Poradie seminára Malynar, 29. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 9. Richard Prikler Z6 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 9 54
Janka Urbánová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Samuel Györi Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Adam Adamuščín Z4 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 9 9 8 9 9 54
Barbora Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- 9 54
Timotej Války Z4 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 9 9 9 9 54
Daniela Tkáčová Z4 Základná škola Levočská 11 9 8 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
Martin Boledovič Z5 Súkromná základná škola Felix 9 8 9 9 9 9 54
10. - 14. Michal Vodička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 9 53
Alenka Bálintová Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 8 9 9 9 9 53
Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 7 8 9 9 53
Hana Ihnátová Z4 Základná škola Obchodná 9 8 5 9 9 9 53
Hana Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 8 9 -- 9 53
15. Richard Semanišin Z3 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 6 9 9 7 52
16. - 20. Magdaléna Škriabová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 6 9 50
Matej Karpáč Z6 Základná škola J. Švermu 9 9 9 6 9 8 50
Vojto Bálint Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 8 9 6 9 -- 9 50
Anna Krupová Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 8 -- 6 9 9 50
Barbora Brindžáková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 3 9 7 50
21. - 22. Tomáš Lang Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 8 9 7 9 5 49
Marek Cimrák Z4 Základná škola Gaštanová 56 9 9 9 9 -- 4 49
23. Ondrej Tóth Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 7 5 9 48
24. - 26. Barbora Cimráková Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 7 7 7 8 8 46
Šimon Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 4 9 9 9 5 46
Juraj Horňák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 6 9 6 9 7 46
27. Janka Ľochová Z6 Gymnázium Opatovská cesta 7 9 2 9 6 9 8 43
28. - 29. Boris Köröš Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 6 9 9 42
Ondrej Medo Z3 Schule Schmitten 9 7 -- 9 -- 8 42
30. - 31. Soňa Grofčíková Z6 Základná škola Laca Novomeského 9 9 2 7 9 5 41
Sara Vojtkova Z5 Základná škola Polianska 1 9 7 9 5 6 3 41
32. Stanislav Beneš Z3 PS 107 9 9 -- 2 -- 9 38
33. - 34. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 8 9 -- 7 -- -- 33
Jakub Kopernický Z6 Základná škola sv. Alžbety 9 8 0 5 3 8 33
35. Richard Orosz Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 2 6 9 0 31
36. - 37. Filip Daubner Z3 ZŠ Báhoň 9 -- -- 9 -- -- 27
Hana Hricová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 -- -- 27
38. - 40. Jordan Stanislav Boiadjiev Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 1 1 7 6 1 24
Miriam Varechová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 -- 4 -- 8 24
Martin Kokoruďa Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 8 -- 7 -- -- 24
41. Michal Jasso Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 5 8 4 2 -- 4 23
42. - 43. Tomáš Polomský Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 1 -- 3 22
Michal Šarkan Z6 ZŠ M. R. Štefánika 9 9 4 -- -- -- 22
44. - 45. Viliam Slašťan Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 9 2 -- -- 21
Patrik Sliva Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 8 -- 4 -- -- 21
46. - 47. Šarlota Šustová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 6 2 2 -- -- 19
Ján Štiavnický Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 1 -- 0 19
48. Šimon Šima Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 8 -- -- -- 18
49. - 52. Jakub Stramba Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 1 -- -- -- 17
Sarah Klopstock Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- 6 0 6 -- 5 17
Daniela Harmanska Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 2 -- 3 -- 7 17
Michal Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 4 1 -- 5 17
53. Matúš Vlčko Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 9 6 -- 1 -- -- 16
54. - 55. Gregor Pribičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 4 -- -- 13
Lenka Harmanska Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 2 -- 2 -- 4 13
56. František Bublák Z5 Základná škola s Materskou školou Rabčice 9 2 0 -- -- -- 11
57. Lukáš Dankanin Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 1 -- 4 -- -- 10
58. Laura Petrášková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 2 -- -- -- -- 7
59. Dorián Lovič Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- -- 1 1 4

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 9. Alenka Bálintová Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 9 9 9 54
Richard Prikler Z6 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 9 54
Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 8 9 9 9 9 9 54
Janka Urbánová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 8 54
Adam Adamuščín Z4 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 9 9 9 8 9 54
Stanislav Beneš Z3 PS 107 9 9 9 -- 9 9 54
Daniela Tkáčová Z4 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 9 -- 54
Hana Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 9 9 7 54
Alena Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
10. - 13. Michal Vodička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 7 52
Magdaléna Škriabová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 7 52
Matej Karpáč Z6 Základná škola J. Švermu 9 9 9 9 9 7 52
Marek Cimrák Z4 Základná škola Gaštanová 56 9 8 9 9 8 -- 52
14. - 15. Richard Semanišin Z3 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 8 9 -- 7 51
Timotej Války Z4 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 6 9 4 9 9 51
16. Vojto Bálint Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 9 8 9 9 6 -- 50
17. Sara Vojtkova Z5 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 7 2 49
18. - 19. Hana Ihnátová Z4 Základná škola Obchodná 9 9 9 3 9 3 48
Boris Köröš Z6 Gymnázium Alejová 1 8 9 7 9 9 6 48
20. Tomáš Lang Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 9 6 8 3 47
21. Ondrej Tóth Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 7 7 8 9 9 6 46
22. Martin Boledovič Z5 Súkromná základná škola Felix 9 9 4 9 9 2 44
23. - 24. Samuel Györi Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 3 9 9 9 3 42
Barbora Brindžáková Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 8 9 9 8 3 42
25. - 26. Soňa Grofčíková Z6 Základná škola Laca Novomeského 6 8 9 9 -- 7 39
Ondrej Medo Z3 Schule Schmitten 9 9 8 -- 4 -- 39
27. - 28. Janka Ľochová Z6 Gymnázium Opatovská cesta 7 3 8 9 4 7 7 38
Ema Vargová Z6 Základná škola Staničná 13 9 9 4 8 6 2 38
29. - 30. Šimon Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 7 9 4 7 4 36
Jakub Kopernický Z6 Základná škola sv. Alžbety 2 9 9 5 9 2 36
31. - 33. Barbora Cimráková Z6 CZŠ R. Zaymusa 8 7 4 3 6 6 34
Miriam Varechová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 8 -- 2 34
Martin Kokoruďa Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 8 8 9 -- -- 34
34. Michal Jasso Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 7 8 1 6 7 4 33
35. Viktória Sarnovská Z6 Základná škola Staničná 13 9 8 1 3 8 2 31
36. Barbora Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 1 4 7 -- 30
37. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 -- 4 -- -- -- 22
38. Eva Kopková Z6 Základná škola Staničná 13 6 3 1 1 6 2 19
39. Michal Šarkan Z6 ZŠ M. R. Štefánika -- 8 -- -- 9 -- 17
40. František Bublák Z5 Základná škola s Materskou školou Rabčice 6 9 -- -- -- -- 15
41. Sarah Klopstock Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- 4 1 4 3 1 13
42. Hana Hricová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 6 -- -- -- -- 6


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Janka Urbánová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 108
Richard Prikler Z6 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Alena Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Adam Adamuščín Z4 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 108
Daniela Tkáčová Z4 Základná škola Levočská 11 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -- 108
6. - 8. Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 7 8 9 9 8 9 9 9 9 9 107
Alenka Bálintová Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 107
Hana Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 8 9 -- 9 9 9 9 9 9 7 107
9. - 10. Timotej Války Z4 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 9 9 9 9 9 6 9 4 9 9 105
Michal Vodička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 7 105
11. Richard Semanišin Z3 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 6 9 9 7 9 9 8 9 -- 7 103
12. - 13. Matej Karpáč Z6 Základná škola J. Švermu 9 9 9 6 9 8 9 9 9 9 9 7 102
Magdaléna Škriabová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 6 9 9 8 9 9 9 7 102
14. - 15. Hana Ihnátová Z4 Základná škola Obchodná 9 8 5 9 9 9 9 9 9 3 9 3 101
Marek Cimrák Z4 Základná škola Gaštanová 56 9 9 9 9 -- 4 9 8 9 9 8 -- 101
16. Vojto Bálint Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 8 9 6 9 -- 9 9 8 9 9 6 -- 100
17. Martin Boledovič Z5 Súkromná základná škola Felix 9 8 9 9 9 9 9 9 4 9 9 2 98
18. - 19. Samuel Györi Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 3 96
Tomáš Lang Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 8 9 7 9 5 9 9 9 6 8 3 96
20. Ondrej Tóth Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 7 5 9 7 7 8 9 9 6 94
21. - 22. Stanislav Beneš Z3 PS 107 9 9 -- 2 -- 9 9 9 9 -- 9 9 92
Barbora Brindžáková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 3 9 7 4 8 9 9 8 3 92
23. - 24. Sara Vojtkova Z5 Základná škola Polianska 1 9 7 9 5 6 3 9 8 9 9 7 2 90
Boris Köröš Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 6 9 9 8 9 7 9 9 6 90
25. Barbora Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- 9 9 8 1 4 7 -- 84
26. Šimon Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 4 9 9 9 5 5 7 9 4 7 4 82
27. - 28. Janka Ľochová Z6 Gymnázium Opatovská cesta 7 9 2 9 6 9 8 3 8 9 4 7 7 81
Ondrej Medo Z3 Schule Schmitten 9 7 -- 9 -- 8 9 9 8 -- 4 -- 81
29. - 30. Barbora Cimráková Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 7 7 7 8 8 8 7 4 3 6 6 80
Soňa Grofčíková Z6 Základná škola Laca Novomeského 9 9 2 7 9 5 6 8 9 9 -- 7 80
31. Jakub Kopernický Z6 Základná škola sv. Alžbety 9 8 0 5 3 8 2 9 9 5 9 2 69
32. - 33. Martin Kokoruďa Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 8 -- 7 -- -- 9 8 8 9 -- -- 58
Miriam Varechová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 -- 4 -- 8 9 9 4 8 -- 2 58
34. Michal Jasso Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 5 8 4 2 -- 4 7 8 1 6 7 4 56
35. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 8 9 -- 7 -- -- 9 -- 4 -- -- -- 55
36. Anna Krupová Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 8 -- 6 9 9 -- -- -- -- -- -- 50
37. Juraj Horňák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 6 9 6 9 7 -- -- -- -- -- -- 46
38. Michal Šarkan Z6 ZŠ M. R. Štefánika 9 9 4 -- -- -- -- 8 -- -- 9 -- 39
39. Ema Vargová Z6 Základná škola Staničná 13 -- -- -- -- -- -- 9 9 4 8 6 2 38
40. Hana Hricová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 -- -- -- 6 -- -- -- -- 33
41. - 42. Richard Orosz Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 3 2 6 9 0 -- -- -- -- -- -- 31
Viktória Sarnovská Z6 Základná škola Staničná 13 -- -- -- -- -- -- 9 8 1 3 8 2 31
43. Sarah Klopstock Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- 6 0 6 -- 5 -- 4 1 4 3 1 30
44. Filip Daubner Z3 ZŠ Báhoň 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 27
45. František Bublák Z5 Základná škola s Materskou školou Rabčice 9 2 0 -- -- -- 6 9 -- -- -- -- 26
46. Jordan Stanislav Boiadjiev Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 1 1 7 6 1 -- -- -- -- -- -- 24
47. Tomáš Polomský Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 1 -- 3 -- -- -- -- -- -- 22
48. - 49. Viliam Slašťan Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
Patrik Sliva Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 8 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
50. - 52. Šarlota Šustová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 6 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 19
Ján Štiavnický Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 19
Eva Kopková Z6 Základná škola Staničná 13 -- -- -- -- -- -- 6 3 1 1 6 2 19
53. Šimon Šima Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
54. - 56. Daniela Harmanska Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 2 -- 3 -- 7 -- -- -- -- -- -- 17
Jakub Stramba Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Michal Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 4 1 -- 5 -- -- -- -- -- -- 17
57. Matúš Vlčko Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 9 6 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
58. - 59. Lenka Harmanska Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 2 -- 2 -- 4 -- -- -- -- -- -- 13
Gregor Pribičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
60. Lukáš Dankanin Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 1 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 10
61. Laura Petrášková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
62. Dorián Lovič Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 4

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!