Poradie seminára Malynar, 30. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 10. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 9 54
Hana Ihnátová Z5 Základná škola Obchodná 9 9 9 4 9 9 54
Timotej Války Z5 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 9 9 9 9 54
Stanislav Beneš Z4 PS 107 9 9 9 9 9 -- 54
Daniela Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 -- 54
Alica Foldesová Z4 Greenbrier Elementary School 9 9 9 -- 9 9 54
ŠImon Jonaštík Z4 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 9 6 9 9 54
Žofia Bartová Z6 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 9 54
11. Katarína Tóthová Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 9 9 8 1 53
12. - 14. Marie Kasalová Z6 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 9 9 9 7 52
Magdaléna Škriabová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 7 52
Hana Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 8 9 9 -- 52
15. - 16. Ondrej Medo Z4 Schule Schmitten 4 9 9 9 9 -- 49
Attila Zajdek Z4 Základná škola s VJM Buzica 4 9 9 9 9 -- 49
17. Gréta Zajdek Z3 Základná škola s VJM Buzica 5 6 9 9 9 -- 47
18. - 19. Matej Hrin Z4 Súkromná základná škola Sabinov 4 6 8 9 9 5 46
Ľuboš Šesták Z6 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 6 5 9 8 9 9 46
20. Eliška Brajerčíková Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 4 6 9 9 7 8 45
21. Katarína Šestáková Z4 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 8 -- 9 -- 9 44
22. - 23. Ladislav Kliment Z4 Základná škola Laca Novomeského 9 7 5 4 4 3 38
Peter Kovalik Z4 Súkromná základná škola Sabinov 3 2 4 9 4 9 38
24. František Bublák Z6 Gymnázium A. Bernoláka 3 6 9 8 9 1 36
25. - 26. Daniel Takáč Z6 Gymnázium Alejová 1 4 4 8 0 6 8 30
Leon Maximilian Falat Z4 Súkromná základná škola Sabinov 3 2 7 7 3 3 30
27. - 28. Vojto Bálint Z5 CZŠ R. Zaymusa 9 9 -- -- 9 -- 27
Natália Kropuchová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- 9 -- 27
29. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 4 1 -- -- 9 3 26
30. Silvia Grausová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 3 2 7 -- 8 3 25
31. Šimon Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 7 3 7 -- -- 21
32. Damián Fedor Z5 Základná škola Juh 1054 4 9 -- -- 6 1 20
33. Michal Szöllös Z2 ZŠ s MŠ Cádrova 8 -- -- -- -- -- 16
34. Marián Jurčiak Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 4 1 -- 1 8 -- 14
35. Adam Bakoš Z6 Základná škola F. Kráľa 6 2 -- -- 2 -- 10
36. Zora Fedorová Z4 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 1 0 3 -- -- -- 7
37. Tomáš Petík Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 1 -- -- -- 0 3

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 ? ? 9 9 45
Alica Foldesová Z4 Greenbrier Elementary School 9 9 ? -- 9 9 45
ŠImon Jonaštík Z4 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 ? ? 9 9 45
4. Stanislav Beneš Z4 PS 107 9 9 ? -- 9 8 44
5. Katarína Tóthová Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 ? -- 4 8 39
6. - 10. Hana Ihnátová Z5 Základná škola Obchodná 9 9 ? ? 9 9 36
Timotej Války Z5 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 ? ? 9 9 36
Alena Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 ? ? 9 9 36
Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 9 ? ? -- 9 36
Žofia Bartová Z6 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 ? ? 9 9 36
11. Matej Hrin Z4 Súkromná základná škola Sabinov 9 6 ? ? 3 8 35
12. - 13. Ondrej Medo Z4 Schule Schmitten 9 9 ? ? 7 -- 34
Ladislav Kliment Z4 Základná škola Laca Novomeského 9 7 ? ? -- 9 34
14. - 15. Daniela Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 ? ? 9 5 32
Eliška Brajerčíková Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 9 9 ? ? 9 5 32
16. - 17. Marie Kasalová Z6 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 ? ? 8 3 29
Magdaléna Škriabová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 ? ? 9 2 29
18. - 19. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 9 ? -- -- 0 27
Hana Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 ? ? 9 -- 27
20. Ľuboš Šesták Z6 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 8 ? ? 9 -- 26
21. Vojto Bálint Z5 CZŠ R. Zaymusa 6 9 ? ? 9 -- 24
22. Katarína Šestáková Z4 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 2 9 ? ? -- -- 20
23. František Bublák Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 ? ? 0 0 18
24. Peter Kovalik Z4 Súkromná základná škola Sabinov 2 2 ? ? 5 2 16
25. Adam Bakoš Z6 Základná škola F. Kráľa 7 7 ? -- -- -- 14
26. Natália Kropuchová Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 8 ? -- -- -- 13
27. Silvia Grausová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 5 ? ? -- 0 7
28. Damián Fedor Z5 Základná škola Juh 1054 -- 6 -- -- -- -- 6
29. Leon Maximilian Falat Z4 Súkromná základná škola Sabinov 2 -- ? ? 1 0 5
30. Tomáš Petík Z5 Základná škola Šmeralova 25 1 0 -- -- 1 -- 2


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Richard Semanišin Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 9 9 9 ? ? 9 9 99
Alica Foldesová Z4 Greenbrier Elementary School 9 9 9 -- 9 9 9 9 ? -- 9 9 99
ŠImon Jonaštík Z4 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 9 6 9 9 9 9 ? ? 9 9 99
4. Stanislav Beneš Z4 PS 107 9 9 9 9 9 -- 9 9 ? -- 9 8 98
5. Katarína Tóthová Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 9 9 8 1 9 9 ? -- 4 8 92
6. - 10. Hana Ihnátová Z5 Základná škola Obchodná 9 9 9 4 9 9 9 9 ? ? 9 9 90
Timotej Války Z5 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 9 9 9 9 9 9 ? ? 9 9 90
Marek Mičko Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 -- 9 9 ? ? -- 9 90
Žofia Bartová Z6 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 9 9 9 ? ? 9 9 90
Alena Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 9 9 ? ? 9 9 90
11. Daniela Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 9 9 9 9 ? ? 9 5 86
12. Ondrej Medo Z4 Schule Schmitten 4 9 9 9 9 -- 9 9 ? ? 7 -- 83
13. - 15. Magdaléna Škriabová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 7 9 9 ? ? 9 2 81
Matej Hrin Z4 Súkromná základná škola Sabinov 4 6 8 9 9 5 9 6 ? ? 3 8 81
Marie Kasalová Z6 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 9 9 9 7 9 9 ? ? 8 3 81
16. Hana Erdélyiová Z5 Základná škola Pankúchova 4 9 9 8 9 9 -- 9 9 ? ? 9 -- 79
17. Eliška Brajerčíková Z5 Základná škola Šmeralova 25 Prešov 4 6 9 9 7 8 9 9 ? ? 9 5 77
18. - 19. Ladislav Kliment Z4 Základná škola Laca Novomeského 9 7 5 4 4 3 9 7 ? ? -- 9 72
Ľuboš Šesták Z6 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 6 5 9 8 9 9 9 8 ? ? 9 -- 72
20. Katarína Šestáková Z4 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 8 -- 9 -- 9 2 9 ? ? -- -- 64
21. - 22. Peter Kovalik Z4 Súkromná základná škola Sabinov 3 2 4 9 4 9 2 2 ? ? 5 2 54
František Bublák Z6 Gymnázium A. Bernoláka 3 6 9 8 9 1 9 9 ? ? 0 0 54
23. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 4 1 -- -- 9 3 9 9 ? -- -- 0 53
24. Vojto Bálint Z5 CZŠ R. Zaymusa 9 9 -- -- 9 -- 6 9 ? ? 9 -- 51
25. Attila Zajdek Z4 Základná škola s VJM Buzica 4 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 49
26. Gréta Zajdek Z3 Základná škola s VJM Buzica 5 6 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 47
27. Natália Kropuchová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- 9 -- 5 8 ? -- -- -- 40
28. Leon Maximilian Falat Z4 Súkromná základná škola Sabinov 3 2 7 7 3 3 2 -- ? ? 1 0 35
29. Silvia Grausová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 3 2 7 -- 8 3 2 5 ? ? -- 0 32
30. Daniel Takáč Z6 Gymnázium Alejová 1 4 4 8 0 6 8 -- -- -- -- -- -- 30
31. Damián Fedor Z5 Základná škola Juh 1054 4 9 -- -- 6 1 -- 6 -- -- -- -- 26
32. Adam Bakoš Z6 Základná škola F. Kráľa 6 2 -- -- 2 -- 7 7 ? -- -- -- 24
33. Šimon Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 7 3 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
34. Michal Szöllös Z2 ZŠ s MŠ Cádrova 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
35. Marián Jurčiak Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 4 1 -- 1 8 -- -- -- -- -- -- -- 14
36. Zora Fedorová Z4 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 1 0 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
37. Tomáš Petík Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 1 -- -- -- 0 1 0 -- -- 1 -- 5

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Chybička v zadaní..
sa našla v úlohe 3 v 2. sérii Malynára. Je už opravená, aj v časopise, aj v sekcii Príklady. Veľmi sa ospravedlňujeme :)
(30. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.