Poradie seminára Malynar, 28. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Richard Prikler Z5 Základná škola Važecká 11 9 9 9 9 8 9 54
Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 8 9 54
Bruno Michael Kraner Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 8 9 54
Žofka Bartová Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 8 9 54
5. - 6. Milan Jozef Pokorný Z6 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 9 8 9 53
Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 9 53
7. - 8. Michal Vodička Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 7 9 9 8 9 52
Alenka Bálintová Z5 CZŠ R. Zaymusa 9 9 8 9 8 9 52
9. - 10. Natália Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 8 6 50
Teodor Malaschitz Z4 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 7 9 5 8 8 50
11. Kristína Kočišková Z5 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 7 9 9 8 -- 49
12. Janka Urbánová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 8 8 -- 48
13. - 16. Ľudmila Krupová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 9 8 3 45
Šimon Stano Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 7 9 9 8 3 45
Oliver Seman Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 1 9 45
Ester Szabariová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 8 4 45
17. Filip Kovács Z5 Základná škola M. R. Štefánika 9 9 8 5 8 2 44
18. Ondrej Tóth Z5 Základná škola s materskou školou Hôrky 4 9 9 9 8 -- 43
19. Radovan Milián Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 9 8 7 42
20. Adam Adamuščín Z3 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 8 7 8 9 -- -- 41
21. - 22. Leonard Gamba Z6 Gymnázium Jána Hollého 8 7 7 9 -- 9 40
Alžbeta Kurimská Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 9 7 8 5 8 3 40
23. - 25. Jakub Čaník Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 1 2 39
Barbora Cimráková Z5 CZŠ R. Zaymusa 9 -- 9 5 8 4 39
Zina Babinská Z6 Základná škola M. R. Štefánika 9 7 5 9 8 1 39
26. Martina Ľuptáková Z6 Základná škola M. R. Štefánika 9 9 7 5 7 1 38
27. - 28. Michal Ferdinandy Z5 Základná škola Polianska 1 2 8 8 9 8 0 37
Matej Válek Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 1 1 37
29. - 30. Katarína Chabová Z6 Základná škola Laca Novomeského 9 3 7 9 8 -- 36
Marie Kasalová Z4 Základní škola Mohylová Praha 5 9 9 -- -- -- 9 36
31. - 33. Richard Semanišin Z2 Základná škola Park Angelinum 8 8 9 -- 9 -- -- 35
Matúš Zoričák Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 0 9 9 8 0 35
Samuel Györi Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 9 8 -- 35
34. Juraj Stach Z5 Základná škola Trieda SNP 20 8 7 2 6 8 -- 33
35. Alica Juhásová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 9 -- 3 30
36. Richelle Andrássyová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 8 9 -- 3 29
37. Lukáš Olexa Z6 Základná škola Komenského 1 9 0 8 9 1 0 27
38. - 39. Michaela Bodnárová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 -- 5 3 8 -- 25
Nina Sluková Z6 Gymnázium Alejová 1 8 0 8 1 8 0 25
40. Nina Koščová Z5 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 9 1 1 3 24
41. - 45. Oskar Cacara Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 5 -- -- 23
Dušan Ivan Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 5 1 1 -- 23
Rastislav Hrubý Z6 Gymnázium Alejová 1 8 7 5 2 1 -- 23
Tomáš Lang Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 0 9 9 1 2 23
Lukáš Hanes Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 5 9 -- -- 23
46. - 47. Michal Berezňanin Z6 Základná škola Staničná 13 9 3 9 -- -- 0 21
Artur Pankuch Z6 Gymnázium Alejová 1 9 0 9 2 1 -- 21
48. - 51. Martin Antoš Z6 Gymnázium Alejová 1 8 0 6 5 1 -- 20
Anna Kuchtová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 -- 8 3 -- -- 20
Michal Šarkan Z5 Základná škola M. R. Štefánika 9 -- 8 3 -- -- 20
Lev Melnychuk Z6 Základná škola Park Angelinum 8 9 -- 9 2 -- -- 20
52. Laura Kochelková Z4 Základná Škola Ďumbierska 17 9 -- -- 1 -- -- 19
53. Marek Malejčík Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- -- 9 -- -- 18
54. - 58. Šimon Stripaj Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 8 -- -- -- 17
Tomáš Daňo Z6 Základná škola Družicová 4 9 -- 0 8 0 -- 17
Ondrej Kováč Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 0 5 9 -- -- 17
Ján Štiavnický Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 0 -- 9 -- 0 17
Adam Gubík Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 3 5 -- 7 17
59. Ivan Mikluš Z6 Základná škola Staničná 13 9 0 -- 7 -- -- 16
60. - 61. Aneta Štefančínová Z6 Gymnázium Mudroňova 20 3 0 9 1 1 0 14
Dorián Lovič Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 7 3 -- 2 14
62. - 63. Patrik Sliva Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- 4 -- -- -- 13
Martin Vrba Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 0 -- 3 -- 1 13
64. Tomáš Polomský Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 7 3 -- -- 12
65. - 67. Alexandra Michalíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 2 11
Natália Lengová Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 0 0 3 -- -- 11
Jordan Stanislav Boiadjiev Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 0 -- 3 -- -- 11
68. - 71. Dávid Györi Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 1 -- -- 10
Daniel Sopko Z5 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 8 1 1 -- 10
Noel Molitor Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 8 1 1 -- 10
Vanessa Blaščáková Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 -- 1 -- -- 10
72. Šimon Pribičko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 0 -- -- 9
73. - 80. Adam Ilčík Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 0 -- -- -- -- 8
Hana Volšíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 0 -- -- -- -- 8
Benedikt Benko Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- -- 8 -- 0 -- 8
Filip Dojčák Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 0 0 0 -- -- 8
Viktor Boguský Z5 Základná škola Juh 1054 3 4 -- 1 -- 0 8
Damián Kvasňák Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- -- 0 -- 0 8
Sebastián Svitaň Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 6 1 1 -- 8
Veronika Langová Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 8 -- -- -- 8
81. Oliver Groh Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 -- -- -- 5
82. - 86. Dávid Javorský Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 1 1 1 -- 3
Jozef Domonkoš Z6 Základná škola Staničná 13 1 0 1 0 1 0 3
Kevin Pauličko Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 1 1 1 -- 3
Viktória Bjenončíková Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 -- -- 1 -- -- 3
Viliam Slašťan Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- 1 0 3
87. - 91. Simon Jakub Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 0 -- 1 -- 0 2
Júlia Bilpuchová Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 -- -- -- -- -- 2
Juraj Horňák Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- -- 2
Laura Petrášková Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 -- -- -- -- -- 2
Kristián Ohman Z6 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- -- -- 2
92. - 93. Samuel Maco Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- 0 1
Tomáš Dučai Z5 Základná škola Bernolákova 16 0 -- -- 1 -- -- 1
94. - 95. Oskar Vizi Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0
Bernadeta Rút Benková Z5 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- -- 0 -- -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Richard Prikler Z5 Základná škola Važecká 11 9 9 9 9 9 -- 54
Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 54
Bruno Michael Kraner Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 6 54
Žofka Bartová Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 9 54
Adam Adamuščín Z3 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 9 9 9 9 -- 54
Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
7. - 8. Milan Jozef Pokorný Z6 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 9 6 9 51
Oliver Seman Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 6 9 51
9. Alenka Bálintová Z5 CZŠ R. Zaymusa 7 9 9 6 9 9 50
10. Tomáš Lang Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 7 8 7 9 8 9 48
11. - 12. Michal Vodička Z5 Základná škola Bernolákova 16 7 9 -- 8 9 7 47
Julka Pleschová Z4 Gymnázium Jura Hronca 8 0 5 7 9 9 47
13. Ondrej Tóth Z5 Základná škola s materskou školou Hôrky 7 9 -- 8 6 9 45
14. Ester Szabariová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 8 9 9 44
15. Janka Urbánová Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 6 6 -- 43
16. - 18. Natália Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 9 7 4 7 5 41
Richard Semanišin Z2 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 -- 5 -- 9 41
Alžbeta Kurimská Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 7 7 7 3 8 9 41
19. - 20. Ľudmila Krupová Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 7 9 9 7 -- 39
Barbora Cimráková Z5 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 3 6 -- 39
21. Marie Kasalová Z4 Základní škola Mohylová Praha 5 9 9 -- 2 9 -- 38
22. Leonard Gamba Z6 Gymnázium Jána Hollého 9 9 2 2 6 9 37
23. Oskar Cacara Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 3 9 -- 36
24. Kristína Kočišková Z5 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša -- 7 4 4 7 8 34
25. - 28. Alexandra Michalíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 8 -- 9 8 -- 31
Jakub Čaník Z6 Gymnázium Alejová 1 7 0 9 6 6 3 31
Radovan Milián Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 9 3 3 9 -- 31
Artur Pankuch Z6 Gymnázium Alejová 1 9 0 -- 9 7 6 31
29. - 30. Martina Ľuptáková Z6 Základná škola M. R. Štefánika 7 7 4 3 6 3 30
Michal Berezňanin Z6 Základná škola Staničná 13 4 7 7 4 8 -- 30
31. Zina Babinská Z6 Základná škola M. R. Štefánika 7 7 4 1 7 3 29
32. Katarína Chabová Z6 Základná škola Laca Novomeského 9 9 -- 1 9 -- 28
33. Nina Koščová Z5 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša -- 4 5 2 6 8 27
34. - 35. Šimon Stano Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 9 -- 4 6 -- 26
Filip Kovács Z5 Základná škola M. R. Štefánika 7 7 -- 3 9 -- 26
36. Samuel Györi Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 6 9 3 7 -- 25
37. - 38. Richelle Andrássyová Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 9 -- -- 7 -- 23
Ivan Mikluš Z6 Základná škola Staničná 13 7 8 -- 8 -- -- 23
39. Matúš Zoričák Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 7 2 3 4 6 -- 22
40. Ján Štiavnický Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 -- 2 -- 1 19
41. - 42. Dušan Ivan Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 7 -- -- 1 17
Eva Kopková Z5 Základná škola Staničná 13 7 7 -- 2 -- 1 17
43. Matej Válek Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 8 6 -- 16
44. Tomáš Daňo Z6 Základná škola Družicová 4 7 7 -- -- 1 -- 15
45. - 47. Alica Juhásová Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 7 -- -- -- -- 14
Michal Šarkan Z5 Základná škola M. R. Štefánika -- 7 -- 7 -- -- 14
Viktória Sarnovská Z5 Základná škola Staničná 13 0 8 2 3 0 1 14
48. - 51. Tomáš Polomský Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 0 -- 1 4 -- 11
Anna Kuchtová Z6 Gymnázium Alejová 1 -- 7 -- 4 -- -- 11
Lukáš Hanes Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 1 1 -- 11
Adam Gubík Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 4 -- -- 11
52. Patrik Sliva Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 6 -- 4 -- -- 10
53. - 55. Bogdana Studenková Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- 2 6 -- 8
Šimon Stripaj Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- 8 -- -- 8
Veronika Langová Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 -- -- -- -- 8
56. - 59. Lev Melnychuk Z6 Základná škola Park Angelinum 8 -- 7 -- -- -- -- 7
Viliam Cegledy Z5 Základná škola Staničná 13 0 0 -- 2 5 -- 7
Sára Štofanová Z5 Základná škola Staničná 13 0 0 -- 2 5 -- 7
Jakub Tomášik Z6 Základná škola Staničná 13 6 0 -- 1 -- -- 7
60. - 61. Michaela Bodnárová Z6 Gymnázium Alejová 1 -- 0 4 0 -- -- 4
Martin Vrba Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- 0 4 -- 4
62. - 64. Jozef Domonkoš Z6 Základná škola Staničná 13 0 0 -- 2 -- -- 2
Roland Gorej Z5 Základná škola Staničná 13 0 0 -- 2 0 -- 2
Viliam Slašťan Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- 2 -- -- 2
65. - 68. Dávid Györi Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 0 -- -- 1
Samuel Maco Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 1 1
Rastislav Obšitník Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 1 -- -- -- 1
Jordan Stanislav Boiadjiev Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- -- -- 1 1
69. - 75. Adam Ilčík Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- 0 -- 0
Oskar Vizi Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0
Šimon Pribičko Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- 0 -- -- 0
Natália Lengová Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 0 0 0 -- -- 0
Filip Dojčák Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- 0 0 -- 0
Marek Malejčík Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- -- -- -- 0
Dorián Lovič Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- 0 0 -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Bruno Michael Kraner Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 6 108
Žofka Bartová Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 108
Richard Prikler Z5 Základná škola Važecká 11 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 -- 108
Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 108
5. Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 107
6. Milan Jozef Pokorný Z6 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 6 9 104
7. Alenka Bálintová Z5 CZŠ R. Zaymusa 9 9 8 9 8 9 7 9 9 6 9 9 102
8. Michal Vodička Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 7 9 9 8 9 7 9 -- 8 9 7 99
9. Oliver Seman Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 1 9 9 9 9 9 6 9 96
10. Adam Adamuščín Z3 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 8 7 8 9 -- -- 9 9 9 9 9 -- 95
11. - 12. Natália Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 8 6 9 9 7 4 7 5 91
Janka Urbánová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 8 8 -- 7 9 9 6 6 -- 91
13. Ester Szabariová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 8 4 9 9 -- 8 9 9 89
14. Ondrej Tóth Z5 Základná škola s materskou školou Hôrky 4 9 9 9 8 -- 7 9 -- 8 6 9 88
15. Ľudmila Krupová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 9 8 3 7 7 9 9 7 -- 84
16. Kristína Kočišková Z5 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 7 9 9 8 -- -- 7 4 4 7 8 83
17. Alžbeta Kurimská Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 9 7 8 5 8 3 7 7 7 3 8 9 81
18. Barbora Cimráková Z5 CZŠ R. Zaymusa 9 -- 9 5 8 4 9 9 9 3 6 -- 78
19. Leonard Gamba Z6 Gymnázium Jána Hollého 8 7 7 9 -- 9 9 9 2 2 6 9 77
20. Richard Semanišin Z2 Základná škola Park Angelinum 8 8 9 -- 9 -- -- 9 9 -- 5 -- 9 76
21. Marie Kasalová Z4 Základní škola Mohylová Praha 5 9 9 -- -- -- 9 9 9 -- 2 9 -- 74
22. Radovan Milián Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 9 8 7 7 9 3 3 9 -- 73
23. - 24. Šimon Stano Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 7 9 9 8 3 7 9 -- 4 6 -- 71
Tomáš Lang Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 0 9 9 1 2 7 8 7 9 8 9 71
25. - 26. Filip Kovács Z5 Základná škola M. R. Štefánika 9 9 8 5 8 2 7 7 -- 3 9 -- 70
Jakub Čaník Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 1 2 7 0 9 6 6 3 70
27. - 28. Zina Babinská Z6 Základná škola M. R. Štefánika 9 7 5 9 8 1 7 7 4 1 7 3 68
Martina Ľuptáková Z6 Základná škola M. R. Štefánika 9 9 7 5 7 1 7 7 4 3 6 3 68
29. Katarína Chabová Z6 Základná škola Laca Novomeského 9 3 7 9 8 -- 9 9 -- 1 9 -- 64
30. Samuel Györi Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 9 8 -- 0 6 9 3 7 -- 60
31. Oskar Cacara Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 5 -- -- 9 9 6 3 9 -- 59
32. Matúš Zoričák Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 0 9 9 8 0 7 2 3 4 6 -- 57
33. Matej Válek Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 1 1 -- -- 2 8 6 -- 53
34. - 35. Richelle Andrássyová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 8 9 -- 3 7 9 -- -- 7 -- 52
Artur Pankuch Z6 Gymnázium Alejová 1 9 0 9 2 1 -- 9 0 -- 9 7 6 52
36. - 37. Nina Koščová Z5 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 9 1 1 3 -- 4 5 2 6 8 51
Michal Berezňanin Z6 Základná škola Staničná 13 9 3 9 -- -- 0 4 7 7 4 8 -- 51
38. Teodor Malaschitz Z4 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 7 9 5 8 8 -- -- -- -- -- -- 50
39. Julka Pleschová Z4 Gymnázium Jura Hronca -- -- -- -- -- -- 8 0 5 7 9 9 47
40. Alica Juhásová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 9 -- 3 7 7 -- -- -- -- 44
41. Alexandra Michalíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 2 6 8 -- 9 8 -- 42
42. Dušan Ivan Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 7 5 1 1 -- -- 9 7 -- -- 1 40
43. Ivan Mikluš Z6 Základná škola Staničná 13 9 0 -- 7 -- -- 7 8 -- 8 -- -- 39
44. Michal Ferdinandy Z5 Základná škola Polianska 1 2 8 8 9 8 0 -- -- -- -- -- -- 37
45. Ján Štiavnický Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 0 -- 9 -- 0 7 9 -- 2 -- 1 36
46. - 47. Lukáš Hanes Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 5 9 -- -- -- 9 -- 1 1 -- 34
Michal Šarkan Z5 Základná škola M. R. Štefánika 9 -- 8 3 -- -- -- 7 -- 7 -- -- 34
48. Juraj Stach Z5 Základná škola Trieda SNP 20 8 7 2 6 8 -- -- -- -- -- -- -- 33
49. Tomáš Daňo Z6 Základná škola Družicová 4 9 -- 0 8 0 -- 7 7 -- -- 1 -- 32
50. Anna Kuchtová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 -- 8 3 -- -- -- 7 -- 4 -- -- 31
51. Michaela Bodnárová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 -- 5 3 8 -- -- 0 4 0 -- -- 29
52. Adam Gubík Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 3 5 -- 7 7 -- -- 4 -- -- 28
53. - 54. Lev Melnychuk Z6 Základná škola Park Angelinum 8 9 -- 9 2 -- -- -- 7 -- -- -- -- 27
Lukáš Olexa Z6 Základná škola Komenského 1 9 0 8 9 1 0 -- -- -- -- -- -- 27
55. - 56. Šimon Stripaj Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 8 -- -- -- -- 0 -- 8 -- -- 25
Nina Sluková Z6 Gymnázium Alejová 1 8 0 8 1 8 0 -- -- -- -- -- -- 25
57. - 59. Patrik Sliva Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- 4 -- -- -- -- 6 -- 4 -- -- 23
Rastislav Hrubý Z6 Gymnázium Alejová 1 8 7 5 2 1 -- -- -- -- -- -- -- 23
Tomáš Polomský Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 7 3 -- -- 6 0 -- 1 4 -- 23
60. Martin Antoš Z6 Gymnázium Alejová 1 8 0 6 5 1 -- -- -- -- -- -- -- 20
61. Laura Kochelková Z4 Základná Škola Ďumbierska 17 9 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 19
62. Marek Malejčík Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- -- 9 -- -- -- 0 -- -- -- -- 18
63. - 65. Martin Vrba Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 0 -- 3 -- 1 0 0 -- 0 4 -- 17
Ondrej Kováč Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 0 5 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Eva Kopková Z5 Základná škola Staničná 13 -- -- -- -- -- -- 7 7 -- 2 -- 1 17
66. Veronika Langová Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 8 -- -- -- -- 8 -- -- -- -- 16
67. - 69. Aneta Štefančínová Z6 Gymnázium Mudroňova 20 3 0 9 1 1 0 -- -- -- -- -- -- 14
Dorián Lovič Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 7 3 -- 2 0 0 -- 0 0 -- 14
Viktória Sarnovská Z5 Základná škola Staničná 13 -- -- -- -- -- -- 0 8 2 3 0 1 14
70. Jordan Stanislav Boiadjiev Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 0 -- 3 -- -- -- 0 -- -- -- 1 12
71. - 72. Natália Lengová Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 0 0 3 -- -- 0 0 0 0 -- -- 11
Dávid Györi Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 1 -- -- -- 1 -- 0 -- -- 11
73. - 75. Vanessa Blaščáková Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 10
Daniel Sopko Z5 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 8 1 1 -- -- -- -- -- -- -- 10
Noel Molitor Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 8 1 1 -- -- -- -- -- -- -- 10
76. Šimon Pribičko Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 0 -- -- -- 0 -- 0 -- -- 9
77. - 84. Damián Kvasňák Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 8
Viktor Boguský Z5 Základná škola Juh 1054 3 4 -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 8
Hana Volšíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
Adam Ilčík Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
Filip Dojčák Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 0 0 0 -- -- 0 0 -- 0 0 -- 8
Sebastián Svitaň Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 6 1 1 -- -- -- -- -- -- -- 8
Benedikt Benko Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- -- 8 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 8
Bogdana Studenková Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- 2 6 -- 8
85. - 87. Viliam Cegledy Z5 Základná škola Staničná 13 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- 2 5 -- 7
Sára Štofanová Z5 Základná škola Staničná 13 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- 2 5 -- 7
Jakub Tomášik Z6 Základná škola Staničná 13 -- -- -- -- -- -- 6 0 -- 1 -- -- 7
88. - 90. Viliam Slašťan Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- 1 0 -- 0 -- 2 -- -- 5
Jozef Domonkoš Z6 Základná škola Staničná 13 1 0 1 0 1 0 0 0 -- 2 -- -- 5
Oliver Groh Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5
91. - 93. Viktória Bjenončíková Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Dávid Javorský Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- 3
Kevin Pauličko Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- 3
94. - 100. Juraj Horňák Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Júlia Bilpuchová Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Samuel Maco Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- 1 2
Simon Jakub Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 0 -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 2
Kristián Ohman Z6 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Laura Petrášková Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Roland Gorej Z5 Základná škola Staničná 13 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- 2 0 -- 2
101. - 102. Tomáš Dučai Z5 Základná škola Bernolákova 16 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Rastislav Obšitník Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- 0 1 -- -- -- 1
103. - 105. Oskar Vizi Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- -- 0
Bernadeta Rút Benková Z5 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Adam Ilčík Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- 0 -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!