Poradie seminára Malynar, 31. ročník - Zimný smester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Richard Semanišin Z5 Základná škola Park Angelinum 8 7 9 9 9 9 9 54
Daniela Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 9 9 54
Hana Erdélyiová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Šimon Jonaštík Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 8 9 9 9 54
Elena Kundríková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 7 54
7. - 8. Vojto Bálint Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 8 9 9 9 9 53
Alica Földesová Z5 Village School 9 7 9 9 9 8 53
9. - 10. Marek Mičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 6 9 9 52
Filip Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 0 7 9 52
11. Ondrej Medo Z5 Schule Schmitten 9 9 9 8 -- 8 51
12. Elena Mikušová Z4 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 1 8 6 50
13. - 14. Katarína Šestáková Z5 ZŠ s MŠ Vývojová 228 9 9 9 9 4 -- 49
Olívia Diková Z3 Institut Saint-André 7 6 9 9 9 -- 49
15. Patrik Lehocký Z3 Základná škola Krosnianska 2 9 9 9 9 0 3 48
16. - 17. Agáta Halamičková Z4 Súkromná základná škola Felix 5 7 9 8 9 3 47
Emilián Frischer Z5 Základná škola Laca Novomeského 9 9 9 9 1 2 47
18. Michal Hudák Z5 Súkromná základná škola Lermontovova 9 9 9 7 2 5 46
19. - 22. Patrik Sklenár Z5 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 8 9 9 0 9 2 45
Richard Futáš Z5 ZŠ Park Angelinum 8 7 9 8 1 9 5 45
Ladislav Kliment Z5 Základná škola Laca Novomeského 8 9 9 3 0 8 45
Stela Juhásová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 45
23. - 25. Natália Kropuchová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 1 7 44
Monika Humeníková Z6 Gymnázium Alejová 1 8 8 9 9 1 9 44
Barbora Vojtaníková Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 9 0 3 44
26. - 28. Dominik Hrdina Z6 Gymnázium Ladislava Novomeského 8 9 -- 8 9 9 43
Tatiana Hrinková Z6 Základná škola Michaľany 9 9 9 9 1 6 43
Alexander Szaszi Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 1 6 43
29. - 31. Šimon Lukačín Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 1 9 42
Michael Dudáš Z6 Gymnázium Alejová 1 8 8 9 6 4 7 42
Nelka Kleščová Z6 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 9 6 9 9 0 9 42
32. - 33. Katarína Tóthová Z5 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 7 9 9 0 -- 41
Jakub Katrák Z6 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 1 4 41
34. Sandra Futášová Z5 ZŠ Park Angelinum 8 7 7 7 5 7 4 40
35. Tomáš Kováč Z6 Základná škola Zlatá 2 9 9 9 9 0 2 38
36. - 38. Martina Kováčová Z5 Základná škola s materskou školou Brusno 9 7 7 6 0 1 36
Karolína Rajňáková Z6 Gymnázium Alejová 1 7 2 9 9 -- 9 36
Martina Vojteková Z4 Základní škola Na Balabence 9 9 -- 9 -- -- 36
39. Jakub Tomasz Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 3 9 9 4 3 33
40. Lukáš Gay Z6 Gymnázium Alejová 1 9 4 5 1 4 5 28
41. - 42. Robbin Šimko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- -- -- 27
Veronika Štiavnická Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 7 0 9 1 0 27
43. Damián Fedor Z6 Základná škola Juh 1054 6 0 9 9 0 -- 24
44. - 45. Barbora Ševcová Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 7 8 -- 1 -- 23
Mária Poláková Z6 Základná škola s materskou školou M. Hamuljaka 5 2 9 5 0 2 23
46. Daniela Štulajterová Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 9 -- 9 -- -- 22
47. - 48. Patrícia Plančárová Z6 Gymnázium Alejová 1 4 -- 9 0 0 6 19
Eva Vráblová Z5 Cirkevná spojená škola Okružná 25 9 6 -- 0 1 2 19
49. - 51. Cyril Donoval Z4 Základná škola Kulíškova 4 2 4 2 0 2 18
Miriam Lechmanová Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 5 3 6 -- 0 2 18
Peter Ďurica Z6 Gymnázium Alejová 1 8 7 3 -- 0 -- 18
52. - 56. Martin Janoško Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 9 -- -- -- -- 17
Karolína Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 3 1 1 0 3 17
Daniela Strambová Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 4 9 2 0 0 17
Šimon Zavacký Z6 Gymnázium Alejová 1 7 1 9 0 -- -- 17
Filip Prielomek Z5 Základná škola s materskou školou M. Hamuljaka 4 1 6 2 0 2 17
57. Juraj Andrejko Z6 Gymnázium Alejová 1 5 0 9 0 0 1 15
58. - 59. Djamila Niang Z6 Gymnázium Frederika Garcíu Lorcu 2 3 6 0 1 2 14
Michaela Ovčiarková Z6 Gymnázium Alejová 1 7 5 -- 0 -- 2 14
60. - 61. Nela Habasová Z6 Základná škola Komenského 3 6 1 6 0 0 0 13
Lila Kondžurová Z6 Základná škola Májové námestie 1 8 1 2 1 1 0 13
62. Oliver Rohutný Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 4 5 3 0 0 0 12
63. Amina Mamanova Z2 Gymnázium Grösslingová 18 1 0 9 0 0 0 11
64. Leo Torma Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 9 -- -- -- 9
65. - 66. Martin Babík Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- 2 -- 7
Zuzana Lukačková Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 1 0 4 1 1 0 7
67. Adela Polomská Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 0 -- -- 5
68. Max Hložek Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 1 0 -- -- 3
69. Sebastián Turček Z5 Základná škola Gbelce 1 0 1 0 0 0 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 7. Richard Semanišin Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 9 54
Hana Erdélyiová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Ondrej Medo Z5 Schule Schmitten 9 9 9 9 9 9 54
Vojto Bálint Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 9 9 9 54
Marek Mičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 7 9 54
Alica Földesová Z5 Village School 9 9 8 9 9 9 54
8. Elena Kundríková Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 7 9 9 52
9. Ladislav Kliment Z5 Základná škola Laca Novomeského 8 9 8 9 3 9 51
10. Jakub Tomasz Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 9 5 8 49
11. - 13. Michal Hudák Z5 Súkromná základná škola Lermontovova 7 7 9 6 9 9 48
Filip Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 7 7 9 9 -- 9 48
Martina Vojteková Z4 Základní škola Na Balabence 8 9 9 9 4 -- 48
14. - 16. Katarína Tóthová Z5 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 8 5 4 8 47
Šimon Jonaštík Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 9 8 9 9 4 4 47
Jakub Katrák Z6 Základná škola Polianska 1 9 6 9 9 6 8 47
17. - 18. Agáta Halamičková Z4 Súkromná základná škola Felix 6 9 9 7 3 5 45
Emilián Frischer Z5 Základná škola Laca Novomeského 6 9 9 9 3 6 45
19. Olívia Diková Z3 Institut Saint-André 9 7 9 7 2 -- 43
20. - 22. Šimon Lukačín Z6 Gymnázium Alejová 1 6 7 9 9 5 5 41
Nelka Kleščová Z6 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 6 9 8 6 5 7 41
Alexander Szaszi Z6 Gymnázium Alejová 1 6 7 6 7 7 8 41
23. Oliver Rohutný Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 7 7 8 4 -- 40
24. Patrik Lehocký Z3 Základná škola Krosnianska 2 6 9 -- 8 5 3 39
25. Elena Mikušová Z4 Súkromná základná škola Felix 6 9 9 -- 5 -- 38
26. - 27. Daniela Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 7 9 9 8 3 1 37
Karolína Rajňáková Z6 Gymnázium Alejová 1 6 9 8 9 5 -- 37
28. - 29. Katarína Šestáková Z5 ZŠ s MŠ Vývojová 228 6 9 5 3 7 -- 35
Natália Kropuchová Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 4 5 2 35
30. Tomáš Kováč Z6 Základná škola Zlatá 2 6 7 8 5 4 3 33
31. Richard Futáš Z5 ZŠ Park Angelinum 8 6 6 6 5 3 1 31
32. Kristofer Noel Rjabinčák Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 6 9 4 3 1 30
33. Lukáš Gay Z6 Gymnázium Alejová 1 6 7 1 9 4 2 29
34. - 35. Robbin Šimko Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 6 6 8 2 -- 28
Cyril Donoval Z4 Základná škola Kulíškova 5 6 6 3 2 1 28
36. Martina Kováčová Z5 Základná škola s materskou školou Brusno 7 7 4 3 3 1 27
37. Filip Prielomek Z5 Základná škola s materskou školou M. Hamuljaka 6 6 7 3 0 1 26
38. - 39. Michael Dudáš Z6 Gymnázium Alejová 1 5 6 8 2 2 1 24
Stela Juhásová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- 6 -- 24
40. - 41. Patrik Sklenár Z5 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 5 1 8 3 3 0 23
Miriam Lechmanová Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 5 5 -- 8 2 1 23
42. Monika Humeníková Z6 Gymnázium Alejová 1 5 7 4 1 2 3 22
43. Sandra Futášová Z5 ZŠ Park Angelinum 8 5 6 5 2 1 1 21
44. - 45. Daniela Štulajterová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 -- -- 4 -- 20
Nela Habasová Z6 Základná škola Komenského 3 2 7 4 2 2 3 20
46. Eva Vráblová Z5 Cirkevná spojená škola Okružná 25 6 6 -- 2 2 -- 18
47. Lila Kondžurová Z6 Základná škola Májové námestie 1 5 3 1 3 0 5 17
48. - 49. Patrícia Plančárová Z6 Gymnázium Alejová 1 5 6 4 -- 0 -- 15
Veronika Štiavnická Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 7 -- 2 -- 15
50. - 51. Djamila Niang Z6 Gymnázium Frederika Garcíu Lorcu 5 5 -- 2 2 -- 14
Šimon Zavacký Z6 Gymnázium Alejová 1 5 5 -- 1 2 1 14
52. Michaela Ovčiarková Z6 Gymnázium Alejová 1 5 -- 3 3 2 -- 13
53. - 54. Damián Fedor Z6 Základná škola Juh 1054 -- 3 6 -- 3 -- 12
Daniela Strambová Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 6 -- -- -- -- 12
55. Eva Psotová Z6 Základná škola Bernolákova 16 2 1 7 0 1 -- 11
56. Barbora Ševcová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 8 0 2 -- 10
57. Adela Polomská Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 6 -- 2 -- 1 9
58. - 59. Martin Babík Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 -- -- 1 -- 6
Dávid Kostura Z6 Gymnázium Alejová 1 3 1 1 1 0 0 6
60. Sebastián Turček Z5 Základná škola Gbelce 0 0 0 1 2 1 4


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Richard Semanišin Z5 Základná škola Park Angelinum 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Hana Erdélyiová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Alena Chladná Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
4. - 5. Alica Földesová Z5 Village School 9 7 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 107
Vojto Bálint Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 107
6. - 7. Marek Mičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 6 9 9 9 9 9 9 7 9 106
Elena Kundríková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 7 6 9 9 7 9 9 106
8. Ondrej Medo Z5 Schule Schmitten 9 9 9 8 -- 8 9 9 9 9 9 9 105
9. Šimon Jonaštík Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 8 9 9 9 9 8 9 9 4 4 101
10. Filip Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 0 7 9 7 7 9 9 -- 9 100
11. Ladislav Kliment Z5 Základná škola Laca Novomeského 8 9 9 3 0 8 8 9 8 9 3 9 96
12. Michal Hudák Z5 Súkromná základná škola Lermontovova 9 9 9 7 2 5 7 7 9 6 9 9 94
13. - 15. Olívia Diková Z3 Institut Saint-André 7 6 9 9 9 -- 9 7 9 7 2 -- 92
Agáta Halamičková Z4 Súkromná základná škola Felix 5 7 9 8 9 3 6 9 9 7 3 5 92
Emilián Frischer Z5 Základná škola Laca Novomeského 9 9 9 9 1 2 6 9 9 9 3 6 92
16. Daniela Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 9 9 7 9 9 8 3 1 91
17. - 19. Jakub Katrák Z6 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 1 4 9 6 9 9 6 8 88
Elena Mikušová Z4 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 1 8 6 6 9 9 -- 5 -- 88
Katarína Tóthová Z5 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 7 9 9 0 -- 9 9 8 5 4 8 88
20. Patrik Lehocký Z3 Základná škola Krosnianska 2 9 9 9 9 0 3 6 9 -- 8 5 3 87
21. - 23. Katarína Šestáková Z5 ZŠ s MŠ Vývojová 228 9 9 9 9 4 -- 6 9 5 3 7 -- 84
Alexander Szaszi Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 1 6 6 7 6 7 7 8 84
Martina Vojteková Z4 Základní škola Na Balabence 9 9 -- 9 -- -- 8 9 9 9 4 -- 84
24. - 25. Šimon Lukačín Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 1 9 6 7 9 9 5 5 83
Nelka Kleščová Z6 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 9 6 9 9 0 9 6 9 8 6 5 7 83
26. Jakub Tomasz Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 3 9 9 4 3 6 9 9 9 5 8 82
27. Natália Kropuchová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 1 7 6 9 9 4 5 2 79
28. Richard Futáš Z5 ZŠ Park Angelinum 8 7 9 8 1 9 5 6 6 6 5 3 1 76
29. Karolína Rajňáková Z6 Gymnázium Alejová 1 7 2 9 9 -- 9 6 9 8 9 5 -- 73
30. Tomáš Kováč Z6 Základná škola Zlatá 2 9 9 9 9 0 2 6 7 8 5 4 3 71
31. Stela Juhásová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 9 9 -- -- 6 -- 69
32. Patrik Sklenár Z5 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 8 9 9 0 9 2 5 1 8 3 3 0 68
33. - 34. Michael Dudáš Z6 Gymnázium Alejová 1 8 8 9 6 4 7 5 6 8 2 2 1 66
Monika Humeníková Z6 Gymnázium Alejová 1 8 8 9 9 1 9 5 7 4 1 2 3 66
35. Martina Kováčová Z5 Základná škola s materskou školou Brusno 9 7 7 6 0 1 7 7 4 3 3 1 63
36. Sandra Futášová Z5 ZŠ Park Angelinum 8 7 7 7 5 7 4 5 6 5 2 1 1 61
37. Lukáš Gay Z6 Gymnázium Alejová 1 9 4 5 1 4 5 6 7 1 9 4 2 57
38. Robbin Šimko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- -- -- 6 6 6 8 2 -- 55
39. Oliver Rohutný Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 4 5 3 0 0 0 7 7 7 8 4 -- 52
40. Cyril Donoval Z4 Základná škola Kulíškova 4 2 4 2 0 2 5 6 6 3 2 1 46
41. Barbora Vojtaníková Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 9 0 3 -- -- -- -- -- -- 44
42. - 44. Dominik Hrdina Z6 Gymnázium Ladislava Novomeského 8 9 -- 8 9 9 -- -- -- -- -- -- 43
Tatiana Hrinková Z6 Základná škola Michaľany 9 9 9 9 1 6 -- -- -- -- -- -- 43
Filip Prielomek Z5 Základná škola s materskou školou M. Hamuljaka 4 1 6 2 0 2 6 6 7 3 0 1 43
45. - 46. Veronika Štiavnická Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 7 0 9 1 0 6 -- 7 -- 2 -- 42
Daniela Štulajterová Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 9 -- 9 -- -- 9 7 -- -- 4 -- 42
47. Miriam Lechmanová Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 5 3 6 -- 0 2 5 5 -- 8 2 1 41
48. Eva Vráblová Z5 Cirkevná spojená škola Okružná 25 9 6 -- 0 1 2 6 6 -- 2 2 -- 37
49. Damián Fedor Z6 Základná škola Juh 1054 6 0 9 9 0 -- -- 3 6 -- 3 -- 36
50. Patrícia Plančárová Z6 Gymnázium Alejová 1 4 -- 9 0 0 6 5 6 4 -- 0 -- 34
51. - 52. Barbora Ševcová Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 7 8 -- 1 -- -- -- 8 0 2 -- 33
Nela Habasová Z6 Základná škola Komenského 3 6 1 6 0 0 0 2 7 4 2 2 3 33
53. Šimon Zavacký Z6 Gymnázium Alejová 1 7 1 9 0 -- -- 5 5 -- 1 2 1 31
54. - 55. Lila Kondžurová Z6 Základná škola Májové námestie 1 8 1 2 1 1 0 5 3 1 3 0 5 30
Kristofer Noel Rjabinčák Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 4 6 9 4 3 1 30
56. Daniela Strambová Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 4 9 2 0 0 6 6 -- -- -- -- 29
57. Djamila Niang Z6 Gymnázium Frederika Garcíu Lorcu 2 3 6 0 1 2 5 5 -- 2 2 -- 28
58. Michaela Ovčiarková Z6 Gymnázium Alejová 1 7 5 -- 0 -- 2 5 -- 3 3 2 -- 27
59. Mária Poláková Z6 Základná škola s materskou školou M. Hamuljaka 5 2 9 5 0 2 -- -- -- -- -- -- 23
60. Peter Ďurica Z6 Gymnázium Alejová 1 8 7 3 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 18
61. - 62. Martin Janoško Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Karolína Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 3 1 1 0 3 -- -- -- -- -- -- 17
63. Juraj Andrejko Z6 Gymnázium Alejová 1 5 0 9 0 0 1 -- -- -- -- -- -- 15
64. Adela Polomská Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 0 -- -- -- 6 -- 2 -- 1 14
65. Martin Babík Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- 2 -- -- 5 -- -- 1 -- 13
66. - 67. Amina Mamanova Z2 Gymnázium Grösslingová 18 1 0 9 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 11
Eva Psotová Z6 Základná škola Bernolákova 16 -- -- -- -- -- -- 2 1 7 0 1 -- 11
68. Leo Torma Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
69. Zuzana Lukačková Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 1 0 4 1 1 0 -- -- -- -- -- -- 7
70. - 71. Sebastián Turček Z5 Základná škola Gbelce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6
Dávid Kostura Z6 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 3 1 1 1 0 0 6
72. Max Hložek Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 3

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!