Poradie seminára Malynar, 32. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 11. Richard Semanišin Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Stanislav Beneš Z6 PS 107 9 9 9 9 9 9 54
Richard Futáš Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 9 54
Olívia Diková Z4 Institut Saint-André 9 9 9 9 9 -- 54
Agáta Halamičková Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 9 9 9 54
Elena Mikušová Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 8 9 9 54
Matúš Adamuščín Z4 ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 9 9 9 9 9 9 54
Ema Kordošová Z5 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 -- 54
Lucia Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 9 5 54
Viktoriia Boyko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 -- 9 9 9 54
Filip Saxa Z4 Základní škola sv. Voršily v Praze 9 9 -- 9 9 9 54
12. Filip Feher Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 8 9 9 53
13. - 15. Marek Mičko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 9 52
Alica Földesová Z6 Village School 9 9 9 9 7 9 52
Michal Hudák Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 9 52
16. - 19. Matej Mišun Z5 Súkromná základná škola a súkromné gymnázium CENADA 9 2 9 9 9 6 51
Peter Medo Z4 Schule Schmitten 9 6 9 9 9 -- 51
Filip Rybar Z4 ZS Nevadzova 9 9 9 8 7 -- 51
Hana Lascsáková Z5 Základná škola, Hroncova 23 9 9 9 6 9 6 51
20. Jakub Jančiga Z6 ZŠ sv. Gorazda 9 6 9 7 9 9 49
21. Elena Kundríková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 3 9 9 9 9 48
22. - 26. Kristofer Noel Rjabinčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 5 9 7 47
Šimon Jonaštík Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 7 4 47
Simona Stahovcová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 8 9 9 8 6 7 47
Dorota Krchňavá - Budáčová Z4 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 2 9 7 6 7 47
Adam Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 -- 9 8 4 47
27. Artem Pivnenko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 8 -- 7 9 4 46
28. - 29. Ondrej Medo Z6 Schule Schmitten 9 9 9 9 9 -- 45
Emilián Frischer Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 6 6 45
30. - 31. Jakub Tomasz Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 6 4 44
Sandra Futášová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 1 7 44
32. Richard Haň Z6 Gymnázium Alejová 1 9 3 9 5 8 9 43
33. Marek Babuščák Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 6 5 5 42
34. - 37. Patrik Sklenár Z6 Gymnázium Terézie Vansovej 9 9 9 3 6 5 41
Katarína Tóthová Z6 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 9 -- 7 7 41
Patrik Lehocký Z4 Základná škola Krosnianska 2 9 9 9 -- 0 5 41
Dorota Feňovčíková Z4 Základná škola Belehradská 21 9 5 8 6 4 5 41
38. Michal Szollos Z4 Základná škola s materskou školou Cádrova 9 9 -- -- 8 5 40
39. - 40. Patrik Murín Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 3 9 4 7 5 37
Martina Kováčová Z6 Základná Škola Ďumbierska 17 9 3 9 1 9 6 37
41. Barbora Vojtaníková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 6 9 7 -- 4 35
42. Eva Vráblová Z6 Cirkevná spojená škola Okružná 25 9 2 -- 7 8 4 30
43. Oliver Rohutný Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 7 7 4 -- -- 27
44. - 46. Adam Horváth Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- -- -- 5 22
Adam Hojsak Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 9 1 -- 1 9 1 22
Viktória Stankovičová Z6 Základná škola s materskou školou Kapušany 1 2 9 5 1 4 22
47. - 49. Jakub Porubsky Z6 ZŠ Park Angelinum 8 0 8 0 4 6 3 21
Emma Műlbauerová Z5 Základná škola Juh 1054 2 1 9 2 -- 5 21
Roman Schütz Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- 8 -- 21
50. Veronika Štiavnická Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 18
51. - 52. Andrej Onderisin Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 -- -- -- -- 17
Štefan Azari Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 8 -- 17
53. Dávid Borták Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 -- -- 3 -- 15
54. - 55. Jakub Strizko Z5 Základná Škola Pri kríži 11 1 9 -- 4 -- -- 14
Richard Varecha Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- -- -- -- 14
56. Lenka Litvová Z6 Základná škola s materskou školou Kapušany 0 2 6 1 -- 3 12
57. - 58. Karim Al-Hadi Z3 Súkromná spojená škola, Prievidza 9 1 -- -- -- -- 11
Róbert Lipčák Z5 Základná škola J. Švermu 0 2 -- 4 1 3 11
59. Jakub Tomči Z5 Základná škola J. Švermu 1 1 -- 1 1 5 10
60. - 62. Simona Krátka Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
Damián Radačovský Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 1 1 -- 2 0 4 9
Lívia Kropuchová Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
63. - 64. Nikol Juriková ZŠ Krosnianska 4 6 -- -- -- -- 2 8
Zina Zbihlej Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 0 -- -- -- -- 8
65. Peter Centek Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 1 2 -- -- 0 4 7
66. - 67. Jakub Kovaľ Z4 Základná škola Juh 1054 1 1 -- 2 -- -- 5
Terézia Baniková Z5 Základná škola J. Švermu 1 0 0 1 0 3 5
68. - 69. Tomáš Gajdoš Z6 Základná škola Pugačevova 1381/7 Humenné 1 0 -- 3 -- -- 4
Edita Fedorová Z4 Základná škola Juh 1054 2 1 -- -- -- -- 4
70. - 72. Zoja Čarnogurská Z5 ZŠ Park Angelinum 8 2 -- -- -- -- -- 2
Tereza Škombárová Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- 2
Samuel Krištof Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 1 1 -- 0 0 -- 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Alica Földesová Z6 Village School 9 9 9 9 9 9 54
Lucia Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 9 3 54
Viktoriia Boyko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 9 9 9 9 54
4. - 6. Elena Mikušová Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 8 9 4 53
Ema Kordošová Z5 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 8 9 -- 9 9 9 53
Filip Saxa Z4 Základní škola sv. Voršily v Praze 8 9 9 9 9 -- 53
7. Dorota Feňovčíková Z4 Základná škola Belehradská 21 6 9 9 9 9 7 52
8. Artem Pivnenko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 8 9 9 9 7 -- 51
9. - 10. Stanislav Beneš Z6 PS 107 5 9 9 9 9 9 50
Jakub Tomasz Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 5 9 50
11. - 12. Marek Mičko Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 9 5 49
Hana Lascsáková Z5 Základná škola, Hroncova 23 8 9 6 9 9 6 49
13. Matúš Adamuščín Z4 ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 9 9 9 9 -- 2 47
14. Olívia Diková Z4 Institut Saint-André 4 9 -- 9 5 9 45
15. - 17. Michal Hudák Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 9 9 5 44
Agáta Halamičková Z5 Súkromná základná škola Felix 9 3 -- 9 9 7 44
Dorota Krchňavá - Budáčová Z4 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 3 9 -- 9 5 44
18. Elena Kundríková Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 6 7 9 4 43
19. - 22. Kristofer Noel Rjabinčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 0 9 5 9 41
Šimon Jonaštík Z6 Gymnázium Grösslingová 18 8 7 1 9 9 7 41
Patrik Lehocký Z4 Základná škola Krosnianska 2 9 6 1 9 -- 7 41
Peter Medo Z4 Schule Schmitten 9 1 -- 9 9 4 41
23. Richard Semanišin Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 9 1 9 40
24. - 27. Ondrej Medo Z6 Schule Schmitten 9 6 1 9 9 5 39
Richard Futáš Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 3 9 2 7 39
Filip Feher Z6 ZŠ Park Angelinum 8 8 9 4 9 5 4 39
Filip Rybar Z4 ZS Nevadzova 8 9 9 -- -- 4 39
28. - 29. Katarína Tóthová Z6 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 2 1 9 5 9 35
Marek Babuščák Z6 Gymnázium Alejová 1 8 9 1 9 5 3 35
30. Sandra Futášová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 8 0 6 9 5 5 33
31. Jakub Jančiga Z6 ZŠ sv. Gorazda 8 5 3 9 7 -- 32
32. - 33. Patrik Murín Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 2 1 9 5 6 31
Emilián Frischer Z6 Gymnázium Alejová 1 8 8 -- 6 5 4 31
34. Michal Szollos Z4 Základná škola s materskou školou Cádrova 6 1 -- 7 5 3 28
35. Adam Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 6 3 3 6 5 -- 26
36. Martina Kováčová Z6 Základná Škola Ďumbierska 17 8 6 1 3 5 1 24
37. Patrik Sklenár Z6 Gymnázium Terézie Vansovej 7 2 1 5 5 3 23
38. Simona Stahovcová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 8 2 1 2 9 -- 22
39. - 40. Ladislav Kliment Z5 Základná škola Laca Novomeského 8 9 3 -- -- -- 20
Richard Haň Z6 Gymnázium Alejová 1 8 3 1 2 1 5 20
41. Emma Műlbauerová Z5 Základná škola Juh 1054 7 7 1 2 1 -- 19
42. Veronika Štiavnická Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 9 -- -- 18
43. Karim Al-Hadi Z3 Súkromná spojená škola, Prievidza 8 1 -- 3 1 -- 16
44. Matej Mišun Z5 Súkromná základná škola a súkromné gymnázium CENADA 5 0 0 2 1 5 14
45. - 46. Jakub Porubsky Z6 ZŠ Park Angelinum 8 8 -- -- 3 1 -- 12
Adam Hojsak Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 4 1 1 3 1 2 12
47. Jakub Kovaľ Z4 Základná škola Juh 1054 4 1 1 0 1 2 11
48. - 51. Oliver Rohutný Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 5 1 -- 1 -- 2 9
Lenka Litvová Z6 Základná škola s materskou školou Kapušany 6 2 0 0 1 -- 9
Lívia Kropuchová Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
Viktória Stankovičová Z6 Základná škola s materskou školou Kapušany 3 1 0 -- 5 -- 9
52. - 53. Karolína Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 1 -- -- -- -- 8
Richard Varecha Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 1 -- -- 1 -- 8
54. - 55. Tomáš Gajdoš Z6 Základná škola Pugačevova 1381/7 Humenné 7 -- -- -- -- -- 7
Andrej Onderisin Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- 1 -- 7
56. - 57. Damián Radačovský Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 0 1 -- 1 1 2 6
Samuel Krištof Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 3 1 0 0 -- 2 6
58. Roman Schütz Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 1 -- 5
59. Tereza Škombárová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 2 -- -- 3
60. Štefan Azari Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 1 -- 2
61. Dávid Borták Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- -- 0 1


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Viktoriia Boyko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 9 -- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Lucia Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 3 108
3. - 5. Ema Kordošová Z5 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 -- 8 9 -- 9 9 9 107
Filip Saxa Z4 Základní škola sv. Voršily v Praze 9 9 -- 9 9 9 8 9 9 9 9 -- 107
Elena Mikušová Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 4 107
6. Alica Földesová Z6 Village School 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 106
7. Stanislav Beneš Z6 PS 107 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 104
8. - 9. Matúš Adamuščín Z4 ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -- 2 101
Marek Mičko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 9 8 9 9 9 9 5 101
10. Hana Lascsáková Z5 Základná škola, Hroncova 23 9 9 9 6 9 6 8 9 6 9 9 6 100
11. Olívia Diková Z4 Institut Saint-André 9 9 9 9 9 -- 4 9 -- 9 5 9 99
12. Agáta Halamičková Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 9 9 9 9 3 -- 9 9 7 98
13. Artem Pivnenko Z4 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 9 8 -- 7 9 4 8 9 9 9 7 -- 97
14. Michal Hudák Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 5 96
15. - 16. Richard Semanišin Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 1 9 94
Jakub Tomasz Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 6 4 9 9 9 9 5 9 94
17. - 18. Richard Futáš Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 2 7 93
Dorota Feňovčíková Z4 Základná škola Belehradská 21 9 5 8 6 4 5 6 9 9 9 9 7 93
19. - 20. Filip Feher Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 8 9 9 8 9 4 9 5 4 92
Peter Medo Z4 Schule Schmitten 9 6 9 9 9 -- 9 1 -- 9 9 4 92
21. - 22. Dorota Krchňavá - Budáčová Z4 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 2 9 7 6 7 9 3 9 -- 9 5 91
Elena Kundríková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 3 9 9 9 9 8 9 6 7 9 4 91
23. Filip Rybar Z4 ZS Nevadzova 9 9 9 8 7 -- 8 9 9 -- -- 4 90
24. - 25. Šimon Jonaštík Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 7 4 8 7 1 9 9 7 88
Kristofer Noel Rjabinčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 5 9 7 9 9 0 9 5 9 88
26. Ondrej Medo Z6 Schule Schmitten 9 9 9 9 9 -- 9 6 1 9 9 5 84
27. Patrik Lehocký Z4 Základná škola Krosnianska 2 9 9 9 -- 0 5 9 6 1 9 -- 7 82
28. Jakub Jančiga Z6 ZŠ sv. Gorazda 9 6 9 7 9 9 8 5 3 9 7 -- 81
29. - 30. Marek Babuščák Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 6 5 5 8 9 1 9 5 3 77
Sandra Futášová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 1 7 8 0 6 9 5 5 77
31. - 32. Katarína Tóthová Z6 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 9 -- 7 7 9 2 1 9 5 9 76
Emilián Frischer Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 6 6 8 8 -- 6 5 4 76
33. Adam Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 -- 9 8 4 6 3 3 6 5 -- 73
34. Simona Stahovcová Z6 ZŠ Park Angelinum 8 8 9 9 8 6 7 8 2 1 2 9 -- 69
35. - 36. Michal Szollos Z4 Základná škola s materskou školou Cádrova 9 9 -- -- 8 5 6 1 -- 7 5 3 68
Patrik Murín Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 3 9 4 7 5 8 2 1 9 5 6 68
37. Matej Mišun Z5 Súkromná základná škola a súkromné gymnázium CENADA 9 2 9 9 9 6 5 0 0 2 1 5 65
38. Patrik Sklenár Z6 Gymnázium Terézie Vansovej 9 9 9 3 6 5 7 2 1 5 5 3 64
39. Richard Haň Z6 Gymnázium Alejová 1 9 3 9 5 8 9 8 3 1 2 1 5 63
40. Martina Kováčová Z6 Základná Škola Ďumbierska 17 9 3 9 1 9 6 8 6 1 3 5 1 61
41. Emma Műlbauerová Z5 Základná škola Juh 1054 2 1 9 2 -- 5 7 7 1 2 1 -- 40
42. - 43. Veronika Štiavnická Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 9 -- -- 9 -- -- 36
Oliver Rohutný Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 7 7 4 -- -- 5 1 -- 1 -- 2 36
44. Barbora Vojtaníková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 6 9 7 -- 4 -- -- -- -- -- -- 35
45. Adam Hojsak Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 9 1 -- 1 9 1 4 1 1 3 1 2 34
46. Jakub Porubsky Z6 ZŠ Park Angelinum 8 0 8 0 4 6 3 8 -- -- 3 1 -- 33
47. Viktória Stankovičová Z6 Základná škola s materskou školou Kapušany 1 2 9 5 1 4 3 1 0 -- 5 -- 31
48. Eva Vráblová Z6 Cirkevná spojená škola Okružná 25 9 2 -- 7 8 4 -- -- -- -- -- -- 30
49. Karim Al-Hadi Z3 Súkromná spojená škola, Prievidza 9 1 -- -- -- -- 8 1 -- 3 1 -- 27
50. Andrej Onderisin Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 -- -- -- -- 6 -- -- -- 1 -- 24
51. - 52. Richard Varecha Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- -- -- -- 6 1 -- -- 1 -- 22
Adam Horváth Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- 22
53. - 54. Roman Schütz Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- 21
Lenka Litvová Z6 Základná škola s materskou školou Kapušany 0 2 6 1 -- 3 6 2 0 0 1 -- 21
55. Ladislav Kliment Z5 Základná škola Laca Novomeského -- -- -- -- -- -- 8 9 3 -- -- -- 20
56. Štefan Azari Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 8 -- -- 1 -- -- 1 -- 19
57. Lívia Kropuchová Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 18
58. - 59. Dávid Borták Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 -- -- 3 -- -- 1 -- -- -- 0 16
Jakub Kovaľ Z4 Základná škola Juh 1054 1 1 -- 2 -- -- 4 1 1 0 1 2 16
60. Damián Radačovský Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 1 1 -- 2 0 4 0 1 -- 1 1 2 15
61. Jakub Strizko Z5 Základná Škola Pri kríži 11 1 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
62. - 63. Tomáš Gajdoš Z6 Základná škola Pugačevova 1381/7 Humenné 1 0 -- 3 -- -- 7 -- -- -- -- -- 11
Róbert Lipčák Z5 Základná škola J. Švermu 0 2 -- 4 1 3 -- -- -- -- -- -- 11
64. Jakub Tomči Z5 Základná škola J. Švermu 1 1 -- 1 1 5 -- -- -- -- -- -- 10
65. Simona Krátka Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
66. - 69. Zina Zbihlej Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
Samuel Krištof Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 1 1 -- 0 0 -- 3 1 0 0 -- 2 8
Nikol Juriková ZŠ Krosnianska 4 6 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 8
Karolína Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 7 1 -- -- -- -- 8
70. Peter Centek Z5 Základná škola s materskou školou Kapušany 1 2 -- -- 0 4 -- -- -- -- -- -- 7
71. - 73. Tereza Škombárová Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- -- 1 -- 2 -- -- 5
Terézia Baniková Z5 Základná škola J. Švermu 1 0 0 1 0 3 -- -- -- -- -- -- 5
Roman Schütz Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- 1 -- 5
74. Edita Fedorová Z4 Základná škola Juh 1054 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
75. Zoja Čarnogurská Z5 ZŠ Park Angelinum 8 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!