Poradie seminára Malynar, 29. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Timotej Války Z4 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 9 9 2 9 54
Zdenko Čurný Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 -- 54
Hana Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 -- 9 9 54
4. - 5. Stanislav Beneš Z3 PS 107 9 8 9 9 -- 9 53
Alena Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 8 9 7 9 9 53
6. Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 7 9 4 52
7. - 8. Tomáš Lang Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 5 9 7 9 9 50
Daniela Tkáčová Z4 Základná škola Levočská 11 9 7 9 7 2 9 50
9. Janka Urbánová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 7 2 9 49
10. - 11. Matěj Pometlo Z5 FZŠ O.Chlupa 9 9 8 7 2 8 48
Nina Hudáková Z5 Súkromná základná škola Lermontovova 9 9 9 6 2 9 48
12. - 17. Richard Prikler Z6 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 2 9 47
Adam Adamuščín Z4 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 9 9 9 2 -- 47
Hana Ihnátová Z4 Základná škola Obchodná 5 8 9 7 2 9 47
Magdaléna Škriabová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 6 2 9 47
Jakub Hutník Z5 Základná škola Družicová 4 9 7 9 7 2 8 47
Michal Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 6 2 9 47
18. Vojto Bálint Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 9 9 3 7 9 -- 46
19. - 24. Michal Vodička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 8 2 9 45
Alenka Bálintová Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 7 2 9 45
Richard Semanišin Z3 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 7 2 -- 45
Matej Karpáč Z6 Základná škola J. Švermu 9 9 9 7 2 9 45
Adam Klein Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 6 9 7 2 9 45
Anna Krupová Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 4 9 7 2 7 45
25. - 27. Jakub Šimon Konrád Z6 Základná škola Kežmarská 28, Košice 9 9 9 5 2 9 43
Barbora Cimráková Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 7 1 8 43
Samuel Györi Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 2 8 43
28. - 29. Soňa Grofčíková Z6 Základná škola Laca Novomeského 9 7 8 7 2 9 42
Martin Kubiš Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 4 9 2 9 9 42
30. Ondrej Tóth Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 3 2 9 41
31. Tomáš Trudič Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 9 9 9 2 2 9 40
32. - 33. Šimon Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 2 2 9 39
Juraj Horňák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 4 9 6 2 9 39
34. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 2 8 7 2 -- 37
35. - 37. Jakub Matracz Z5 Základná škola Kežmarská 30 6 8 9 0 2 9 36
Patrik Puškár Z5 Základná škola Polianska 1 8 9 9 6 2 -- 36
Lívia Lukáčová Z5 Základná škola Polianska 1 9 8 9 1 2 6 36
38. - 40. Barbora Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 7 9 7 2 -- 35
Sarah Klopstock Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 9 0 2 7 35
Martin Vrba Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 0 1 8 8 35
41. - 45. Filip Kovács Z6 Základná škola M. R. Štefánika 9 7 9 1 2 6 34
Jakub Stramba Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 4 9 7 2 5 34
Filip Daubner Z3 ZŠ Báhoň 9 9 -- 7 -- -- 34
Ondrej Medo Z3 Schule Schmitten 9 9 7 -- -- -- 34
Adam Gubík Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 6 2 8 34
46. Lukáš Dankanin Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- -- 9 9 32
47. - 48. Janka Ľochová Z6 Gymnázium Opatovská cesta 7 8 4 8 7 2 2 31
Iveta Štefančínová Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 4 8 1 0 8 31
49. - 51. Michal Jasso Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 5 6 -- 2 9 8 30
Boris Köröš Z6 Gymnázium Alejová 1 5 9 -- 6 2 8 30
Ján Štiavnický Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 2 2 0 30
52. - 55. Juraj Stach Z6 Základná škola Trieda SNP 20 6 9 -- 5 2 7 29
Ema Vrábľová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 9 7 1 0 2 9 29
Matúš Vresilovič Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 4 9 0 2 8 29
Sara Vojtkova Z5 Základná škola Polianska 1 5 9 -- 7 2 4 29
56. Anka Birková Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 3 9 2 2 8 28
57. - 60. Tomáš Polomský Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 7 9 1 1 5 27
Patrik Zboja Z4 ZŠ M. R. Štefánika 9 9 -- -- -- -- 27
Ema Vargová Z6 Základná škola Staničná 13 6 7 8 1 5 -- 27
Gorazd Korečko Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 3 9 -- -- 9 27
61. - 64. Michal Ferdinandy Z6 Gymnázium Alejová 1 5 9 8 -- 2 2 26
Alžbeta Petzová Z6 Základná škola Kúpeľná 5 7 5 0 2 7 26
Samuel Šimurda Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 1 0 8 26
Viliam Slašťan Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 7 9 0 2 8 26
65. - 67. Marek Malejčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 9 9 4 2 -- 24
Viktória Sarnovská Z6 Základná škola Staničná 13 9 4 0 1 2 8 24
Dorián Lovič Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 0 8 2 0 8 24
68. - 70. Marko Strompf Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 4 9 0 2 -- 23
Samuel Frniak Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 9 9 3 -- -- 23
Hana Hricová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 1 2 5 23
71. - 72. Martin Azari Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 4 9 1 2 -- 22
René Ivan Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 6 2 -- 22
73. - 76. Martin Heutschy Z6 Základná škola Grundschule 6 5 -- -- 2 8 21
Richard Sedlačko Z5 Základná škola Važecká 11 3 8 8 0 2 -- 21
Gregor Pribičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 5 -- -- 2 6 21
Eva Kopková Z6 Základná škola Staničná 13 6 4 -- 0 2 9 21
77. - 78. Miriam Varechová Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 4 0 6 2 -- 20
Patrik Sliva Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 -- 2 -- -- 20
79. - 80. Veronika Neupauerová Z5 Základná škola Važecká 11 3 4 -- 3 0 9 19
Ema Peleyová Z6 Základná škola Staničná 13 6 8 -- 1 2 2 19
81. - 84. Mia Bors Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 0 0 -- 2 7 18
Michal Šarkan Z6 ZŠ M. R. Štefánika -- 8 -- 2 -- 8 18
Michal Haľko Z5 Základná škola Družicová 4 3 1 9 1 2 2 18
Ingrid Hlavandová Z6 Gymnázium A. Bernoláka 5 2 0 1 2 8 18
85. - 87. Šarlota Šustová Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 3 8 0 -- -- 16
Radovan Štefančín Z5 Základná škola Šmeralova 25 5 4 1 1 0 4 16
Martin Kokoruďa Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 6 -- 5 -- -- 16
88. Alex Špilová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 3 0 1 0 2 9 15
89. - 91. Ondrej Kováč Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 9 -- -- -- 14
Jakub Kirňak Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 6 -- -- -- 14
Sofia Töröková Z6 Základná škola Staničná 13 5 6 0 1 2 -- 14
92. - 96. Tomáš Marcin Z6 Základná škola Kúpeľná 3 1 0 0 2 7 13
Sofia Sýkorková Z5 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 5 2 -- 1 2 2 13
T. Timkovičová Z5 Základná škola Juh 1054 5 8 -- -- -- -- 13
Petronela Klubertová Z6 Základná škola Staničná 13 3 2 0 2 2 4 13
Lenka Harmanska Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 4 -- 1 0 -- 13
97. - 98. Danka Harmanská Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 4 -- 0 0 -- 12
Tadeáš Ihnát Z5 Základná škola Juh 1054 3 2 -- 0 2 5 12
99. - 102. Richard Orosz Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 1 3 -- 2 -- 11
Dávid Krivjanský Z5 Základná škola Štefánikova 31 -- -- -- -- 2 9 11
Nina Juríková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 2 -- 0 -- 6 11
Jakub Kopernický Z6 Základná škola sv. Alžbety 3 2 -- 2 2 2 11
103. - 105. Jordan Stanislav Boiadjiev Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 0 -- 0 2 -- 10
Lukáš Glovňa Z6 Základná škola Grundschule 5 5 -- -- -- -- 10
František Krč Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 4 -- 1 -- -- 10
106. - 111. Šimon Šima Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 -- 0 -- -- 9
Michala Chalmovianská Z5 Základná škola Albína Brunovského 9 -- -- -- -- -- 9
Jakub Schmotzer Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
Barbora Hricová Z5 Základná škola Juh 1054 5 4 -- -- -- -- 9
Tam Anh Nguyen Z5 Základná škola Komenského 1 3 -- -- -- -- 6 9
Tobias Kvetko Z5 Základná škola Ivana Branislava Zocha, Revúca 5 1 -- 1 2 -- 9
112. M. Harviľák Z5 Základná škola Juh 1054 3 1 4 0 0 -- 8
113. - 114. Bors Peter Z5 Základná škola Važecká 11 3 0 4 0 0 -- 7
Tamara Doľacká Z5 Základná škola Juh 1054 4 3 -- 0 -- -- 7
115. - 116. Tomáš Olekšák Z5 Základná škola Ivana Branislava Zocha, Revúca 0 2 -- 2 2 -- 6
Dárius Domonkoš Z5 Základná škola Staničná 13 3 0 -- 1 2 -- 6
117. - 119. Veronika Langová Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 5 -- -- -- -- 5
Arman Azizi Z6 ZŠ M. R. Štefánika 3 -- -- 2 -- -- 5
Marek Hrivnák Z6 None 2 0 -- 1 2 -- 5
120. - 121. Adam Zumerling Z6 Základná škola sv. Alžbety 3 1 -- -- -- -- 4
Filip Čuba Z6 None 3 0 -- 1 -- -- 4
122. - 126. Bernadeta Rút Benková Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 1 -- -- 2 -- 3
František Bublák Z5 Základná škola s Materskou školou Rabčice -- 0 -- 1 0 2 3
Dávid Lipták Z5 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 1 -- -- 2 -- 3
Kristína Jakubčová Z5 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 1 -- -- 2 -- 3
Šimon Jurík Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 3 0 0 0 -- 3
127. Daniel Sopko Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 -- -- 2 -- 2
128. - 129. Matúš Vlčko Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School -- 1 -- -- 0 -- 1
Laura Petrášková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- 1
130. Matúš Hecko Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- 0 -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Adam Adamuščín Z4 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 9 9 9 9 6 54
Timotej Války Z4 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 6 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 9 9 54
4. - 6. Richard Prikler Z6 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 8 9 53
Stanislav Beneš Z3 PS 107 9 9 9 -- 8 9 53
Anna Krupová Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 7 53
7. - 8. Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 0 7 9 9 9 52
Hana Ihnátová Z4 Základná škola Obchodná 9 9 9 9 -- 7 52
9. - 11. Ondrej Tóth Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 9 9 4 49
Alenka Bálintová Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 9 4 9 49
Jakub Hutník Z5 Základná škola Družicová 4 9 8 9 9 7 6 49
12. Adam Klein Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 8 7 9 8 6 48
13. Janka Urbánová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 9 8 6 47
14. - 16. Michal Vodička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 2 8 46
Daniela Tkáčová Z4 Základná škola Levočská 11 4 9 9 9 6 1 46
Ondrej Medo Z3 Schule Schmitten 9 -- 9 8 7 4 46
17. Matej Karpáč Z6 Základná škola J. Švermu 9 9 5 9 8 4 44
18. - 19. Barbora Cimráková Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 7 6 2 9 42
Nina Hudáková Z5 Súkromná základná škola Lermontovova 9 -- 9 9 9 3 42
20. Richard Semanišin Z3 Základná škola Park Angelinum 8 9 -- 9 -- 5 9 41
21. - 22. Magdaléna Škriabová Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 9 9 7 -- 5 40
Hana Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 -- 9 5 5 3 40
23. Zdenko Čurný Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 0 -- 2 38
24. - 27. Tomáš Lang Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- 6 9 5 4 37
Šimon Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 7 2 3 37
Filip Daubner Z3 ZŠ Báhoň 9 -- 9 -- 1 9 37
Vojto Bálint Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 4 -- 7 9 2 6 37
28. - 29. Janka Ľochová Z6 Gymnázium Opatovská cesta 7 9 8 7 9 0 3 36
Boris Köröš Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 6 0 6 36
30. Richard Orosz Z5 Základná škola Krosnianska 4 3 9 8 9 -- 3 35
31. - 32. Richard Sedlačko Z5 Základná škola Važecká 11 9 -- 5 8 3 5 33
Patrik Puškár Z5 Základná škola Polianska 1 6 -- 9 9 5 2 33
33. - 34. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 -- 5 -- 3 6 32
Lívia Lukáčová Z5 Základná škola Polianska 1 3 5 5 7 5 5 32
35. Tomáš Trudič Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 9 8 2 9 -- 3 31
36. - 37. Jakub Šimon Konrád Z6 Základná škola Kežmarská 28, Košice 6 5 6 8 0 5 30
Sara Vojtkova Z5 Základná škola Polianska 1 6 6 2 6 4 4 30
38. - 40. Juraj Stach Z6 Základná škola Trieda SNP 20 9 5 0 9 -- 6 29
Veronika Neupauerová Z5 Základná škola Važecká 11 6 0 9 9 -- 5 29
Viktória Sarnovská Z6 Základná škola Staničná 13 5 0 9 9 1 5 29
41. Anka Birková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 0 4 6 3 3 28
42. - 43. Martin Kokoruďa Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 5 8 -- 0 5 27
Hana Hricová Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 -- -- 2 27
44. - 45. Barbora Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 7 4 6 0 -- 25
Sarah Klopstock Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 3 -- 7 2 9 4 25
46. - 47. Soňa Grofčíková Z6 Základná škola Laca Novomeského 3 9 4 2 4 1 23
Martin Kubiš Z6 Gymnázium A. Bernoláka 6 -- 6 9 -- 2 23
48. - 50. Filip Kovács Z6 Základná škola M. R. Štefánika 9 -- 2 7 1 3 22
Jakub Stramba Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 0 0 0 22
Ema Vrábľová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 3 2 1 6 -- 9 22
51. Michal Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 2 9 1 3 21
52. - 54. Marek Malejčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- -- 9 -- 2 20
Iveta Štefančínová Z5 Základná škola Šmeralova 25 8 7 5 0 0 0 20
Lukáš Dankanin Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 2 9 -- 4 20
55. - 57. Samuel Györi Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 2 6 -- 2 19
František Bublák Z5 Základná škola s Materskou školou Rabčice 3 9 7 -- -- -- 19
Patrik Zboja Z4 ZŠ M. R. Štefánika 9 -- 1 -- -- -- 19
58. Michal Ferdinandy Z6 Gymnázium Alejová 1 9 3 4 0 0 2 18
59. - 64. Miriam Varechová Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 5 4 -- 0 2 17
Ema Vargová Z6 Základná škola Staničná 13 3 -- 4 7 1 2 17
Danka Harmanská Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 7 2 2 -- -- 17
Gregor Pribičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 1 1 6 -- -- 17
Lenka Harmanska Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 7 2 2 -- -- 17
Viliam Slašťan Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 2 9 -- 3 17
65. Jakub Kopernický Z6 Základná škola sv. Alžbety 3 -- 3 6 1 3 16
66. Petronela Klubertová Z6 Základná škola Staničná 13 9 0 0 6 0 0 15
67. - 70. Barbora Karchňáková Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- 1 -- -- 4 14
Marko Strompf Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 3 0 7 0 2 14
Gorazd Korečko Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 2 6 -- 4 14
Patrik Sliva Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 -- 3 9 -- -- 14
71. Juraj Pastirčák Z4 Základná škola Juh 1054 3 -- 5 -- -- -- 13
72. Michal Jasso Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 2 -- 0 0 8 2 12
73. Martin Heutschy Z6 Základná škola Grundschule 6 -- 5 -- -- -- 11
74. - 76. Martin Azari Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- 6 -- 2 10
Šarlota Šustová Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 0 8 -- 0 10
František Krč Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 7 -- 0 2 10
77. - 81. Adam Zumerling Z6 Základná škola sv. Alžbety 1 2 1 3 -- 2 9
Sofia Töröková Z6 Základná škola Staničná 13 2 -- 4 -- 2 1 9
Tamara Doľacká Z5 Základná škola Juh 1054 2 -- 1 6 -- -- 9
Eva Kopková Z6 Základná škola Staničná 13 2 -- 3 -- -- 4 9
René Ivan Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 0 -- -- -- 9
82. - 83. Samuel Šimurda Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 2 4 -- -- -- 8
Radovan Štefančín Z5 Základná škola Šmeralova 25 1 4 3 0 0 0 8
84. - 85. Dorián Lovič Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 0 0 0 1 3 7
Martin Vrba Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 4 -- -- -- 7
86. - 87. Jordan Stanislav Boiadjiev Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 -- 0 0 -- 4 6
Lukáš Glovňa Z6 Základná škola Grundschule 6 -- -- -- -- -- 6
88. - 89. Damián Kvasňák Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 1 -- -- 4 5
Michal Šarkan Z6 ZŠ M. R. Štefánika 3 -- -- 2 -- -- 5
90. Matúš Vresilovič Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 -- 1 -- -- -- 4
91. - 93. Tomáš Polomský Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 0 -- 0 3 3
Laura Petrášková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 -- -- -- -- -- 3
Ján Štiavnický Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 1 -- -- -- 3
94. - 95. Tam Anh Nguyen Z5 Základná škola Komenského 1 2 -- 0 -- 0 0 2
T. Timkovičová Z5 Základná škola Juh 1054 -- 2 0 -- -- -- 2
96. - 97. Nina Juríková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- 0 -- -- -- 1
Filip Čuba Z6 None 0 1 0 0 0 -- 1
98. Roual Pezláč None -- 0 0 0 -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Timotej Války Z4 Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 9 9 9 9 2 9 9 6 9 9 9 9 108
2. Alena Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 8 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 107
3. Stanislav Beneš Z3 PS 107 9 8 9 9 -- 9 9 9 9 -- 8 9 106
4. Martina Osuská Z4 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 7 9 4 9 0 7 9 9 9 104
5. Adam Adamuščín Z4 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 9 9 9 2 -- 9 9 9 9 9 6 101
6. Richard Prikler Z6 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 8 9 100
7. Hana Ihnátová Z4 Základná škola Obchodná 5 8 9 7 2 9 9 9 9 9 -- 7 99
8. Anna Krupová Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 4 9 7 2 7 9 9 8 9 9 7 98
9. - 11. Jakub Hutník Z5 Základná škola Družicová 4 9 7 9 7 2 8 9 8 9 9 7 6 96
Daniela Tkáčová Z4 Základná škola Levočská 11 9 7 9 7 2 9 4 9 9 9 6 1 96
Janka Urbánová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 7 2 9 9 9 5 9 8 6 96
12. - 13. Alenka Bálintová Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 7 2 9 9 9 9 9 4 9 94
Hana Erdélyiová Z4 Základná škola Pankúchova 4 9 9 9 -- 9 9 9 -- 9 5 5 3 94
14. Adam Klein Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 6 9 7 2 9 9 8 7 9 8 6 93
15. Zdenko Čurný Z4 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 0 -- 2 92
16. Michal Vodička Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 8 2 9 9 9 9 9 2 8 91
17. - 18. Nina Hudáková Z5 Súkromná základná škola Lermontovova 9 9 9 6 2 9 9 -- 9 9 9 3 90
Ondrej Tóth Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 3 2 9 9 9 9 9 9 4 90
19. Matej Karpáč Z6 Základná škola J. Švermu 9 9 9 7 2 9 9 9 5 9 8 4 89
20. - 21. Tomáš Lang Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 5 9 7 9 9 9 -- 6 9 5 4 87
Magdaléna Škriabová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 6 2 9 5 9 9 7 -- 5 87
22. Richard Semanišin Z3 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 7 2 -- 9 -- 9 -- 5 9 86
23. Barbora Cimráková Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 7 1 8 9 9 7 6 2 9 85
24. Vojto Bálint Z4 Základná škola s materskou školou Gaštanová 56 9 9 3 7 9 -- 4 -- 7 9 2 6 83
25. Ondrej Medo Z3 Schule Schmitten 9 9 7 -- -- -- 9 -- 9 8 7 4 80
26. Šimon Varga Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 2 2 9 9 9 6 7 2 3 76
27. Jakub Šimon Konrád Z6 Základná škola Kežmarská 28, Košice 9 9 9 5 2 9 6 5 6 8 0 5 73
28. - 29. Filip Daubner Z3 ZŠ Báhoň 9 9 -- 7 -- -- 9 -- 9 -- 1 9 71
Tomáš Trudič Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 9 9 9 2 2 9 9 8 2 9 -- 3 71
30. - 31. Patrik Sklenár Z3 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 2 8 7 2 -- 9 -- 5 -- 3 6 69
Patrik Puškár Z5 Základná škola Polianska 1 8 9 9 6 2 -- 6 -- 9 9 5 2 69
32. - 33. Lívia Lukáčová Z5 Základná škola Polianska 1 9 8 9 1 2 6 3 5 5 7 5 5 68
Michal Válek Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 6 2 9 5 -- 2 9 1 3 68
34. Janka Ľochová Z6 Gymnázium Opatovská cesta 7 8 4 8 7 2 2 9 8 7 9 0 3 67
35. Boris Köröš Z6 Gymnázium Alejová 1 5 9 -- 6 2 8 9 9 6 6 0 6 66
36. - 37. Soňa Grofčíková Z6 Základná škola Laca Novomeského 9 7 8 7 2 9 3 9 4 2 4 1 65
Martin Kubiš Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 4 9 2 9 9 6 -- 6 9 -- 2 65
38. Samuel Györi Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 2 8 9 -- 2 6 -- 2 62
39. - 40. Sarah Klopstock Z6 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 9 0 2 7 3 -- 7 2 9 4 60
Barbora Menšíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 7 9 7 2 -- 8 7 4 6 0 -- 60
41. Sara Vojtkova Z5 Základná škola Polianska 1 5 9 -- 7 2 4 6 6 2 6 4 4 59
42. Juraj Stach Z6 Základná škola Trieda SNP 20 6 9 -- 5 2 7 9 5 0 9 -- 6 58
43. - 45. Filip Kovács Z6 Základná škola M. R. Štefánika 9 7 9 1 2 6 9 -- 2 7 1 3 56
Jakub Stramba Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 4 9 7 2 5 9 9 4 0 0 0 56
Anka Birková Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 3 9 2 2 8 9 0 4 6 3 3 56
46. Richard Sedlačko Z5 Základná škola Važecká 11 3 8 8 0 2 -- 9 -- 5 8 3 5 54
47. Viktória Sarnovská Z6 Základná škola Staničná 13 9 4 0 1 2 8 5 0 9 9 1 5 53
48. Lukáš Dankanin Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- -- 9 9 5 -- 2 9 -- 4 52
49. - 50. Ema Vrábľová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 9 7 1 0 2 9 3 2 1 6 -- 9 51
Iveta Štefančínová Z5 Základná škola Šmeralova 25 9 4 8 1 0 8 8 7 5 0 0 0 51
51. Hana Hricová Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 1 2 5 7 9 9 -- -- 2 50
52. - 53. Matěj Pometlo Z5 FZŠ O.Chlupa 9 9 8 7 2 8 -- -- -- -- -- -- 48
Veronika Neupauerová Z5 Základná škola Važecká 11 3 4 -- 3 0 9 6 0 9 9 -- 5 48
54. - 55. Patrik Zboja Z4 ZŠ M. R. Štefánika 9 9 -- -- -- -- 9 -- 1 -- -- -- 46
Richard Orosz Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 1 3 -- 2 -- 3 9 8 9 -- 3 46
56. - 58. Michal Ferdinandy Z6 Gymnázium Alejová 1 5 9 8 -- 2 2 9 3 4 0 0 2 44
Ema Vargová Z6 Základná škola Staničná 13 6 7 8 1 5 -- 3 -- 4 7 1 2 44
Marek Malejčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 9 9 4 2 -- 9 -- -- 9 -- 2 44
59. - 60. Viliam Slašťan Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 7 9 0 2 8 3 -- 2 9 -- 3 43
Martin Kokoruďa Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 6 -- 5 -- -- 9 5 8 -- 0 5 43
61. - 62. Michal Jasso Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 5 6 -- 2 9 8 2 -- 0 0 8 2 42
Martin Vrba Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 0 1 8 8 3 -- 4 -- -- -- 42
63. Gorazd Korečko Z5 Základná škola Krosnianska 4 6 3 9 -- -- 9 2 -- 2 6 -- 4 41
64. Juraj Horňák Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 4 9 6 2 9 -- -- -- -- -- -- 39
65. Gregor Pribičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 5 -- -- 2 6 9 1 1 6 -- -- 38
66. - 67. Miriam Varechová Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 4 0 6 2 -- 6 5 4 -- 0 2 37
Marko Strompf Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 4 9 0 2 -- 2 3 0 7 0 2 37
68. Jakub Matracz Z5 Základná škola Kežmarská 30 6 8 9 0 2 9 -- -- -- -- -- -- 36
69. - 71. Adam Gubík Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 6 2 8 -- -- -- -- -- -- 34
Patrik Sliva Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 -- 2 -- -- 2 -- 3 9 -- -- 34
Samuel Šimurda Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 1 0 8 2 2 4 -- -- -- 34
72. - 73. Ján Štiavnický Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 2 2 0 2 -- 1 -- -- -- 33
Matúš Vresilovič Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 4 9 0 2 8 3 -- 1 -- -- -- 33
74. - 75. Martin Heutschy Z6 Základná škola Grundschule 6 5 -- -- 2 8 6 -- 5 -- -- -- 32
Martin Azari Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 4 9 1 2 -- 2 -- -- 6 -- 2 32
76. - 77. Dorián Lovič Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 0 8 2 0 8 3 0 0 0 1 3 31
René Ivan Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 6 2 -- 9 -- 0 -- -- -- 31
78. - 80. Tomáš Polomský Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 7 9 1 1 5 0 -- 0 -- 0 3 30
Eva Kopková Z6 Základná škola Staničná 13 6 4 -- 0 2 9 2 -- 3 -- -- 4 30
Lenka Harmanska Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 4 -- 1 0 -- 6 7 2 2 -- -- 30
81. Danka Harmanská Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 4 -- 0 0 -- 6 7 2 2 -- -- 29
82. Petronela Klubertová Z6 Základná škola Staničná 13 3 2 0 2 2 4 9 0 0 6 0 0 28
83. Jakub Kopernický Z6 Základná škola sv. Alžbety 3 2 -- 2 2 2 3 -- 3 6 1 3 27
84. - 85. Alžbeta Petzová Z6 Základná škola Kúpeľná 5 7 5 0 2 7 -- -- -- -- -- -- 26
Šarlota Šustová Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 3 8 0 -- -- 2 -- 0 8 -- 0 26
86. Radovan Štefančín Z5 Základná škola Šmeralova 25 5 4 1 1 0 4 1 4 3 0 0 0 24
87. - 89. Samuel Frniak Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 9 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 23
Sofia Töröková Z6 Základná škola Staničná 13 5 6 0 1 2 -- 2 -- 4 -- 2 1 23
Michal Šarkan Z6 ZŠ M. R. Štefánika -- 8 -- 2 -- 8 3 -- -- 2 -- -- 23
90. František Bublák Z5 Základná škola s Materskou školou Rabčice -- 0 -- 1 0 2 3 9 7 -- -- -- 22
91. František Krč Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 4 -- 1 -- -- 1 -- 7 -- 0 2 20
92. Ema Peleyová Z6 Základná škola Staničná 13 6 8 -- 1 2 2 -- -- -- -- -- -- 19
93. - 95. Mia Bors Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 0 0 -- 2 7 -- -- -- -- -- -- 18
Ingrid Hlavandová Z6 Gymnázium A. Bernoláka 5 2 0 1 2 8 -- -- -- -- -- -- 18
Michal Haľko Z5 Základná škola Družicová 4 3 1 9 1 2 2 -- -- -- -- -- -- 18
96. - 98. Lukáš Glovňa Z6 Základná škola Grundschule 5 5 -- -- -- -- 6 -- -- -- -- -- 16
Jordan Stanislav Boiadjiev Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 0 -- 0 2 -- 2 -- 0 0 -- 4 16
Tamara Doľacká Z5 Základná škola Juh 1054 4 3 -- 0 -- -- 2 -- 1 6 -- -- 16
99. - 100. Alex Špilová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 3 0 1 0 2 9 -- -- -- -- -- -- 15
T. Timkovičová Z5 Základná škola Juh 1054 5 8 -- -- -- -- -- 2 0 -- -- -- 15
101. - 103. Ondrej Kováč Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Jakub Kirňak Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Barbora Karchňáková Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- 9 -- 1 -- -- 4 14
104. - 107. Tomáš Marcin Z6 Základná škola Kúpeľná 3 1 0 0 2 7 -- -- -- -- -- -- 13
Adam Zumerling Z6 Základná škola sv. Alžbety 3 1 -- -- -- -- 1 2 1 3 -- 2 13
Sofia Sýkorková Z5 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 5 2 -- 1 2 2 -- -- -- -- -- -- 13
Juraj Pastirčák Z4 Základná škola Juh 1054 -- -- -- -- -- -- 3 -- 5 -- -- -- 13
108. - 109. Nina Juríková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 2 -- 0 -- 6 1 -- 0 -- -- -- 12
Tadeáš Ihnát Z5 Základná škola Juh 1054 3 2 -- 0 2 5 -- -- -- -- -- -- 12
110. - 111. Tam Anh Nguyen Z5 Základná škola Komenského 1 3 -- -- -- -- 6 2 -- 0 -- 0 0 11
Dávid Krivjanský Z5 Základná škola Štefánikova 31 -- -- -- -- 2 9 -- -- -- -- -- -- 11
112. - 116. Michala Chalmovianská Z5 Základná škola Albína Brunovského 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Jakub Schmotzer Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Barbora Hricová Z5 Základná škola Juh 1054 5 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Šimon Šima Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Tobias Kvetko Z5 Základná škola Ivana Branislava Zocha, Revúca 5 1 -- 1 2 -- -- -- -- -- -- -- 9
117. M. Harviľák Z5 Základná škola Juh 1054 3 1 4 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 8
118. Bors Peter Z5 Základná škola Važecká 11 3 0 4 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 7
119. - 120. Tomáš Olekšák Z5 Základná škola Ivana Branislava Zocha, Revúca 0 2 -- 2 2 -- -- -- -- -- -- -- 6
Dárius Domonkoš Z5 Základná škola Staničná 13 3 0 -- 1 2 -- -- -- -- -- -- -- 6
121. - 125. Arman Azizi Z6 ZŠ M. R. Štefánika 3 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 5
Veronika Langová Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5
Marek Hrivnák Z6 None 2 0 -- 1 2 -- -- -- -- -- -- -- 5
Filip Čuba Z6 None 3 0 -- 1 -- -- 0 1 0 0 0 -- 5
Damián Kvasňák Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 4 5
126. Laura Petrášková Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- 4
127. - 130. Šimon Jurík Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 3 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 3
Bernadeta Rút Benková Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 1 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 3
Dávid Lipták Z5 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 1 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 3
Kristína Jakubčová Z5 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 1 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 3
131. Daniel Sopko Z6 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 0 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 2
132. Matúš Vlčko Z6 Súkromná základná škola United Nations Elementary School -- 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
133. - 134. Matúš Hecko Z5 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Roual Pezláč None -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!