 4 -- 58
33. Daniel Takáč Z6 Gymnázium Alejová 1 5 2 6 6 2 1 9 5 5 7 9 -- 57
34. Barbora Menšíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 6 -- 4 -- 9 9 9 8 -- -- 55
35. Natália Kropuchová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 2 -- 9 -- -- 9 9 9 7 -- -- 54
36. František Bublák Z6 Gymnázium A. Bernoláka 8 1 3 1 -- -- 9 9 9 6 6 -- 52
37. Peter Kovalik Z4 Súkromná základná škola Sabinov -- -- 2 -- 3 3 4 5 5 5 5 8 47
38. - 39. Anna Krupová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 -- 3 6 4 6 -- -- -- 46
Zora Fedorová Z4 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 9 0 3 9 1 -- 5 1 0 4 -- -- 46
40. Martin Boledovič Z6 Súkromná základná škola Felix 9 2 9 3 9 5 -- -- -- -- -- -- 37
41. - 42. Martin Poľanský Z3 Základná škola Košická 8 0 1 -- -- -- 9 -- 1 -- -- -- 36
Daniela Štulajterová Z5 Základná škola, Krosnianska 4 9 2 9 -- 1 5 -- 9 -- -- -- -- 36
43. Maxim Skička Z6 Gymnázium Alejová 1 0 2 2 6 1 0 9 0 4 6 4 0 34
44. Tomáš Petík Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 -- 5 8 -- -- 9 -- 2 -- -- -- 33
45. Juraj Kozák Z5 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 1 3 9 8 9 -- -- -- -- -- -- -- 31
46. Damián Fedor Z5 Základná škola Juh 1054 0 0 4 6 1 -- 9 1 1 7 -- -- 29
47. Hana Benejová Z6 Základná škola J. Švermu 9 1 4 6 3 5 -- -- -- -- -- -- 28
48. Marko Strompf Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 1 3 -- 0 9 -- 6 3 -- 2 26
49. - 50. Jakub Matracz Z6 Základná škola Kežmarská 30 8 -- 9 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 24
Alexandra Juhásová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 2 6 4 3 0 -- -- -- -- -- -- 24
51. - 52. Samuel Šimurda Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 1 4 -- 3 -- -- 3 9 -- -- -- 22
Adam Bakoš Z6 Základná škola F. Kráľa 1 -- 6 9 -- -- -- -- 6 -- -- -- 22
53. - 55. Jakub Stramba Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 1 9 0 3 0 -- -- 1 6 -- -- 21
Richard Kavacký Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 0 1 2 1 3 3 2 1 2 2 4 0 21
Heidi Piliarová Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského -- -- -- -- -- -- 9 5 0 7 -- 0 21
56. - 57. Adela Polomská Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 1 -- 9 -- -- -- -- -- 19
Filip Fekete Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 4 3 0 3 -- -- -- -- -- -- -- 19
58. - 60. Anna Birková Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 1 9 -- 1 -- -- 3 -- -- -- -- 18
Lenka Harmanska Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 1 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 18
Oleg Mauks Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
61. Max Hložek Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 0 3 -- 1 -- -- -- -- 2 -- -- 15
62. - 63. René Ivan Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 4 -- -- -- -- -- 4 -- -- -- 14
Michal Német Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 2 0 1 0 9 0 0 1 0 0 14
64. - 66. Šarlota Šustová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 1 -- -- -- -- -- 3 -- -- -- 13
Hana Hricová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 13
Martin Janoško Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 2 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 13
67. Leo Torma Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
68. - 69. Adam Futej Z5 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 0 1 2 0 1 2 0 1 0 4 0 0 11
Lucia Horváthová Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 1 1 2 3 3 0 -- -- -- -- -- -- 11
70. - 71. Róbert Plencner Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 0 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 10
David Hlaváč Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 0 8 1 0 -- -- -- -- -- -- 10
72. - 73. Daniela Harmanska Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- -- -- 7 -- -- -- 9
Marián Jurčiak Z5 Súkromná základná škola Sabinov -- -- -- -- -- -- 9 -- 0 0 -- -- 9
74. Richard Orosz Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- 8
75. - 76. Saskia Laura Machovičová Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 2 2 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 6
Marek Šulák Z6 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 1 3 1 -- -- -- -- -- -- -- 6
77. - 81. Richard Hendrichovský Z5 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 0 0 2 0 1 1 -- -- -- -- -- -- 4
Michal Blažovský Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 1 2 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 4
Samuel Bakoš Z4 Základná škola Žarnovica 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Július Hajdóni Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 2 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 4
Michal Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 4
82. - 84. Zuzana Uhrovičová Základná škola Ul. Dr. Janského 0 0 2 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 3
Filip Kútik Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 0 1 -- 1 0 -- -- -- -- -- -- 3
Viktoria Hujová Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- -- -- -- -- 0 1 2 -- -- -- 3
85. - 86. Natália Lovasová Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Martin Kukučka Z5 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 -- 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 2
87. - 88. Oliver Šály Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Juraj Pastirčák Z5 Základná škola Juh 1054 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Chybička v zadaní..
sa našla v úlohe 3 v 2. sérii Malynára. Je už opravená, aj v časopise, aj v sekcii Príklady. Veľmi sa ospravedlňujeme :)
(30. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.