Poradie seminára Malynar, 25. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 9. Anna Legátová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 9 9 9 54
Lucia Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 8 9 9 9 9 54
Tomáš Gaja Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 9 54
Milan Gál Z4 Základná škola Sokolíkova 2 9 9 9 9 9 9 54
Sara Gašparová Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 9 54
Katarína Farbulová Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 9 9 9 9 8 54
Matej Vasky Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Karin Eštoková Z6 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 54
Eva Krajčiová Z3 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 54
10. Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 8 9 9 9 7 53
11. - 15. Natália Kapustová Z6 Základná škola s materskou školou Tajovského 2 9 9 8 9 9 8 52
Olívia Jánošíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 8 52
Richard Vodička Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 8 9 9 9 8 52
Adam Bednář Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 8 9 9 9 9 52
Miriam Horváthová Z6 Základná škola Komenského 1 9 8 9 9 9 8 52
16. - 17. Oskar Hritz Z6 Základná škola Polianska 1 8 9 9 8 9 8 51
Eduard Fedorčuk Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 8 9 6 9 9 51
18. - 21. Daniela Dobisová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 8 9 5 49
Matúš Mandzák Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 6 9 7 49
Matej Šoltés Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 8 9 7 9 -- 49
Ján Brajerčík Z5 Základná škola Šmeralova 25 7 9 6 8 9 9 49
22. - 24. Matej Kundrík Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 8 9 6 9 8 48
Jakub Kozák Z5 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 6 8 9 8 9 7 48
Terézia Stanová Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 8 9 8 4 7 48
25. - 26. Margaréta Berecká Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 8 6 7 47
Jakub Blišťan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 6 8 7 47
27. - 28. Lucia Triščíková Z4 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 9 8 6 6 6 8 46
Alžbeta Szabová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 8 8 6 8 7 46
29. - 30. Adela Horváthová Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 7 8 9 5 6 9 45
Ľubomír Vargovčík Z6 Základná škola Kežmarská 30 9 9 8 4 8 7 45
31. - 33. Ema Černická Z6 Základná škola Bruselská 18 7 7 9 6 7 8 44
Štefan Vašak Z6 Základná škola Kežmarská 30 9 7 9 2 9 8 44
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 8 9 4 8 6 44
34. - 37. Magdaléna Kozáková Z6 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 5 9 9 8 6 6 43
Sophia Sabovčíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 3 9 6 43
Šimon Kováčik Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 6 9 6 6 9 43
Klára Macková Z6 Základná škola ul. S. Tomášika 1 4 8 9 8 7 7 43
38. Tomáš Kubrický Z4 Základná škola Krosnianska 4 5 8 9 6 0 5 42
39. - 40. Tomáš Vysoký Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 4 9 5 9 7 41
Hana Lučanská Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 2 7 41
41. Karol Jakubčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 8 9 9 9 2 39
42. Samuel Kalivoda Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 9 9 4 5 -- 36
43. Oliver Demjan Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 -- -- 35
44. Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 5 6 6 6 5 34
45. - 46. Miroslav Ivan Z6 Gymnázium Alejová 1 7 8 9 5 4 -- 33
Veronika Vodičková Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 6 9 -- -- 9 33
47. Martin Kovalcik Z4 Základná škola apoštola Pavla 1 3 9 3 1 7 32
48. Elena Hanusová Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 9 4 8 5 28
49. Tamara Radvanská Z4 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 3 1 9 4 1 -- 27
50. - 53. Timotej Jakubov Z6 Základná škola Štefánikova 31 6 8 1 8 3 0 26
Martin Šima Z5 Základná škola Šmeralova 25 1 1 2 6 9 7 26
Bianka Gurská Z6 Gymnázium Alejová 1 6 8 9 3 -- -- 26
Richard Gerboc Z6 Základná škola Štefánikova 31 3 4 9 3 2 5 26
54. Peter Rudišin Z6 Základná škola Štefánikova 31 6 4 2 3 2 7 24
55. Barbora Gbúrová Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 6 9 6 -- -- 23
56. - 57. Martin Gubik Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 7 9 -- -- -- 22
Matej Pokorný Z6 Gymnázium Alejová 1 7 6 4 2 -- 3 22
58. Adam Varinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 9 9 -- -- 20
59. - 60. Marek Štofánik Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 8 -- 5 -- 3 3 19
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 8 -- -- -- 19
61. - 62. Timea Slavkovská Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 7 1 6 1 0 2 17
Kristína Melicherová Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 -- -- -- 17
63. Kamila Vrábľová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 1 2 1 2 8 16
64. - 66. Ivonne Hančikovská Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 3 4 5 -- -- 13
Dominik Čabrák Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 -- 5 -- -- 13
Ján Maťaš Z4 Základná škola s materskou školou Školská 3 3 1 3 3 -- 0 13
67. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 1 7 2 -- -- 12
68. - 72. Peter Lukáč Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 9 -- -- -- 11
Branislav Knap Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 2 11
Diana Baňačkai Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 2 11
Veronika Cipková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 4 2 -- -- 11
Adam Harmanský Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 9 -- -- -- 11
73. - 76. Pavol Liščinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 8 -- -- -- -- 10
Ľuboš Bucher Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 8 -- -- -- -- 10
Antonka Gernátová Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 3 4 0 3 0 -- 10
Zuzana Peng Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 1 4 1 0 1 10
77. - 79. Filip Šašala Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 0 0 4 1 0 9
Alexandra Dzurušová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 5 1 1 0 0 9
Tomáš Belák Z4 Základná škola s materskou školou Školská 3 3 1 0 2 0 -- 9
80. - 82. Tereza Pažinová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 8 -- -- -- 8
Lucia Michalova Z5 Základná škola Trieda SNP 20 1 1 3 1 0 1 8
Lea Kristína Tkáčová Z4 Základná škola s materskou školou Školská 3 2 0 0 3 -- 0 8
83. Roland Korečko Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 2 3 -- -- 6
84. - 85. Filip Milan Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 0 1 0 0 1 4
Nina Dzurušová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 0 2 0 1 0 1 4
86. - 87. Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- -- -- 2
Maximilian Bak Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- -- -- 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Matej Kundrík Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 6 9 54
Lucia Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 9 9 9 7 9 54
Milan Gál Z4 Základná škola Sokolíkova 2 9 9 9 9 9 9 54
Matej Vasky Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Karin Eštoková Z6 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 54
Eva Krajčiová Z3 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 54
7. - 8. Adela Horváthová Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 8 7 9 52
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 6 9 9 7 9 52
9. Miriam Horváthová Z6 Základná škola Komenského 1 9 9 8 9 7 9 51
10. - 12. Daniela Dobisová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 9 5 9 50
Katarína Farbulová Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 8 5 9 9 8 7 50
Richard Vodička Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 7 9 9 7 9 50
13. - 14. Anna Legátová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 6 8 9 8 8 48
Veronika Vodičková Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 9 7 9 7 5 48
15. - 16. Olívia Jánošíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 6 9 9 7 1 46
Šimon Kováčik Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 5 9 6 7 9 46
17. - 19. Tomáš Gaja Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 -- 5 45
Oskar Hritz Z6 Základná škola Polianska 1 8 5 9 9 5 9 45
Štefan Vašak Z6 Základná škola Kežmarská 30 9 7 9 9 6 5 45
20. Terézia Stanová Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 6 8 8 7 1 44
21. - 22. Ján Brajerčík Z5 Základná škola Šmeralova 25 7 5 9 8 4 9 43
Adam Bednář Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 6 9 9 5 5 43
23. Sara Gašparová Z6 Gymnázium A. Bernoláka 8 9 9 9 2 5 42
24. Eduard Fedorčuk Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 5 9 9 2 5 41
25. Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 5 9 0 6 2 40
26. - 27. Matej Šoltés Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 5 8 9 4 -- 39
Klára Macková Z6 Základná škola ul. S. Tomášika 1 9 6 9 8 4 3 39
28. - 29. Laura Szilágyová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 9 4 -- 38
Ľubomír Vargovčík Z6 Základná škola Kežmarská 30 9 5 6 9 6 3 38
30. - 31. Matúš Mandzák Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 3 9 8 3 37
Tomáš Kubrický Z4 Základná škola Krosnianska 4 9 3 3 7 6 1 37
32. Margaréta Berecká Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 5 9 9 -- 4 36
33. - 34. Oliver Demjan Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 2 9 6 -- 34
Alžbeta Szabová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 6 3 9 4 3 34
35. Timotej Jakubov Z6 Základná škola Štefánikova 31 1 9 8 8 6 1 33
36. - 37. Lucia Triščíková Z4 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 9 5 3 4 2 2 32
Karol Jakubčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 0 5 3 32
38. Ema Černická Z6 Základná škola Bruselská 18 9 5 3 3 6 5 31
39. Martin Kovalcik Z4 Základná škola apoštola Pavla 7 5 3 1 4 4 30
40. Jakub Kozák Z5 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 7 5 4 9 2 1 29
41. - 43. Samuel Kalivoda Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 3 5 3 2 28
Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 5 9 2 7 2 28
Jakub Blišťan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 4 -- 1 28
44. Magdaléna Kozáková Z6 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 8 5 7 5 1 1 27
45. Peter Rudišin Z6 Základná škola Štefánikova 31 6 5 0 6 3 4 24
46. Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- -- -- -- 23
47. Matej Pokorný Z6 Gymnázium Alejová 1 9 5 1 2 1 4 22
48. - 49. Kristína Melicherová Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 -- -- -- 21
Bianka Gurská Z6 Gymnázium Alejová 1 8 5 1 5 1 1 21
50. - 51. Timea Slavkovská Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 8 5 3 0 2 1 19
Elena Hanusová Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 3 4 4 0 19
52. Martin Šima Z5 Základná škola Šmeralova 25 8 5 1 0 2 1 18
53. Pavol, Alexander Komloš Z5 Základná škola Krosnianska 4 8 9 -- -- -- -- 17
54. - 55. Tamara Radvanská Z4 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 5 1 3 0 -- 2 16
Richard Gerboc Z6 Základná škola Štefánikova 31 9 5 1 -- -- 1 16
56. - 57. Dominik Čabrák Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- -- -- -- 14
Miroslav Ivan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 5 -- -- -- -- 14
58. - 59. Peter Lukáč Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 5 -- -- -- -- 13
Kamila Vrábľová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 4 5 3 0 -- 1 13
60. - 61. Martin Gubik Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 9 -- -- -- -- 12
Petra Chomová Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 5 3 -- -- -- 12
62. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 5 -- 1 -- -- 11
63. Adam Varinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 9 -- -- -- -- 10
64. Tomáš Vysoký Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- -- 8
65. Marek Štofánik Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 -- 5 0 -- -- 2 7
66. Pavol Liščinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 5 -- -- -- -- 6
67. - 69. Ivonne Hančikovská Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 -- 0 -- -- 5
Veronika Cipková Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 5 -- -- -- -- 5
Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 1 -- -- -- -- 5
70. - 71. Branislav Knap Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- -- 1 2
Viktor Ružinský Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 1 -- -- -- 2
72. - 73. Diana Baňačkai Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- -- -- 1
Maximilian Bak Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 1


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Matej Vasky Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Milan Gál Z4 Základná škola Sokolíkova 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Lucia Chladná Z4 Základná škola kpt. J. Nálepku 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 108
Eva Krajčiová Z3 Základná škola Bernolákova 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Karin Eštoková Z6 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
6. Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 8 9 9 9 7 9 6 9 9 7 9 105
7. Katarína Farbulová Z4 Súkromná základná škola Starozagorská 8 9 9 9 9 9 8 8 5 9 9 8 7 104
8. Miriam Horváthová Z6 Základná škola Komenského 1 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 7 9 103
9. - 11. Anna Legátová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 9 9 9 9 6 8 9 8 8 102
Richard Vodička Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 8 9 9 9 8 9 7 9 9 7 9 102
Matej Kundrík Z5 Základná škola Krosnianska 4 7 8 9 6 9 8 9 9 9 9 6 9 102
12. - 13. Daniela Dobisová Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 8 9 5 9 9 9 9 5 9 99
Tomáš Gaja Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 -- 5 99
14. Olívia Jánošíková Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 9 8 9 6 9 9 7 1 98
15. Adela Horváthová Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 7 8 9 5 6 9 9 9 9 8 7 9 97
16. - 17. Sara Gašparová Z6 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 2 5 96
Oskar Hritz Z6 Základná škola Polianska 1 8 9 9 8 9 8 8 5 9 9 5 9 96
18. Adam Bednář Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 8 9 9 9 9 9 6 9 9 5 5 95
19. - 21. Ján Brajerčík Z5 Základná škola Šmeralova 25 7 9 6 8 9 9 7 5 9 8 4 9 92
Eduard Fedorčuk Z5 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 8 9 6 9 9 8 5 9 9 2 5 92
Terézia Stanová Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 8 9 8 4 7 9 6 8 8 7 1 92
22. - 23. Štefan Vašak Z6 Základná škola Kežmarská 30 9 7 9 2 9 8 9 7 9 9 6 5 89
Šimon Kováčik Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 6 9 6 6 9 9 5 9 6 7 9 89
24. Matej Šoltés Z5 Základná škola Park Angelinum 8 9 8 9 7 9 -- 9 5 8 9 4 -- 88
25. Matúš Mandzák Z5 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 6 9 7 9 5 3 9 8 3 86
26. Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 8 9 4 8 6 9 5 9 0 6 2 84
27. - 28. Margaréta Berecká Z6 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 8 6 7 9 5 9 9 -- 4 83
Ľubomír Vargovčík Z6 Základná škola Kežmarská 30 9 9 8 4 8 7 9 5 6 9 6 3 83
29. Klára Macková Z6 Základná škola ul. S. Tomášika 1 4 8 9 8 7 7 9 6 9 8 4 3 82
30. Veronika Vodičková Z5 Základná škola Bernolákova 16 9 6 9 -- -- 9 9 9 7 9 7 5 81
31. Alžbeta Szabová Z6 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 8 8 6 8 7 9 6 3 9 4 3 80
32. Tomáš Kubrický Z4 Základná škola Krosnianska 4 5 8 9 6 0 5 9 3 3 7 6 1 79
33. Lucia Triščíková Z4 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 9 8 6 6 6 8 9 5 3 4 2 2 78
34. Jakub Kozák Z5 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 6 8 9 8 9 7 7 5 4 9 2 1 77
35. - 36. Jakub Blišťan Z6 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 6 8 7 9 5 9 4 -- 1 75
Ema Černická Z6 Základná škola Bruselská 18 7 7 9 6 7 8 9 5 3 3 6 5 75
37. Karol Jakubčák Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 8 9 9 9 2 6 9 9 0 5 3 71
38. Magdaléna Kozáková Z6 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Komenského 31 5 9 9 8 6 6 8 5 7 5 1 1 70
39. Oliver Demjan Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 -- -- 9 8 2 9 6 -- 69
40. Samuel Kalivoda Z5 Základná škola Krosnianska 4 5 9 9 4 5 -- 9 5 3 5 3 2 64
41. - 42. Lukáš Jacko Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 5 6 6 6 5 3 5 9 2 7 2 62
Martin Kovalcik Z4 Základná škola apoštola Pavla 1 3 9 3 1 7 7 5 3 1 4 4 62
43. Timotej Jakubov Z6 Základná škola Štefánikova 31 6 8 1 8 3 0 1 9 8 8 6 1 59
44. Natália Kapustová Z6 Základná škola s materskou školou Tajovského 2 9 9 8 9 9 8 -- -- -- -- -- -- 52
45. Tomáš Vysoký Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 4 9 5 9 7 8 -- -- -- -- -- 49
46. Peter Rudišin Z6 Základná škola Štefánikova 31 6 4 2 3 2 7 6 5 0 6 3 4 48
47. - 49. Bianka Gurská Z6 Gymnázium Alejová 1 6 8 9 3 -- -- 8 5 1 5 1 1 47
Elena Hanusová Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 9 4 8 5 -- 8 3 4 4 0 47
Miroslav Ivan Z6 Gymnázium Alejová 1 7 8 9 5 4 -- 9 5 -- -- -- -- 47
50. - 51. Matej Pokorný Z6 Gymnázium Alejová 1 7 6 4 2 -- 3 9 5 1 2 1 4 44
Martin Šima Z5 Základná škola Šmeralova 25 1 1 2 6 9 7 8 5 1 0 2 1 44
52. - 53. Tamara Radvanská Z4 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 3 1 9 4 1 -- 5 1 3 0 -- 2 43
Sophia Sabovčíková Z6 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 3 9 6 -- -- -- -- -- -- 43
54. - 55. Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 8 -- -- -- 9 5 -- -- -- -- 42
Richard Gerboc Z6 Základná škola Štefánikova 31 3 4 9 3 2 5 9 5 1 -- -- 1 42
56. Hana Lučanská Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 2 7 -- -- -- -- -- -- 41
57. - 58. Kristína Melicherová Z6 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 -- -- -- 9 9 3 -- -- -- 38
Laura Szilágyová Z6 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 9 7 9 9 4 -- 38
59. Timea Slavkovská Z6 Spojená škola Dominika Tatarku 7 1 6 1 0 2 8 5 3 0 2 1 36
60. Martin Gubik Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 7 9 -- -- -- 3 9 -- -- -- -- 34
61. Adam Varinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 9 9 -- -- 1 9 -- -- -- -- 30
62. Kamila Vrábľová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 1 2 1 2 8 4 5 3 0 -- 1 29
63. Dominik Čabrák Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 -- 5 -- -- 9 5 -- -- -- -- 27
64. Marek Štofánik Z5 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 8 -- 5 -- 3 3 -- 5 0 -- -- 2 26
65. Peter Lukáč Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 9 -- -- -- 8 5 -- -- -- -- 24
66. - 67. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 1 7 2 -- -- 5 5 -- 1 -- -- 23
Barbora Gbúrová Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 6 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 23
68. Ivonne Hančikovská Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 3 4 5 -- -- -- 5 -- 0 -- -- 18
69. Pavol, Alexander Komloš Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 8 9 -- -- -- -- 17
70. - 71. Pavol Liščinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 8 -- -- -- -- 1 5 -- -- -- -- 16
Veronika Cipková Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 4 2 -- -- 0 5 -- -- -- -- 16
72. - 73. Ján Maťaš Z4 Základná škola s materskou školou Školská 3 3 1 3 3 -- 0 -- -- -- -- -- -- 13
Branislav Knap Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 2 -- 1 -- -- -- 1 13
74. - 75. Diana Baňačkai Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 2 -- 1 -- -- -- -- 12
Petra Chomová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 4 5 3 -- -- -- 12
76. Adam Harmanský Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11
77. - 79. Zuzana Peng Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 1 4 1 0 1 -- -- -- -- -- -- 10
Ľuboš Bucher Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
Antonka Gernátová Z6 Súkromná základná škola Námestie slobody 100 3 4 0 3 0 -- -- -- -- -- -- -- 10
80. - 82. Alexandra Dzurušová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 5 1 1 0 0 -- -- -- -- -- -- 9
Tomáš Belák Z4 Základná škola s materskou školou Školská 3 3 1 0 2 0 -- -- -- -- -- -- -- 9
Filip Šašala Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 0 0 4 1 0 -- -- -- -- -- -- 9
83. - 85. Lucia Michalova Z5 Základná škola Trieda SNP 20 1 1 3 1 0 1 -- -- -- -- -- -- 8
Lea Kristína Tkáčová Z4 Základná škola s materskou školou Školská 3 2 0 0 3 -- 0 -- -- -- -- -- -- 8
Tereza Pažinová Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
86. Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- -- -- 4 1 -- -- -- -- 7
87. Roland Korečko Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 2 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 6
88. - 89. Filip Milan Z5 Základná škola Trieda SNP 20 2 0 1 0 0 1 -- -- -- -- -- -- 4
Nina Dzurušová Z5 Základná škola Trieda SNP 20 0 2 0 1 0 1 -- -- -- -- -- -- 4
90. Maximilian Bak Z5 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- -- -- 0 1 -- -- -- -- 3
91. Viktor Ružinský Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 2

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Chybička v zadaní..
sa našla v úlohe 3 v 2. sérii Malynára. Je už opravená, aj v časopise, aj v sekcii Príklady. Veľmi sa ospravedlňujeme :)
(30. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.