Poradie seminára Malynar, 31. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 13. Richard Semanišin Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 9 54
Hana Erdélyiová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Marek Mičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 4 9 54
Alica Földesová Z5 Village School 9 9 9 9 3 9 54
Šimon Jonaštík Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 9 9 3 9 54
Elena Kundríková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Michal Hudák Z5 Súkromná základná škola Lermontovova 9 9 9 9 3 9 54
Olívia Diková Z3 Institut Saint-André 9 9 9 9 9 -- 54
Agáta Halamičková Z4 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 9 3 9 54
Elena Mikušová Z4 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 9 9 9 54
Hugo Barta Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 9 54
Matej Mišun Z4 Súkromná základná škola a súkromné gymnázium CENADA 9 9 9 9 3 9 54
14. Martina Vojteková Z4 Základní škola Na Balabence 9 9 9 8 -- 9 53
15. Ladislav Kliment Z5 Základná škola Laca Novomeského 9 9 7 9 4 9 52
16. - 19. Richard Futáš Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 8 9 3 7 50
Katarína Šestáková Z5 ZŠ s MŠ Vývojová 228 9 9 9 9 -- 5 50
Alexander Szaszi Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 7 9 50
Peter Medo Z3 Schule Schmitten 9 9 5 9 -- 9 50
20. - 22. Daniela Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 4 9 49
Ondrej Medo Z5 Schule Schmitten 9 9 4 9 3 9 49
Emilián Frischer Z5 Základná škola Laca Novomeského 8 9 7 9 3 8 49
23. - 25. Tomáš Kováč Z6 Základná škola Zlatá 2 9 9 9 9 3 9 48
Patrik Lehocký Z3 Základná škola Krosnianska 2 9 9 5 9 3 7 48
Mikuláš Basil Pešek Z2 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 2 8 48
26. Matúš Adamuščín Z3 ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 9 3 8 9 -- 9 47
27. - 29. Vojto Bálint Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 7 3 9 46
Jakub Katrák Z6 Základná škola Polianska 1 9 9 7 9 3 9 46
Sandra Futášová Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 5 9 2 7 46
30. - 32. Hana Ihnátová Z6 Základná škola Obchodná 9 9 9 9 9 0 45
Katarína Tóthová Z5 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 9 9 -- -- 45
Ema Kordošová Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 -- -- 45
33. Filip Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 7 9 -- 3 44
34. - 35. Adam Adamuščín Z6 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 3 9 9 3 9 42
Natália Kropuchová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 3 3 42
36. - 37. Nelka Kleščová Z6 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 9 9 9 9 3 2 41
Filip Prielomek Z5 Základná škola s materskou školou M. Hamuljaka 9 9 7 6 4 3 41
38. - 39. Jakub Tomasz Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 9 9 9 3 3 40
Oliver Rohutný Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 5 9 3 -- 40
40. Šimon Lukačín Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 6 2 9 38
41. - 42. Lukáš Gay Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 3 2 36
Martina Kováčová Z5 Základná škola s materskou školou Brusno 9 9 5 5 3 3 36
43. Patrik Sklenár Z5 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 9 4 9 -- 0 35
44. Bruno Hrehovčík Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 1 4 6 1 0 27
45. Daniela Štulajterová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 -- -- 3 26
46. Damián Fedor Z6 Základná škola Juh 1054 9 -- -- 9 3 -- 21
47. Eva Vráblová Z5 Cirkevná spojená škola Okružná 25 9 2 4 2 -- 0 19
48. - 49. Stela Juhásová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 18
Jakub Porubsky Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 2 -- 5 -- 1 18
50. Laura Prevužňáková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 7 -- -- -- 16
51. Martin Janoško Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- -- -- 15
52. Barbora Ševcová Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- -- -- -- 14
53. Oleg Mauks Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 3 -- -- -- 12
54. Max Hložek Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 1 -- -- -- 11
55. Michael Dudáš Z6 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
56. Dorian Korček Z6 Gymnázium Alejová 1 2 0 -- 0 -- -- 2
57. Adela Polomská Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 1 0 1

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 10. Adam Adamuščín Z6 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 9 9 9 9 9 54
Hana Erdélyiová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Ondrej Medo Z5 Schule Schmitten 9 9 8 9 9 9 54
Richard Futáš Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 4 9 9 54
Michal Hudák Z5 Súkromná základná škola Lermontovova 9 9 9 9 7 9 54
Olívia Diková Z3 Institut Saint-André 9 9 9 9 -- 9 54
Hugo Barta Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 -- 54
Matúš Adamuščín Z3 ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 9 9 9 9 9 -- 54
Ema Kordošová Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 -- 54
11. - 14. Richard Semanišin Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 8 9 9 8 53
Hana Ihnátová Z6 Základná škola Obchodná 9 9 8 9 9 9 53
Alica Földesová Z5 Village School 7 9 9 9 8 9 53
Peter Medo Z3 Schule Schmitten 9 9 8 9 9 -- 53
15. - 18. Marek Mičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 4 9 9 52
Šimon Jonaštík Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 7 5 9 9 52
Jakub Tomasz Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 4 9 9 52
Nelka Kleščová Z6 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 9 7 9 9 9 9 52
19. - 20. Vojto Bálint Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 5 9 9 9 50
Elena Kundríková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 5 9 9 50
21. - 23. Jakub Katrák Z6 Základná škola Polianska 1 9 5 7 9 9 9 48
Patrik Lehocký Z3 Základná škola Krosnianska 2 9 9 7 9 4 5 48
Agáta Halamičková Z4 Súkromná základná škola Felix 9 9 3 9 -- 9 48
24. Elena Mikušová Z4 Súkromná základná škola Felix 9 5 7 9 4 7 46
25. - 26. Natália Kropuchová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 -- 9 44
Tomáš Kováč Z6 Základná škola Zlatá 2 9 7 7 9 9 3 44
27. - 28. Martina Vojteková Z4 Základní škola Na Balabence 9 -- 7 9 8 -- 42
Matej Mišun Z4 Súkromná základná škola a súkromné gymnázium CENADA 9 4 7 4 6 8 42
29. Katarína Tóthová Z5 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 8 6 9 -- 2 40
30. Daniela Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 7 2 5 9 6 38
31. Martina Kováčová Z5 Základná škola s materskou školou Brusno 9 7 0 9 1 5 36
32. Lukáš Gay Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 4 -- 6 33
33. Katarína Šestáková Z5 ZŠ s MŠ Vývojová 228 9 9 2 9 1 -- 32
34. Filip Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 6 4 -- 2 6 31
35. - 36. Sandra Futášová Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 2 2 -- 7 4 26
Filip Prielomek Z5 Základná škola s materskou školou M. Hamuljaka 9 5 2 1 1 7 26
37. - 38. Michael Dudáš Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 -- -- -- 25
Emilián Frischer Z5 Základná škola Laca Novomeského 9 2 1 4 6 2 25
39. Damián Fedor Z6 Základná škola Juh 1054 9 4 -- 4 1 -- 18
40. - 41. Patrik Sklenár Z5 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 8 3 0 4 -- 0 15
Šimon Lukačín Z6 Gymnázium Alejová 1 7 6 2 -- -- -- 15
42. Oliver Rohutný Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 5 0 -- -- -- 12
43. Jakub Porubsky Z5 Základná škola Park Angelinum 8 -- 0 1 2 0 1 4


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Michal Hudák Z5 Súkromná základná škola Lermontovova 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 7 9 108
Hana Erdélyiová Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Hugo Barta Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -- 108
Alena Chladná Z6 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Olívia Diková Z3 Institut Saint-André 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 -- 9 108
6. - 7. Alica Földesová Z5 Village School 9 9 9 9 3 9 7 9 9 9 8 9 107
Richard Semanišin Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 107
8. - 9. Marek Mičko Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 4 9 9 7 9 4 9 9 106
Šimon Jonaštík Z5 Súkromná základná škola Znievska 2 9 9 9 9 3 9 9 9 7 5 9 9 106
10. - 11. Elena Kundríková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 5 9 9 104
Richard Futáš Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 8 9 3 7 9 9 9 4 9 9 104
12. - 13. Ondrej Medo Z5 Schule Schmitten 9 9 4 9 3 9 9 9 8 9 9 9 103
Peter Medo Z3 Schule Schmitten 9 9 5 9 -- 9 9 9 8 9 9 -- 103
14. Agáta Halamičková Z4 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 9 3 9 9 9 3 9 -- 9 102
15. Matúš Adamuščín Z3 ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 9 3 8 9 -- 9 9 9 9 9 9 -- 101
16. Elena Mikušová Z4 Súkromná základná škola Felix 9 9 9 9 9 9 9 5 7 9 4 7 100
17. Ema Kordošová Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 -- -- 9 9 9 9 9 -- 99
18. Hana Ihnátová Z6 Základná škola Obchodná 9 9 9 9 9 0 9 9 8 9 9 9 98
19. - 22. Patrik Lehocký Z3 Základná škola Krosnianska 2 9 9 5 9 3 7 9 9 7 9 4 5 96
Adam Adamuščín Z6 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 96
Matej Mišun Z4 Súkromná základná škola a súkromné gymnázium CENADA 9 9 9 9 3 9 9 4 7 4 6 8 96
Vojto Bálint Z6 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 7 3 9 9 9 5 9 9 9 96
23. Martina Vojteková Z4 Základní škola Na Balabence 9 9 9 8 -- 9 9 -- 7 9 8 -- 95
24. Jakub Katrák Z6 Základná škola Polianska 1 9 9 7 9 3 9 9 5 7 9 9 9 94
25. Nelka Kleščová Z6 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 9 9 9 9 3 2 9 7 9 9 9 9 93
26. - 27. Tomáš Kováč Z6 Základná škola Zlatá 2 9 9 9 9 3 9 9 7 7 9 9 3 92
Jakub Tomasz Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 9 9 9 3 3 9 9 7 4 9 9 92
28. Daniela Tkáčová Z6 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 4 9 9 7 2 5 9 6 87
29. Natália Kropuchová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 3 3 9 9 8 9 -- 9 86
30. Katarína Tóthová Z5 Základná škola s materskou školou Hôrky 9 9 9 9 -- -- 9 8 6 9 -- 2 85
31. Katarína Šestáková Z5 ZŠ s MŠ Vývojová 228 9 9 9 9 -- 5 9 9 2 9 1 -- 82
32. Filip Feher Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 7 9 -- 3 9 6 4 -- 2 6 75
33. Emilián Frischer Z5 Základná škola Laca Novomeského 8 9 7 9 3 8 9 2 1 4 6 2 74
34. - 35. Sandra Futášová Z5 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 5 9 2 7 9 2 2 -- 7 4 72
Martina Kováčová Z5 Základná škola s materskou školou Brusno 9 9 5 5 3 3 9 7 0 9 1 5 72
36. Lukáš Gay Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 3 2 9 9 5 4 -- 6 69
37. Filip Prielomek Z5 Základná škola s materskou školou M. Hamuljaka 9 9 7 6 4 3 9 5 2 1 1 7 67
38. Šimon Lukačín Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 6 2 9 7 6 2 -- -- -- 53
39. - 40. Oliver Rohutný Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 5 9 3 -- 7 5 0 -- -- -- 52
Ladislav Kliment Z5 Základná škola Laca Novomeského 9 9 7 9 4 9 -- -- -- -- -- -- 52
41. - 42. Patrik Sklenár Z5 Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa 9 9 4 9 -- 0 8 3 0 4 -- 0 50
Alexander Szaszi Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 7 9 -- -- -- -- -- -- 50
43. Mikuláš Basil Pešek Z2 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 2 8 -- -- -- -- -- -- 48
44. Damián Fedor Z6 Základná škola Juh 1054 9 -- -- 9 3 -- 9 4 -- 4 1 -- 39
45. Michael Dudáš Z6 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9 9 7 -- -- -- 34
46. Bruno Hrehovčík Z4 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 1 4 6 1 0 -- -- -- -- -- -- 27
47. Daniela Štulajterová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 26
48. Jakub Porubsky Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 2 -- 5 -- 1 -- 0 1 2 0 1 22
49. Eva Vráblová Z5 Cirkevná spojená škola Okružná 25 9 2 4 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- 19
50. Stela Juhásová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
51. Laura Prevužňáková Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
52. Martin Janoško Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15
53. Barbora Ševcová Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
54. Oleg Mauks Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
55. Max Hložek Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11
56. Dorian Korček Z6 Gymnázium Alejová 1 2 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
57. Adela Polomská Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 1 0 -- -- -- -- -- -- 1

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!