Poradie seminára Malynar, 26. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 8. Lucia Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
Milan Gál Z5 Základná škola Sokolíkova 2 9 9 9 8 9 9 54
Katarína Farbulová Z5 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 9 9 9 9 4 54
Alex Fabrici Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 9 54
Richard Vodička Z5 ZŠ Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 54
Michal Vodička Z3 ZŠ Bernolákova 16 9 9 9 7 9 9 54
Eva Krajčiová Z4 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 54
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 7 54
9. - 10. Tomáš Gaja Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 8 53
Adela Horváthová Z6 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 9 9 9 9 9 53
11. - 13. Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 7 52
Natália Tkáčová Z4 Základná škola Levočská 11 9 5 9 7 9 9 52
Ľuboš Slivka Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 9 9 7 9 1 52
14. - 15. Matej Kundrík Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 6 51
Olívia Jánošíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 8 51
16. - 18. Matej Šoltés Z6 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 9 7 9 7 50
Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 9 5 9 9 9 4 50
Veronika Vodičková Z5 ZŠ Bernolákova 16 9 9 9 -- 9 7 50
19. Lenka Horváthová Z6 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 6 9 7 49
20. - 21. Barbora Baltovičová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 4 48
Natália Poliačiková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 9 4 48
22. - 23. Terézia Stanová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 6 9 4 46
Paulína Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 5 9 5 9 9 46
24. Jakub Blišťan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 9 4 44
25. - 28. Alžbeta Klimentová Z6 Základná škola Laca Novomeského 9 4 9 6 7 8 43
Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 5 9 4 43
Tereza Kostiviarová Z6 Základná škola Trieda SNP 20 9 9 4 5 9 7 43
Eduard Fedorčuk Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 5 9 5 9 6 43
29. - 33. Natália Sremaňáková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 -- 4 42
Bianka Gurská Z6 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 5 8 6 42
Katarína Sedláková Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 2 9 9 42
Ján Brajerčík Z6 Základná škola Šmeralova 25 8 5 9 7 9 4 42
Oskar Cacara Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 7 9 3 4 4 42
34. - 35. Ondrej Tóth Z3 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 9 5 -- -- 41
Patrik Hrabal Z6 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 9 3 9 5 9 6 41
36. - 37. Emma Šimčíková Z6 Základná škola Družicová 4 9 5 9 3 9 4 39
Lenka Borovská Z6 Gymnázium sv. Edity Steinovej 9 8 9 7 -- 6 39
38. Olívia Nguyen Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 6 4 2 7 -- 37
39. - 44. Tomáš Kubrický Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 2 6 4 36
Henrietta A. Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 4 5 6 4 36
Petra Psotová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 6 3 9 4 5 36
Ester Prostredná Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 9 9 9 -- -- 36
Jakub Trojanovič Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 5 4 5 9 4 36
Timotej Suvák Z5 Základná škola Šmeralova 25 6 5 9 2 8 4 36
45. Matúš Chovančák Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 4 4 5 9 4 35
46. - 47. Matej Vojtaník Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 6 9 -- 9 4 34
Erik Jochman Z6 Gymnázium Alejová 1 8 2 9 5 6 4 34
48. - 49. Miriama Kmecová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 4 5 6 4 33
Martin Šedovič Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 1 8 5 9 1 33
50. Vladimír Slanina Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 8 4 3 9 4 31
51. - 53. Ema Lola Škombárová Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 6 9 2 3 2 30
Jakub Babík Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 4 4 5 -- 4 30
Bianka Matkobisová Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 4 2 1 4 30
54. - 56. Peter Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 9 2 -- 4 29
Anna Rajczyová Z5 Základná škola Lechkého 9 6 4 2 6 2 29
Michal Ferdinandy Z3 Základná škola Polianska 1 9 7 -- -- -- 4 29
57. - 58. Marek Štofánik Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 8 3 -- 6 7 4 28
Michal Kaško Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 5 1 2 9 4 28
59. - 60. Matúš Mandzák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- 9 -- 27
Eduard Lehocký Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 2 4 -- 8 4 27
61. - 62. Laura Schurdáková Z6 Základná škola Za vodou 14 8 -- 9 -- 9 -- 26
Leon Ogurčák Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 9 4 2 7 2 26
63. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 8 9 1 -- -- 24
64. - 65. Filip Olej Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 5 1 1 22
Marek Horváth Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 4 9 -- -- -- 22
66. - 67. Marko Paľo Z5 Základná škola Šmeralova 25 8 4 9 -- -- -- 21
Kalista Semancová Z5 Základná škola SNP 1 5 -- 9 4 1 1 21
68. - 69. Rebeka Staneková Z5 Základná škola Šmeralova 25 3 3 4 3 -- 4 20
Michal Dlabaj Z6 Súkromná základná škola Dneperská 1 4 5 4 2 1 4 20
70. - 71. Tereza Pažinová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 9 -- -- 18
Karolína Kupcová Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 9 5 2 -- -- 18
72. Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- 8 -- 17
73. - 79. Ivonne Hančikovská Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 -- -- -- 14
Jakub Imrich Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 5 -- -- 14
Zuzana Benešová Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 4 2 1 4 14
Filip Fetyko Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 3 5 2 0 1 14
Lukáš Bednar Z5 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 9 -- -- 0 5 -- 14
Melánia Čopáková Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 0 1 1 1 1 14
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- 4 14
80. - 83. Natália Kasenčáková Z6 Základná škola Za vodou 14 4 1 3 2 -- 3 13
Lea Ištvanová Z5 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 6 7 -- -- -- -- 13
Sandra Sedliaková Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 0 1 0 9 1 13
Adam Harmanský Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 4 13
84. - 87. Tomáš Vysoký Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 8 4 12
Soňa Grofčíková Z3 Základná škola Laca Novomeského 6 -- -- -- -- -- 12
Silvia Čobanová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 3 -- -- -- -- 12
Tamara Karelová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 3 1 4 0 0 4 12
88. - 89. Simona Joppová Z6 Základná škola Za vodou 14 1 1 4 2 -- 3 11
Kornélia Pomothyová Z5 Základná škola Veľká Ida 2 3 0 2 1 2 11
90. - 91. Martin Šima Z6 Základná škola Šmeralova 25 2 3 -- 0 5 -- 10
Yarden Cohen Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 1 3 2 0 1 10
92. - 93. Viktor Ružinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 4 2 0 1 9
Boris Pasterňak Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- 4 9
94. Janka Beľušková Z5 Základná škola Šmeralova 25 6 1 1 -- -- -- 8
95. - 99. Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- 1 7
Sára Sokolová Z6 Základná škola Za vodou 14 1 1 1 2 -- 2 7
Barbora Bulková Z6 Základná škola Za vodou 14 2 0 1 0 -- 4 7
Daniel Miščík Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- 0 1 2 7
Anna Senderáková Z5 Základná škola Šmeralova 25 4 2 1 -- -- -- 7
100. - 101. Alex Eiben Z5 ZŠ Bernolákova 16 2 1 1 0 0 1 5
Leonard Balint Z5 Základná škola Veľká Ida 2 0 0 0 0 3 5
102. Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 2 -- 2 4
103. Lívia Lietavová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 0 1 -- -- -- 3
104. - 105. Marek Wittner Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 0 -- -- -- -- 2
Sofia Brutvanová Z6 Základná škola Šmeralova 25 2 0 -- -- -- -- 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Lucia Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
Adela Horváthová Z6 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 9 9 9 54
Richard Vodička Z5 ZŠ Bernolákova 16 9 9 9 7 9 9 54
Michal Vodička Z3 ZŠ Bernolákova 16 9 9 9 9 -- 9 54
Veronika Vodičková Z5 ZŠ Bernolákova 16 9 9 9 9 -- 9 54
Eva Krajčiová Z4 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 54
7. Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 8 53
8. Tomáš Gaja Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 8 9 9 52
9. - 10. Katarína Farbulová Z5 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 8 9 8 9 5 51
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 7 8 7 51
11. Alex Fabrici Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 7 9 -- 50
12. Natália Tkáčová Z4 Základná škola Levočská 11 9 6 9 6 9 5 48
13. Paulína Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 6 9 8 9 5 47
14. Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 9 9 9 7 3 1 46
15. Matej Šoltés Z6 Gymnázium Trebišovská 12 9 4 9 9 9 4 44
16. Timotej Suvák Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 9 8 7 4 5 43
17. Olívia Jánošíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 7 8 8 9 3 42
18. - 20. Bianka Gurská Z6 Gymnázium Alejová 1 7 7 9 6 9 3 41
Ester Prostredná Z5 Základná škola Šmeralova 25 7 9 3 8 9 4 41
Eduard Fedorčuk Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 6 6 8 9 3 41
21. - 22. Terézia Stanová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 8 9 9 1 4 40
Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 8 2 9 5 40
23. Lenka Horváthová Z6 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 6 -- 9 6 39
24. Eduard Lehocký Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 6 3 4 38
25. - 26. Emma Šimčíková Z6 Základná škola Družicová 4 9 5 6 6 8 3 37
Erik Jochman Z6 Gymnázium Alejová 1 8 9 8 7 2 3 37
27. - 28. Matej Kundrík Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 5 6 8 3 5 36
Tereza Kostiviarová Z6 Základná škola Trieda SNP 20 7 9 0 8 9 3 36
29. - 30. Petra Psotová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 -- -- 35
Ondrej Tóth Z3 Základná škola s materskou školou Hôrky 7 9 -- 8 -- 2 35
31. - 32. Alžbeta Klimentová Z6 Základná škola Laca Novomeského 7 6 8 7 3 2 33
Michal Ferdinandy Z3 Základná škola Polianska 1 9 0 8 7 -- -- 33
33. Matej Vojtaník Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 7 6 -- 1 32
34. - 35. Ján Brajerčík Z6 Základná škola Šmeralova 25 7 6 4 2 9 3 31
Kalista Semancová Z5 Základná škola SNP 1 9 1 8 8 1 4 31
36. - 37. Tomáš Kubrický Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 5 4 8 3 1 29
Katarína Sedláková Z6 Gymnázium Alejová 1 9 2 6 7 4 1 29
38. - 39. Olívia Nguyen Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 3 6 0 -- 1 28
Ľuboš Slivka Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 0 0 4 3 3 28
40. Jakub Blišťan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 5 2 4 2 3 25
41. Michal Dlabaj Z6 Súkromná základná škola Dneperská 1 7 5 7 -- 3 2 24
42. Natália Kasenčáková Z6 Základná škola Za vodou 14 5 0 9 1 7 1 23
43. - 45. Matúš Mandzák Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 6 9 -- -- 21
Simona Joppová Z6 Základná škola Za vodou 14 7 5 -- 1 7 1 21
Oskar Cacara Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 5 5 1 -- 3 2 21
46. Matúš Chovančák Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 1 5 6 -- -- 19
47. - 48. Natália Sremaňáková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 5 4 -- 18
Natália Poliačiková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- -- -- 4 18
49. - 50. Ivonne Hančikovská Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 2 7 -- -- -- 17
Marek Štofánik Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 7 -- 0 7 3 -- 17
51. - 53. Martin Šima Z6 Základná škola Šmeralova 25 6 1 5 3 -- -- 15
Vladimír Slanina Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 5 7 2 -- -- 15
Jakub Trojanovič Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 3 0 -- 1 2 15
54. - 55. Miriama Kmecová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 9 0 -- -- 14
Laura Schurdáková Z6 Základná škola Za vodou 14 6 4 0 -- 3 1 14
56. Dávid Kepič Z6 Gymnázium Alejová 1 3 7 -- -- -- 3 13
57. Jakub Imrich Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 6 -- -- -- 12
58. - 59. Rebeka Staneková Z5 Základná škola Šmeralova 25 7 2 0 -- -- 1 10
Melánia Čopáková Z5 Základná škola Šmeralova 25 6 2 0 1 0 1 10
60. - 63. Daniel Miščík Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
Martin Šedovič Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- -- 9
Leonard Balint Z5 Základná škola Veľká Ida 5 1 0 1 0 2 9
Adam Harmanský Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- -- 2 9
64. - 65. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 2 0 -- 0 -- 8
Filip Olej Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 8 -- -- -- 8
66. - 70. Tereza Pažinová Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 1 -- -- -- -- 7
Efram Vass Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 0 0 0 -- 1 7
Anna Mária Matyaseková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 6 -- -- 7
Janka Beľušková Z5 Základná škola Šmeralova 25 6 -- -- -- -- 1 7
Yarden Cohen Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 5 1 -- -- -- 7
71. - 72. Sára Sokolová Z6 Základná škola Za vodou 14 5 1 -- -- -- -- 6
Barbora Bulková Z6 Základná škola Za vodou 14 6 -- -- -- -- -- 6
73. - 74. Henrietta A. Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- -- -- -- 4
Leon Ogurčák Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- -- -- -- 4
75. - 76. Tomáš Vysoký Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 0 -- -- -- 3
Ema Lola Škombárová Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 1 0 -- 0 1 3
77. Filip Fetyko Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 0 1 -- -- 2
78. - 82. Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 1 1
Petra Chomová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- 1 -- -- 1
Jakub Babík Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 0 -- 1 1
Peter Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 1 1
Anna Senderáková Z5 Základná škola Šmeralova 25 -- -- -- 1 -- -- 1


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Michal Vodička Z3 ZŠ Bernolákova 16 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 -- 9 108
Richard Vodička Z5 ZŠ Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 108
Eva Krajčiová Z4 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Lucia Chladná Z5 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
5. Adela Horváthová Z6 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 107
6. - 9. Tomáš Gaja Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 8 9 8 9 8 9 9 105
Katarína Farbulová Z5 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 9 9 9 9 4 9 8 9 8 9 5 105
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 7 9 9 9 7 8 7 105
Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 7 9 9 9 8 9 8 105
10. - 11. Veronika Vodičková Z5 ZŠ Bernolákova 16 9 9 9 -- 9 7 9 9 9 9 -- 9 104
Alex Fabrici Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 -- 104
12. Natália Tkáčová Z4 Základná škola Levočská 11 9 5 9 7 9 9 9 6 9 6 9 5 100
13. Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 9 5 9 9 9 4 9 9 9 7 3 1 96
14. Matej Šoltés Z6 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 9 7 9 7 9 4 9 9 9 4 94
15. - 16. Olívia Jánošíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 8 7 7 8 8 9 3 93
Paulína Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 5 9 5 9 9 9 6 9 8 9 5 93
17. Lenka Horváthová Z6 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 6 9 7 9 9 6 -- 9 6 88
18. Matej Kundrík Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 6 9 5 6 8 3 5 87
19. Terézia Stanová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 6 9 4 9 8 9 9 1 4 86
20. Eduard Fedorčuk Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 5 9 5 9 6 9 6 6 8 9 3 84
21. - 22. Bianka Gurská Z6 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 5 8 6 7 7 9 6 9 3 83
Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 5 9 4 9 7 8 2 9 5 83
23. Ľuboš Slivka Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 9 9 7 9 1 9 0 0 4 3 3 80
24. - 25. Timotej Suvák Z5 Základná škola Šmeralova 25 6 5 9 2 8 4 9 9 8 7 4 5 79
Tereza Kostiviarová Z6 Základná škola Trieda SNP 20 9 9 4 5 9 7 7 9 0 8 9 3 79
26. Ester Prostredná Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 9 9 9 -- -- 7 9 3 8 9 4 77
27. - 29. Alžbeta Klimentová Z6 Základná škola Laca Novomeského 9 4 9 6 7 8 7 6 8 7 3 2 76
Ondrej Tóth Z3 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 9 5 -- -- 7 9 -- 8 -- 2 76
Emma Šimčíková Z6 Základná škola Družicová 4 9 5 9 3 9 4 9 5 6 6 8 3 76
30. Ján Brajerčík Z6 Základná škola Šmeralova 25 8 5 9 7 9 4 7 6 4 2 9 3 73
31. - 33. Erik Jochman Z6 Gymnázium Alejová 1 8 2 9 5 6 4 8 9 8 7 2 3 71
Katarína Sedláková Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 2 9 9 9 2 6 7 4 1 71
Petra Psotová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 6 3 9 4 5 9 9 9 8 -- -- 71
34. Jakub Blišťan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 9 4 9 5 2 4 2 3 69
35. - 36. Matej Vojtaník Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 6 9 -- 9 4 9 8 7 6 -- 1 66
Natália Poliačiková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 9 4 9 5 -- -- -- 4 66
37. - 39. Tomáš Kubrický Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 2 6 4 6 5 4 8 3 1 65
Eduard Lehocký Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 2 4 -- 8 4 9 9 6 6 3 4 65
Olívia Nguyen Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 6 4 2 7 -- 9 3 6 0 -- 1 65
40. Oskar Cacara Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 7 9 3 4 4 5 5 1 -- 3 2 63
41. Michal Ferdinandy Z3 Základná škola Polianska 1 9 7 -- -- -- 4 9 0 8 7 -- -- 62
42. Natália Sremaňáková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 -- 4 9 -- -- 5 4 -- 60
43. - 44. Matúš Chovančák Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 4 4 5 9 4 7 1 5 6 -- -- 54
Milan Gál Z5 Základná škola Sokolíkova 2 9 9 9 8 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
45. Kalista Semancová Z5 Základná škola SNP 1 5 -- 9 4 1 1 9 1 8 8 1 4 52
46. Jakub Trojanovič Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 5 4 5 9 4 9 3 0 -- 1 2 51
47. - 48. Barbora Baltovičová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 4 -- -- -- -- -- -- 48
Matúš Mandzák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- 9 -- 6 -- 6 9 -- -- 48
49. Miriama Kmecová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 4 5 6 4 -- 5 9 0 -- -- 47
50. Vladimír Slanina Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 8 4 3 9 4 1 5 7 2 -- -- 46
51. Marek Štofánik Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 8 3 -- 6 7 4 7 -- 0 7 3 -- 45
52. Michal Dlabaj Z6 Súkromná základná škola Dneperská 1 4 5 4 2 1 4 7 5 7 -- 3 2 44
53. Martin Šedovič Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 1 8 5 9 1 -- -- 9 -- -- -- 42
54. Patrik Hrabal Z6 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 9 3 9 5 9 6 -- -- -- -- -- -- 41
55. - 56. Laura Schurdáková Z6 Základná škola Za vodou 14 8 -- 9 -- 9 -- 6 4 0 -- 3 1 40
Henrietta A. Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 4 5 6 4 3 1 -- -- -- -- 40
57. Lenka Borovská Z6 Gymnázium sv. Edity Steinovej 9 8 9 7 -- 6 -- -- -- -- -- -- 39
58. Natália Kasenčáková Z6 Základná škola Za vodou 14 4 1 3 2 -- 3 5 0 9 1 7 1 36
59. Ema Lola Škombárová Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 6 9 2 3 2 1 1 0 -- 0 1 33
60. - 61. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 8 9 1 -- -- 6 2 0 -- 0 -- 32
Simona Joppová Z6 Základná škola Za vodou 14 1 1 4 2 -- 3 7 5 -- 1 7 1 32
62. - 63. Jakub Babík Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 4 4 5 -- 4 -- -- -- 0 -- 1 31
Ivonne Hančikovská Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 -- -- -- 8 2 7 -- -- -- 31
64. - 68. Peter Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 9 2 -- 4 -- -- -- -- -- 1 30
Filip Olej Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 5 1 1 -- -- 8 -- -- -- 30
Leon Ogurčák Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 9 4 2 7 2 -- 4 -- -- -- -- 30
Bianka Matkobisová Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 4 2 1 4 -- -- -- -- -- -- 30
Rebeka Staneková Z5 Základná škola Šmeralova 25 3 3 4 3 -- 4 7 2 0 -- -- 1 30
69. Anna Rajczyová Z5 Základná škola Lechkého 9 6 4 2 6 2 -- -- -- -- -- -- 29
70. Michal Kaško Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 5 1 2 9 4 -- -- -- -- -- -- 28
71. Jakub Imrich Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 5 -- -- 6 -- 6 -- -- -- 26
72. - 73. Tereza Pažinová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 9 -- -- 6 1 -- -- -- -- 25
Martin Šima Z6 Základná škola Šmeralova 25 2 3 -- 0 5 -- 6 1 5 3 -- -- 25
74. Melánia Čopáková Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 0 1 1 1 1 6 2 0 1 0 1 24
75. - 76. Marek Horváth Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22
Adam Harmanský Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 4 7 -- -- -- -- 2 22
77. Marko Paľo Z5 Základná škola Šmeralova 25 8 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21
78. - 79. Karolína Kupcová Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 9 5 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- 8 -- -- 0 -- -- -- 1 18
80. Yarden Cohen Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 1 3 2 0 1 1 5 1 -- -- -- 17
81. - 82. Filip Fetyko Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 3 5 2 0 1 -- 1 0 1 -- -- 16
Daniel Miščík Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- 0 1 2 9 -- -- -- -- -- 16
83. - 84. Janka Beľušková Z5 Základná škola Šmeralova 25 6 1 1 -- -- -- 6 -- -- -- -- 1 15
Tomáš Vysoký Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 8 4 3 -- 0 -- -- -- 15
85. - 88. Lukáš Bednar Z5 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 9 -- -- 0 5 -- -- -- -- -- -- -- 14
Zuzana Benešová Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 4 2 1 4 -- -- -- -- -- -- 14
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 14
Leonard Balint Z5 Základná škola Veľká Ida 2 0 0 0 0 3 5 1 0 1 0 2 14
89. - 93. Barbora Bulková Z6 Základná škola Za vodou 14 2 0 1 0 -- 4 6 -- -- -- -- -- 13
Sára Sokolová Z6 Základná škola Za vodou 14 1 1 1 2 -- 2 5 1 -- -- -- -- 13
Sandra Sedliaková Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 0 1 0 9 1 -- -- -- -- -- -- 13
Lea Ištvanová Z5 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 6 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13
Dávid Kepič Z6 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 3 7 -- -- -- 3 13
94. - 96. Soňa Grofčíková Z3 Základná škola Laca Novomeského 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
Silvia Čobanová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
Tamara Karelová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 3 1 4 0 0 4 -- -- -- -- -- -- 12
97. Kornélia Pomothyová Z5 Základná škola Veľká Ida 2 3 0 2 1 2 -- -- -- -- -- -- 11
98. - 99. Boris Pasterňak Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 9
Viktor Ružinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 4 2 0 1 -- -- -- -- -- -- 9
100. Anna Senderáková Z5 Základná škola Šmeralova 25 4 2 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 8
101. - 103. Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 7
Efram Vass Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 6 0 0 0 -- 1 7
Anna Mária Matyaseková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 6 -- -- 7
104. Alex Eiben Z5 ZŠ Bernolákova 16 2 1 1 0 0 1 -- -- -- -- -- -- 5
105. Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 2 -- 2 -- -- -- -- -- -- 4
106. Lívia Lietavová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
107. - 108. Marek Wittner Z5 Základná škola Šmeralova 25 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Sofia Brutvanová Z6 Základná škola Šmeralova 25 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
109. Petra Chomová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- 1 -- -- 1

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!