Poradie seminára Malynar, 27. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 9. Lucia Chladná Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Katarína Farbulová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Natália Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 9 9 54
Richard Vodička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Teo Gertler Z4 Základná škola Košická 9 9 9 9 9 6 54
Milan Jozef Pokorný Z5 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 9 9 9 6 9 9 54
Michal Iľkovič Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 9 9 54
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 9 9 9 54
Eva Krajčiová Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 54
10. - 12. Michal Vodička Z4 Základná škola Bernolákova 16 7 9 9 9 -- 9 52
Katarína Chabová Z5 Základná škola Laca Novomeského 9 9 9 9 8 -- 52
Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 2 9 7 9 9 52
13. - 14. Marek Horváth Z6 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 6 9 9 51
Richard Prikler Z4 Základná škola Važecká 11 9 -- 9 6 9 9 51
15. - 16. Jakub Filek Z5 Základná škola Bytča 8 1 9 9 8 8 50
Ľubomíra Šenitková Z6 Gymnázium Lipany 7 9 9 9 9 7 50
17. - 19. Lucia Gálová Z4 Základná škola Sokolíkova 2 9 4 9 6 9 7 49
Vlastimil Urda Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 8 5 9 49
Jakub Čaník Z5 Základná škola Požiarnická 3 8 7 9 6 9 9 49
20. - 24. Alex Fabrici Z6 Základná škola Park Angelinum 8 8 9 9 6 7 9 48
Veronika Vodičková Z6 Gymnázium Alejová 1 8 4 9 9 9 9 48
Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 9 7 9 8 9 48
Alenka Bálintová Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 8 9 7 6 -- 9 48
Patrik Barnišin Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 5 9 9 9 7 48
25. - 26. Paulína Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 8 9 9 9 3 47
Tomáš Hazucha Z6 Gymnázium M. M. Hodžu 8 9 7 9 5 9 47
27. - 28. Natália Poliačiková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 9 9 9 9 46
Zuzana Mareková Z6 Základná škola Kubranská 80 8 5 9 9 6 9 46
29. Radovan Milián Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 -- 8 6 45
30. Ondrej Tóth Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 8 9 9 -- 9 -- 44
31. - 32. Kalista Semancová Z6 Základná škola SNP 1 8 6 9 9 8 3 43
Michal Ferdinandy Z4 Základná škola Polianska 1 8 4 9 6 4 7 43
33. - 35. Martin Dudjak Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 1 9 9 4 9 41
Ľudmila Krupová Z5 Základná škola sv. Cyrila a Metoda 9 -- 7 6 9 5 41
Šimon Stano Z5 ZŠ Park Angelinum 8 8 3 9 9 9 -- 41
36. Tomáš Kubrický Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- 7 6 40
37. - 38. Samuel Vangel Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 7 0 9 6 8 9 39
Barbora Cimráková Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 7 6 8 6 4 -- 39
39. - 40. Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 6 6 -- 38
Jakub Trojanovič Z6 Základná škola Šmeralova 25 9 5 9 6 9 -- 38
41. - 43. Jakub Kukučka Z4 Základná škola Žarnovica 8 -- 5 2 9 4 37
Lucia Ševčovičová Z6 Základná škola Kubranská 80 7 1 9 9 8 3 37
Jakub Šimon Konrád Z4 Základná škola Kežmarská 28, Košice 9 8 5 6 -- -- 37
44. Viliam Karol Kubičár Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 1 9 6 8 4 36
45. - 46. Aneta Štefančínová Z5 Základná škola Šmeralova 25 8 0 7 9 8 1 34
Matej Vojtaník Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 5 9 3 4 5 34
47. - 48. Oskar Cacara Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 1 9 6 8 2 33
Alexandra Michalíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 1 9 -- 9 5 33
49. Oliver Groh Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 1 9 6 8 -- 32
50. Katarína Adamková Z5 Základná škola akademika J. Hronca 7 0 9 6 5 2 31
51. - 52. Vladimír Slanina Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 9 1 5 5 30
Samuel Gajdoš Z4 Základná škola P. Jilemnického 8 0 4 1 7 2 30
53. - 55. Martina Matejková Z6 Základná škola Kubranská 80 9 1 7 4 5 3 29
Juraj Stach Z4 Základná škola Trieda SNP 20 8 -- 7 6 -- -- 29
Stella Répássyová Z5 Základná škola akademika J. Hronca 8 2 7 1 5 5 29
56. - 57. Timotej Suvák Z6 Gymnázium J. A. Raymana 6 0 7 6 5 4 28
Barbora Jenčová Z6 Základná škola Kubranská 80 8 1 7 6 4 2 28
58. - 59. Matúš Chovančák Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 5 9 4 -- -- 26
Katarína Balážová Z6 Základná škola Kubranská 80 9 1 8 1 5 2 26
60. - 62. Miriama Kmecová Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 9 9 -- 3 25
Matej Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 0 9 -- 9 2 25
Lukáš Hanes Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 -- 6 2 25
63. Tomáš Vitko Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- 9 -- 7 -- 24
64. - 66. Michal Badinka Z4 Základná škola P. Jilemnického -- 0 9 1 2 2 23
Martin Kuchta Z6 Gymnázium Alejová 1 4 -- 9 6 2 2 23
Filip Sabovčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- 8 -- 6 -- 23
67. - 68. Jakub Babík Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 1 9 0 7 -- 22
Vladimír Boguský Z6 Základná škola Juh 1054 4 0 9 1 6 2 22
69. - 73. Filip Olej Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 7 6 8 -- 21
Peter Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 1 7 1 5 2 21
Gregor Berta Z4 Základná škola Mlynská 50 7 7 -- -- -- -- 21
Samuel Torhány Z6 Gymnázium Alejová 1 5 1 9 1 5 0 21
Ema Repiská Z5 Základná škola F. Kráľa -- -- 9 9 3 -- 21
74. Róbert Mráz Z6 Základná škola P. Jilemnického 9 2 -- -- 9 -- 20
75. - 78. Michal Kaško Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 9 -- 4 -- 19
Klára Kováčová Z6 Základná škola Komenského 12 Sobrance 8 0 5 0 2 4 19
Veronika Ujhelyiová Z5 Základná škola Jána Amosa Komenského 7 -- 9 -- 3 -- 19
Sára Titková Z6 Základná škola Juh 1054 4 0 9 1 4 1 19
79. - 82. Simona Gergelyová Z5 Základná škola akademika J. Hronca 4 0 9 0 4 1 18
Tomáš Daňo Z5 Základná škola Družicová 4 5 1 5 0 4 2 18
Tomáš Kuník Z6 Základná škola Kubranská 80 9 0 9 0 -- -- 18
Martin Šamaj Z6 Základná škola Kubranská 80 4 0 5 3 2 4 18
83. Ema Lola Škombárová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 8 -- -- -- 17
84. Adam Munka Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 7 -- -- -- 16
85. - 88. Efram Vass Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 0 9 0 4 0 15
Nina Karabellyová Z6 Základná škola Trieda SNP 20 3 4 -- -- 8 -- 15
Richelle Andrássyová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 7 1 5 2 15
Tomáš Jakubec Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- 9 1 4 -- 15
89. - 90. Henrietta A. Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 0 4 -- -- 2 14
Lenka Palušáková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 7 -- 5 0 -- 2 14
91. Alexandra Krnáčová Z6 Základná škola P. Jilemnického 3 0 9 0 1 -- 13
92. Martin Šedovič Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 6 6 -- -- 12
93. - 94. Eduard Lehocký Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 5 -- -- -- 11
Martin Antoš Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 0 7 -- -- -- 11
95. Adela Danková Z6 Základná škola P. Jilemnického 3 -- 7 -- -- -- 10
96. - 97. Jakub Lukáč Z6 Základná škola Juh 1054 1 -- 5 1 2 -- 9
Pavol Šamko Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 4 -- -- -- 9
98. - 102. Laura Sofia Hliváková Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- 2 -- 2 8
Samuel Hirko Z4 Základná škola P. Jilemnického 1 0 3 0 1 0 8
Samuel Maco Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 1 -- 2 8
Šimon Pribičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 3 -- -- 8
Šimon Stripaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 8 0 -- -- 8
103. - 104. Dušan Ivan Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 6 -- -- 7
Alica Juhásová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 7 0 -- 0 7
105. Hana Volšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 -- 1 -- 6
106. - 107. Beatka Kováčová Z5 Základná škola akademika J. Hronca 0 0 2 -- 2 1 5
Stelka Jamborová Z6 Gymnázium Alejová 1 2 1 -- -- 2 -- 5
108. - 109. Dávid Györi Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 0 -- -- -- -- 4
Marek Kováč Z6 Základná škola akademika J. Hronca 0 0 3 0 1 0 4
110. Bogdana Studenková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 0 1 0 3
111. Yarden Cohen Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- -- -- 2
112. - 114. Michal Vokál Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- -- 0
Adam Ilčík Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- 0
Oskar Vizi Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- 0 -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Eva Krajčiová Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 8 9 9 54
2. - 3. Lucia Chladná Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 7 9 9 52
Richard Vodička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 7 9 52
4. Richard Prikler Z4 Základná škola Važecká 11 6 9 9 -- 9 9 51
5. - 7. Alex Fabrici Z6 Základná škola Park Angelinum 8 8 9 9 5 9 9 49
Veronika Vodičková Z6 Gymnázium Alejová 1 9 6 8 8 9 9 49
Michal Iľkovič Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 6 9 9 7 9 9 49
8. - 10. Paulína Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 9 9 5 9 7 48
Alenka Bálintová Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 6 6 9 -- 9 9 48
Milan Jozef Pokorný Z5 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 6 9 9 3 9 9 48
11. - 13. Michal Vodička Z4 Základná škola Bernolákova 16 9 6 9 -- 9 5 47
Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 6 9 3 9 5 47
Barbora Cimráková Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 9 9 9 3 -- 8 47
14. Natália Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 7 9 7 3 9 7 46
15. Ľudmila Krupová Z5 Základná škola sv. Cyrila a Metoda 5 9 9 3 7 9 44
16. Patrik Barnišin Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 6 9 9 0 9 9 42
17. - 19. Teo Gertler Z4 Základná škola Košická 8 8 9 0 -- 7 41
Michal Ferdinandy Z4 Základná škola Polianska 1 6 6 5 0 9 6 41
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 0 0 5 41
20. - 22. Natália Poliačiková Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 0 7 5 38
Ondrej Tóth Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 7 6 7 -- 9 -- 38
Marek Horváth Z6 Gymnázium Konštantínova 2 7 6 9 4 9 3 38
23. Katarína Farbulová Z6 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 2 7 4 37
24. Radovan Milián Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 6 4 0 7 7 36
25. Matej Vojtaník Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 6 3 4 5 35
26. Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 9 8 3 6 5 34
27. Katarína Adamková Z5 Základná škola akademika J. Hronca 2 9 7 0 8 5 33
28. Katarína Chabová Z5 Základná škola Laca Novomeského 5 6 9 3 5 -- 31
29. Martin Dudjak Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 7 3 9 3 5 3 30
30. Vladimír Boguský Z6 Základná škola Juh 1054 6 9 6 3 5 0 29
31. Tomáš Hazucha Z6 Gymnázium M. M. Hodžu 2 9 9 3 -- 4 27
32. Jakub Trojanovič Z6 Základná škola Šmeralova 25 8 1 1 3 8 5 26
33. Martin Kuchta Z6 Gymnázium Alejová 1 2 9 5 3 5 -- 24
34. Marko Kilík Z6 Základná škola Jána Amosa Komenského 5 7 0 3 5 3 23
35. Jakub Filek Z5 Základná škola Bytča 6 6 5 0 5 -- 22
36. - 37. Tomáš Kubrický Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- 3 4 -- 21
Jakub Čaník Z5 Základná škola Požiarnická 3 5 2 4 3 5 -- 21
38. Viliam Karol Kubičár Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 9 5 3 -- -- 20
39. Alexandra Michalíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 9 3 -- -- 19
40. - 41. Samuel Hirko Z4 Základná škola P. Jilemnického 1 5 3 0 4 0 18
Stella Répássyová Z5 Základná škola akademika J. Hronca 3 6 5 0 4 0 18
42. - 43. Henrietta A. Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 6 4 -- -- -- 17
Šimon Stano Z5 ZŠ Park Angelinum 8 3 9 5 0 -- -- 17
44. - 45. Kalista Semancová Z6 Základná škola SNP 1 0 6 1 3 6 0 16
Oskar Cacara Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 6 2 0 4 -- 16
46. - 49. Ema Lola Škombárová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- -- -- 15
Miriama Kmecová Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 9 5 0 -- -- 15
Ľubomíra Šenitková Z6 Gymnázium Lipany 1 6 2 3 3 0 15
Aneta Štefančínová Z5 Základná škola Šmeralova 25 4 1 3 0 4 2 15
50. - 51. Eduard Lehocký Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 6 1 0 3 -- 14
Timotej Suvák Z6 Gymnázium J. A. Raymana 4 6 2 0 -- 2 14
52. - 53. Vladimír Slanina Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 6 -- -- 7 -- 13
Jakub Kukučka Z4 Základná škola Žarnovica 2 1 5 -- -- -- 13
54. - 55. Martin Šedovič Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 9 -- -- -- -- 11
Adela Danková Z6 Základná škola P. Jilemnického 1 6 -- 2 2 -- 11
56. - 57. Matej Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 5 0 -- 4 -- 10
Samuel Torhány Z6 Gymnázium Alejová 1 1 6 0 0 3 0 10
58. Peter Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- -- 9
59. - 64. Dušan Ivan Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 4 3 -- -- 8
Veronika Ujhelyiová Z5 Základná škola Jána Amosa Komenského 5 3 -- -- -- -- 8
Alexandra Krnáčová Z6 Základná škola P. Jilemnického 1 2 2 0 2 1 8
Lenka Palušáková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 6 0 -- -- -- 8
Tomáš Jakubec Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 6 2 0 -- -- 8
Filip Sabovčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 6 2 0 -- -- 8
65. - 66. Laura Sofia Hliváková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 7 -- 7
Tomáš Kuník Z6 Základná škola Kubranská 80 0 1 4 0 0 2 7
67. - 72. Michal Kaško Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 6 -- 0 -- 0 6
Sára Titková Z6 Základná škola Juh 1054 1 1 2 -- -- 2 6
Bogdana Studenková Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 3 2 -- -- 0 6
Richelle Andrássyová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 5 -- -- 0 6
Stelka Jamborová Z6 Gymnázium Alejová 1 5 1 -- 0 -- -- 6
Martin Šamaj Z6 Základná škola Kubranská 80 4 1 1 0 0 -- 6
73. Klára Kováčová Z6 Základná škola Komenského 12 Sobrance 1 1 0 0 2 1 5
74. - 76. Filip Fetyko Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 3 -- -- -- -- 4
Tomáš Vitko Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 3 0 0 -- -- 4
Lukáš Hanes Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 2 -- -- -- -- 4
77. - 81. Zuzana Benešová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 0 -- -- -- 3
Ema Repiská Z5 Základná škola F. Kráľa 2 1 0 0 -- -- 3
Michal Badinka Z4 Základná škola P. Jilemnického 1 1 0 0 -- -- 3
Samuel Maco Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 1 -- -- -- -- 3
Simona Gergelyová Z5 Základná škola akademika J. Hronca 2 1 -- 0 -- -- 3
82. - 83. Jakub Lukáč Z6 Základná škola Juh 1054 -- 1 0 0 1 -- 2
Tomáš Daňo Z5 Základná škola Družicová 4 1 1 0 0 0 -- 2
84. - 85. Matúš Chovančák Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- 1
Šimon Stripaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 0 -- -- -- 1
86. - 87. Alica Juhásová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- -- 0
Hana Volšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 0 -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Eva Krajčiová Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 108
2. - 3. Lucia Chladná Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 106
Richard Vodička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 106
4. Michal Iľkovič Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 9 9 6 9 9 7 9 9 103
5. - 6. Milan Jozef Pokorný Z5 Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 9 9 9 6 9 9 6 9 9 3 9 9 102
Richard Prikler Z4 Základná škola Važecká 11 9 -- 9 6 9 9 6 9 9 -- 9 9 102
7. Natália Tkáčová Z5 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 9 9 7 9 7 3 9 7 100
8. - 9. Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 2 9 7 9 9 9 6 9 3 9 5 99
Michal Vodička Z4 Základná škola Bernolákova 16 7 9 9 9 -- 9 9 6 9 -- 9 5 99
10. - 11. Alex Fabrici Z6 Základná škola Park Angelinum 8 8 9 9 6 7 9 8 9 9 5 9 9 97
Veronika Vodičková Z6 Gymnázium Alejová 1 8 4 9 9 9 9 9 6 8 8 9 9 97
12. Alenka Bálintová Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 8 9 7 6 -- 9 6 6 9 -- 9 9 96
13. - 15. Teo Gertler Z4 Základná škola Košická 9 9 9 9 9 6 8 8 9 0 -- 7 95
Paulína Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 8 9 9 9 3 9 9 9 5 9 7 95
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 9 9 9 9 9 9 0 0 5 95
16. Katarína Farbulová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 6 9 9 2 7 4 91
17. Patrik Barnišin Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 5 9 9 9 7 6 9 9 0 9 9 90
18. Marek Horváth Z6 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 6 9 9 7 6 9 4 9 3 89
19. Barbora Cimráková Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 7 6 8 6 4 -- 9 9 9 3 -- 8 86
20. Ľudmila Krupová Z5 Základná škola sv. Cyrila a Metoda 9 -- 7 6 9 5 5 9 9 3 7 9 85
21. - 22. Michal Ferdinandy Z4 Základná škola Polianska 1 8 4 9 6 4 7 6 6 5 0 9 6 84
Natália Poliačiková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 9 9 9 9 8 9 9 0 7 5 84
23. Katarína Chabová Z5 Základná škola Laca Novomeského 9 9 9 9 8 -- 5 6 9 3 5 -- 83
24. - 25. Ondrej Tóth Z4 Základná škola s materskou školou Hôrky 8 9 9 -- 9 -- 7 6 7 -- 9 -- 82
Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 9 7 9 8 9 3 9 8 3 6 5 82
26. Radovan Milián Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 -- 8 6 8 6 4 0 7 7 81
27. Tomáš Hazucha Z6 Gymnázium M. M. Hodžu 8 9 7 9 5 9 2 9 9 3 -- 4 74
28. Jakub Filek Z5 Základná škola Bytča 8 1 9 9 8 8 6 6 5 0 5 -- 72
29. Martin Dudjak Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 1 9 9 4 9 7 3 9 3 5 3 71
30. Jakub Čaník Z5 Základná škola Požiarnická 3 8 7 9 6 9 9 5 2 4 3 5 -- 70
31. Matej Vojtaník Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 5 9 3 4 5 8 9 6 3 4 5 69
32. Ľubomíra Šenitková Z6 Gymnázium Lipany 7 9 9 9 9 7 1 6 2 3 3 0 65
33. - 34. Jakub Trojanovič Z6 Základná škola Šmeralova 25 9 5 9 6 9 -- 8 1 1 3 8 5 64
Katarína Adamková Z5 Základná škola akademika J. Hronca 7 0 9 6 5 2 2 9 7 0 8 5 64
35. Tomáš Kubrický Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- 7 6 5 9 -- 3 4 -- 61
36. Kalista Semancová Z6 Základná škola SNP 1 8 6 9 9 8 3 0 6 1 3 6 0 59
37. Šimon Stano Z5 ZŠ Park Angelinum 8 8 3 9 9 9 -- 3 9 5 0 -- -- 58
38. Viliam Karol Kubičár Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 1 9 6 8 4 3 9 5 3 -- -- 56
39. Alexandra Michalíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 1 9 -- 9 5 -- 7 9 3 -- -- 52
40. Vladimír Boguský Z6 Základná škola Juh 1054 4 0 9 1 6 2 6 9 6 3 5 0 51
41. Jakub Kukučka Z4 Základná škola Žarnovica 8 -- 5 2 9 4 2 1 5 -- -- -- 50
42. - 45. Oskar Cacara Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 1 9 6 8 2 4 6 2 0 4 -- 49
Vlastimil Urda Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 8 5 9 -- -- -- -- -- -- 49
Aneta Štefančínová Z5 Základná škola Šmeralova 25 8 0 7 9 8 1 4 1 3 0 4 2 49
Lucia Gálová Z4 Základná škola Sokolíkova 2 9 4 9 6 9 7 -- -- -- -- -- -- 49
46. - 47. Martin Kuchta Z6 Gymnázium Alejová 1 4 -- 9 6 2 2 2 9 5 3 5 -- 47
Stella Répássyová Z5 Základná škola akademika J. Hronca 8 2 7 1 5 5 3 6 5 0 4 0 47
48. Zuzana Mareková Z6 Základná škola Kubranská 80 8 5 9 9 6 9 -- -- -- -- -- -- 46
49. Vladimír Slanina Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 9 1 5 5 -- 6 -- -- 7 -- 43
50. Timotej Suvák Z6 Gymnázium J. A. Raymana 6 0 7 6 5 4 4 6 2 0 -- 2 42
51. Miriama Kmecová Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 9 9 -- 3 1 9 5 0 -- -- 40
52. Samuel Vangel Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 7 0 9 6 8 9 -- -- -- -- -- -- 39
53. Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 6 6 -- -- -- -- -- -- -- 38
54. - 55. Jakub Šimon Konrád Z4 Základná škola Kežmarská 28, Košice 9 8 5 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 37
Lucia Ševčovičová Z6 Základná škola Kubranská 80 7 1 9 9 8 3 -- -- -- -- -- -- 37
56. Matej Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 0 9 -- 9 2 1 5 0 -- 4 -- 35
57. - 58. Oliver Groh Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 1 9 6 8 -- -- -- -- -- -- -- 32
Ema Lola Škombárová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 8 -- -- -- 9 6 -- -- -- -- 32
59. - 61. Samuel Torhány Z6 Gymnázium Alejová 1 5 1 9 1 5 0 1 6 0 0 3 0 31
Filip Sabovčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- 8 -- 6 -- -- 6 2 0 -- -- 31
Henrietta A. Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 0 4 -- -- 2 7 6 4 -- -- -- 31
62. - 63. Samuel Gajdoš Z4 Základná škola P. Jilemnického 8 0 4 1 7 2 -- -- -- -- -- -- 30
Peter Varga Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 1 7 1 5 2 -- 9 -- -- -- -- 30
64. - 66. Martina Matejková Z6 Základná škola Kubranská 80 9 1 7 4 5 3 -- -- -- -- -- -- 29
Juraj Stach Z4 Základná škola Trieda SNP 20 8 -- 7 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 29
Lukáš Hanes Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 -- 6 2 2 2 -- -- -- -- 29
67. - 68. Barbora Jenčová Z6 Základná škola Kubranská 80 8 1 7 6 4 2 -- -- -- -- -- -- 28
Tomáš Vitko Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- 9 -- 7 -- 1 3 0 0 -- -- 28
69. - 70. Veronika Ujhelyiová Z5 Základná škola Jána Amosa Komenského 7 -- 9 -- 3 -- 5 3 -- -- -- -- 27
Matúš Chovančák Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 5 9 4 -- -- 1 -- -- -- -- -- 27
71. - 73. Samuel Hirko Z4 Základná škola P. Jilemnického 1 0 3 0 1 0 1 5 3 0 4 0 26
Katarína Balážová Z6 Základná škola Kubranská 80 9 1 8 1 5 2 -- -- -- -- -- -- 26
Michal Badinka Z4 Základná škola P. Jilemnického -- 0 9 1 2 2 1 1 0 0 -- -- 26
74. - 77. Tomáš Kuník Z6 Základná škola Kubranská 80 9 0 9 0 -- -- 0 1 4 0 0 2 25
Sára Titková Z6 Základná škola Juh 1054 4 0 9 1 4 1 1 1 2 -- -- 2 25
Eduard Lehocký Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 5 -- -- -- 4 6 1 0 3 -- 25
Michal Kaško Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 9 -- 4 -- -- 6 -- 0 -- 0 25
78. - 80. Klára Kováčová Z6 Základná škola Komenského 12 Sobrance 8 0 5 0 2 4 1 1 0 0 2 1 24
Martin Šamaj Z6 Základná škola Kubranská 80 4 0 5 3 2 4 4 1 1 0 0 -- 24
Ema Repiská Z5 Základná škola F. Kráľa -- -- 9 9 3 -- 2 1 0 0 -- -- 24
81. - 83. Tomáš Jakubec Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- 9 1 4 -- -- 6 2 0 -- -- 23
Martin Šedovič Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 6 6 -- -- 2 9 -- -- -- -- 23
Marko Kilík Z6 Základná škola Jána Amosa Komenského -- -- -- -- -- -- 5 7 0 3 5 3 23
84. - 85. Lenka Palušáková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 7 -- 5 0 -- 2 2 6 0 -- -- -- 22
Jakub Babík Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 1 9 0 7 -- -- -- -- -- -- -- 22
86. - 91. Gregor Berta Z4 Základná škola Mlynská 50 7 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21
Adela Danková Z6 Základná škola P. Jilemnického 3 -- 7 -- -- -- 1 6 -- 2 2 -- 21
Alexandra Krnáčová Z6 Základná škola P. Jilemnického 3 0 9 0 1 -- 1 2 2 0 2 1 21
Simona Gergelyová Z5 Základná škola akademika J. Hronca 4 0 9 0 4 1 2 1 -- 0 -- -- 21
Richelle Andrássyová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 7 1 5 2 -- 1 5 -- -- 0 21
Filip Olej Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 7 6 8 -- -- -- -- -- -- -- 21
92. - 93. Róbert Mráz Z6 Základná škola P. Jilemnického 9 2 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 20
Tomáš Daňo Z5 Základná škola Družicová 4 5 1 5 0 4 2 1 1 0 0 0 -- 20
94. Adam Munka Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
95. - 98. Nina Karabellyová Z6 Základná škola Trieda SNP 20 3 4 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- 15
Efram Vass Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 0 9 0 4 0 -- -- -- -- -- -- 15
Laura Sofia Hliváková Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- 2 -- 2 -- -- -- -- 7 -- 15
Dušan Ivan Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 6 -- -- -- 1 4 3 -- -- 15
99. - 102. Martin Antoš Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 0 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11
Jakub Lukáč Z6 Základná škola Juh 1054 1 -- 5 1 2 -- -- 1 0 0 1 -- 11
Stelka Jamborová Z6 Gymnázium Alejová 1 2 1 -- -- 2 -- 5 1 -- 0 -- -- 11
Samuel Maco Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 1 -- 2 2 1 -- -- -- -- 11
103. - 105. Pavol Šamko Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Šimon Stripaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 8 0 -- -- 1 -- 0 -- -- -- 9
Bogdana Studenková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 0 1 0 1 3 2 -- -- 0 9
106. Šimon Pribičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
107. Alica Juhásová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 7 0 -- 0 -- -- 0 -- -- -- 7
108. Hana Volšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 -- 1 -- -- -- 0 0 -- -- 6
109. Beatka Kováčová Z5 Základná škola akademika J. Hronca 0 0 2 -- 2 1 -- -- -- -- -- -- 5
110. - 112. Marek Kováč Z6 Základná škola akademika J. Hronca 0 0 3 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 4
Dávid Györi Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Filip Fetyko Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 1 3 -- -- -- -- 4
113. Zuzana Benešová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- 3 0 -- -- -- 3
114. Yarden Cohen Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
115. - 117. Adam Ilčík Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Oskar Vizi Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Michal Vokál Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!